Kiến thức

Hoc24h.vn

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2022 – MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 8: KIM LOẠI KIỀM – KIỀM THỔ – NHÔM (Kiến thức Hóa học 12)

Bài 8.06. Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm (Phần 1)

45 phút    8568 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
<!––>

<!––>

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

<!–

Nhận KIN ngay khi giới thiệu bạn bè đăng ký khóa học

–>

 • CHUYÊN ĐỀ 0: GIỚI THIỆU KHÓA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP HỌC HIỆU QUẢ

  3 bài giảng    Đã phát hành

  • Bạn đang xem: Hoc24h.vn

   Giới thiệu khóa SUPER-1: LUYỆN THI THPT QG 2022 – Môn: HÓA HỌC Free

   • Đã phát hành
   • 20 phút
   • 184
  • Hướng dẫn LỘ TRÌNH HỌC HIỆU QUẢ cho 2K4 Free

   • Đã phát hành
   • 5 phút
   • 203
  • Ưu đãi học phí nhân dịp KHAI GIẢNG SUPER-2022 Free

   • Đã phát hành
   • 5 phút
   • 121
 • CHUYÊN ĐỀ 1: ÔN TẬP HỮU CƠ 11 (Kiến thức Hóa học 11)

  21 bài giảng    17 đề thi    Đã phát hành

  Giá: 300,000 Kin

  Đăng ký chuyên đề

  • Bài 1.01. Mở đầu về hóa học hữu cơ Free

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 18341
  • Thi online: Bài 1.01. Mở đầu về hóa học hữu cơ Free

   • Đã phát hành
  • Bài 1.02. Sơ lược về phân tích nguyên tố

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 8902
  • Thi Online: Bài 1.02. Sơ lược về phân tích nguyên tố

   • Đã phát hành
  • Bài 1.03. Phương pháp lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 1: Qua CTĐGN)

   • Đã phát hành
   • 30 phút
   • 4806
  • Bài 1.03. Phương pháp lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 2: Tính trực tiếp từ phản ứng cháy)

   • Đã phát hành
   • 30 phút
   • 6092
  • Thi Online: Bài 1.03. Phương pháp lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ (Đề 1)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 1.03. Phương pháp lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ (Đề 2)

   • Đã phát hành
  • Bài 1.04. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 1)

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 4432
  • Bài 1.04. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 2)

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 4312
  • Thi Online: Bài 1.04. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Đề 1)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 1.04. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Đề 2)

   • Đã phát hành
  • Bài 1.05. ANKAN (Phần 1: Đồng đẳng – Đồng phân – Danh pháp)

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 5062
  • Bài 1.05. ANKAN (Phần 2: Đồng đẳng – Đồng phân – Danh pháp (Tiếp))

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 3011
  • Bài 1.05. ANKAN (Phần 3: Tính chất – Ứng dụng – Điều chế)

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 4915
  • Thi Online: Bài 1.05. ANKAN (Đề 1)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 1.05. ANKAN (Đề 2)

   • Đã phát hành
  • Bài 1.06. ANKEN (Phần 1: Đồng đẳng – Đồng phân – Danh pháp)

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 3845
  • Bài 1.06. ANKEN (Phần 2: Tính chất – Ứng dụng – Điều chế)

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 5590
  • Thi Online: Bài 1.06. ANKEN

   • Đã phát hành
  • Bài 1.07. ANKAĐIEN

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 4244
  • Thi Online: Bài 1.07. ANKAĐIEN (Đề 1)

   • Đã phát hành
  • Thi Online:Bài 1.07. ANKAĐIEN (Đề 2)

   • Đã phát hành
  • Bài 1.08. ANKIN (Phần 1: Đồng đẳng – Đồng phân – Danh pháp)

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 3137
  • Bài 1.08. ANKIN (Phần 2: Tính chất – Ứng dụng – Điều chế)

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 6087
  • Thi Online: Bài 1.08. ANKIN

   • Đã phát hành
  • Bài 1.09. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác (Phần 1)

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 4765
  • Bài 1.09. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác (Phần 2)

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 3788
  • Thi Online: Bài 1.09. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

   • Đã phát hành
  • Bầi 1.10. Lý thuyết trọng tâm về ANCOL (Phần 1)

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 3641
  • Bài 1.10. Lý thuyết trọng tâm về ANCOL (Phần 2)

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 3882
  • Thi Online: Bài 1.10. Lý thuyết trọng tâm về ANCOL

   • Đã phát hành
  • Bài 1.11. PHENOL

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 3574
  • Thi Online: Bài 1.11. PHENOL

   • Đã phát hành
  • Bài 1.12. Lý thuyết trọng tâm về ANĐEHIT

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 4289
  • Thi Online: Bài 1.12. Lý thuyết trọng tâm về ANĐEHIT

   • Đã phát hành
  • Bài 1.13. Lý thuyết trọng tâm về AXIT CACBOXYLIC

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 5075
  • Thi Online: Bài 1.13. Lý thuyết trọng tâm về AXIT CACBOXYLIC

   • Đã phát hành
 • CHUYÊN ĐỀ 2: ESTE – LIPIT (Kiến thức Hóa học 12)

  14 bài giảng    13 đề thi    Đã phát hành

  Giá: 200,000 Kin

  Đăng ký chuyên đề

  • Phương pháp học môn Hoá đạt hiệu quả cao Free

   • Đã phát hành
   • 15 phút
   • 1577
  • Phân tích những vấn đề đã giảm tải của Hoá Học THPT: Hoá 12 – Chương 1. Este – Lipit Free

   • Đã phát hành
   • 10 phút
   • 1150
  • Bài 2.01. Lý thuyết trọng tâm về ESTE (Phần 1) Free

   • Đã phát hành
   • 30 phút
   • 22166
  • Bài 2.01. Lý thuyết trọng tâm về ESTE (Phần 2) Free

   • Đã phát hành
   • 30 phút
   • 14614
  • Thi Online: Bài 2.01. Lý thuyết trọng tâm về ESTE Free

   • Đã phát hành
  • Bài 2.02. Lý thuyết trọng tâm về LIPIT – CHẤT BÉO (Phần 1) Free

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 17190
  • Bài 2.02. Lý thuyết trọng tâm về LIPIT – CHẤT BÉO (Phần 2) Free

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 13680
  • Thi Online: Bài 2.02. Lý thuyết trọng tâm về LIPIT – CHẤT BÉO Free

   • Đã phát hành
  • Bài 2.03. Phương pháp giải bài toán ĐỐT CHÁY ESTE (Phần 1)

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 17266
  • Bài 2.03. Phương pháp giải bài toán ĐỐT CHÁY ESTE (Phần 2)

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 11193
  • Thi Online: Bài 2.03. Phương pháp giải bài toán ĐỐT CHÁY ESTE

   • Đã phát hành
  • Bài 2.04. Phương pháp giải các dạng toán về CHẤT BÉO

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 9697
  • Thi Online: Bài 2.04. Phương pháp giải các dạng toán về CHẤT BÉO

   • Đã phát hành
  • Bài 2.05. Phương pháp giải các dạng toán về PHẢN ỨNG ESTE HÓA

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 16275
  • Thi Online: Bài 2.05. Luyện tập Phương pháp giải các dạng toán về PHẢN ỨNG ESTE HÓA (Đề 1)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 2.05. Luyện tập Phương pháp giải các dạng toán về PHẢN ỨNG ESTE HÓA (Đề 2)

   • Đã phát hành
  • Bài 2.06. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANCOL (Phần 1)

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 11904
  • Bài 2.06. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANCOL (Phần 2)

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 8798
  • Thi Online: Bài 2.06. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANCOL (Đề 1)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 2.06. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANCOL (Đề 2)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 2.06. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANCOL (Đề 3)

   • Đã phát hành
  • Bài 2.07. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANĐEHIT – MUỐI PHENOLAT (Phần 1)

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 7207
  • Bài 2.07. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANĐEHIT – MUỐI PHENOLAT (Phần 2)

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 6945
  • Xem thêm: CO2 tác dụng với dung dịch kiềm – Cách giải bài tập có đáp án-Tự Học 365

   Thi Online: Bài 2.07. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANĐEHIT – MUỐI PHENOLAT (Đề 1)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 2.07. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANĐEHIT – MUỐI PHENOLAT (Đề 2)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Kiểm tra hết chuyên đề ESTE – LIPIT (Đề 1)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Kiểm tra hết chuyên đề ESTE – LIPIT (Đề 2)

   • Đã phát hành
 • CHUYÊN ĐỀ 3: CACBOHIĐRAT (Kiến thức Hóa học 12)

  8 bài giảng    10 đề thi    Đã phát hành

  Giá: 100,000 Kin

  Đăng ký chuyên đề

  • Phân tích những vấn đề đã giảm tải của Hoá Học THPT: Hoá 12 – Chương 2. Cacbohiđrat Free

   • Đã phát hành
   • 10 phút
   • 505
  • Bài 3.01. Một số kiến thức mở đầu về CACBOHIĐRAT Free

   • Đã phát hành
   • 20 phút
   • 3535
  • Bài 3.02. GLUCOZƠ

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 9061
  • Thi Online: Bài 3.02. GLUCOZƠ

   • Đã phát hành
  • Bài 3.03. SACCAROZƠ

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 5302
  • Thi Online: Bài 3.03. SACCAROZƠ

   • Đã phát hành
  • Bài 3.04. TINH BỘT

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 5855
  • Bài 3.05. XENLULOZƠ

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 4971
  • Thi Online: Bài 3.04-05. TINH BỘT – XENLULOZƠ (Đề 1)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 3.04-05. TINH BỘT – XENLULOZƠ (Đề 2)

   • Đã phát hành
  • Bài 3.06. Phương pháp giải bài toán Thủy phân – Oxi hóa khử của Cacbohiđrat

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 9221
  • Thi Online: Bài 3.06. Phương pháp giải bài toán Thủy phân – Oxi hóa khử của Cacbohiđrat

   • Đã phát hành
  • Bài 3.07. Phương pháp giải bài toán Tổng hợp – Điều chế từ Cacbohiđrat

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 11443
  • Thi Online: Bài 3.07. Phương pháp giải bài toán Tổng hợp – Điều chế từ Cacbohiđrat (Đề 01)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 3.07. Phương pháp giải bài toán Tổng hợp – Điều chế từ Cacbohiđrat (Đề 02)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 3.07. Phương pháp giải bài toán Tổng hợp – Điều chế từ Cacbohiđrat (Đề 03)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Kiểm tra hết chương Cacbohiđrat (Đề 01)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Kiểm tra hết chương Cacbohiđrat (Đề 02)

   • Đã phát hành
 • CHUYÊN ĐỀ 4: AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN (Kiến thức Hóa học 12)

  18 bài giảng    12 đề thi    Đã phát hành

  Giá: 200,000 Kin

  Đăng ký chuyên đề

  • Phân tích những vấn đề đã giảm tải của Hoá Học THPT: Hoá 12 – Chương 3. Amin – Amino axit – Protein Free

   • Đã phát hành
   • 10 phút
   • 584
  • Bài 4.01. Lý thuyết trọng tâm về AMIN (Phần 1) Free

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 14756
  • Bài 4.01. Lý thuyết trọng tâm về AMIN (Phần 2)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 8275
  • Thi Online: Bài 4.01. Lý thuyết trọng tâm về AMIN

   • Đã phát hành
  • Bài 4.02. Lý thuyết trọng tâm về AMINO AXIT (Phần 1) Free

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 8447
  • Bài 4.02. Lý thuyết trọng tâm về AMINO AXIT (Phần 2) Free

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 7976
  • Thi Online: Bài 4.02. Lý thuyết trọng tâm về AMINO AXIT

   • Đã phát hành
  • Bài 4.03. Lý thuyết trọng tâm về PEPTIT – PROTEIN (Phần 1: PEPTIT) Free

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 10126
  • Bài 4.03. Lý thuyết trọng tâm về PEPTIT – PROTEIN (Phần 2: PROTEIN)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 5304
  • Thi Online: Bài 4.03. Lý thuyết trọng tâm về PEPTIT – PROTEIN

   • Đã phát hành
  • Bài 4.04. Phương pháp giải bài toán đốt cháy hợp chất chứa Nitơ (Phần 1)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 11825
  • Bài 4.04. Phương pháp giải bài toán đốt cháy hợp chất chứa Nitơ (Phần 2)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 7212
  • Thi Online: Bài 4.04. Phương pháp giải bài toán đốt cháy hợp chất chứa Nitơ (Đề 1)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 4.04. Phương pháp giải bài toán đốt cháy hợp chất chứa Nitơ (Đề 2)

   • Đã phát hành
  • Bài 4.05. Phương pháp giải bài toán về tính axit – bazơ của amin – amino axit (Phần 1)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 8244
  • Bài 4.05. Phương pháp giải bài toán về tính axit – bazơ của amin – amino axit (Phần 2)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 7658
  • Thi Online: Bài 4.05. Phương pháp giải bài toán về tính axit – bazơ của amin – amino axit (Đề 1)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 4.05. Phương pháp giải bài toán về tính axit – bazơ của amin – amino axit (Đề 2)

   • Đã phát hành
  • Bài 4.06. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm của PEPTIT – PROTEIN (Phần 1)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 9851
  • Bài 4.06. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm của PEPTIT – PROTEIN (Phần 2)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 5475
  • Thi Online: Bài 4.06. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm của PEPTIT – PROTEIN (Đề 1)

   • Đã phát hành
  • Bài 4.06. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm của PEPTIT – PROTEIN (Phần 3)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 5509
  • Bài 4.06. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm của PEPTIT – PROTEIN (Phần 4)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 5426
  • Thi Online: Bài 4.06. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm của PEPTIT – PROTEIN (Đề 2)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 4.06. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm của PEPTIT – PROTEIN (Đề 3)

   • Đã phát hành
  • Bài 4.07. Phương pháp xác định cấu tạo của hợp chất chứa Nitơ (Phần 1: Tính axit – bazơ và xác định CxHyO2N)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 6837
  • Bài 4.07. Phương pháp xác định cấu tạo của hợp chất chứa Nitơ (Phần 2: Lý thuyết về muối amoni hữu cơ)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 6918
  • Bài 4.07. Phương pháp xác định cấu tạo của hợp chất chứa Nitơ (Phần 3: Bài toán xác định cấu tạo muối amoni hữu cơ)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 3738
  • Thi Online: Bài 4.07. Phương pháp xác định cấu tạo của hợp chất chứa Nitơ (Đề 1)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 4.07. Phương pháp xác định cấu tạo của hợp chất chứa Nitơ (Đề 2)

   • Đã phát hành
 • CHUYÊN ĐỀ 5: POLIME (Kiến thức Hóa học 12)

  4 bài giảng    4 đề thi    Đã phát hành

  Giá: 75,000 Kin

  Đăng ký chuyên đề

  • Phân tích những vấn đề đã giảm tải của Hoá Học THPT: Hoá 12 – Chương 4. Polime và vật liệu polime Free

   • Đã phát hành
   • 10 phút
   • 481
  • Bài 5.01. Lý thuyết trọng tâm về polime (Phần 1: Đại cương về polime)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 5079
  • Bài 5.01. Lý thuyết trọng tâm về polime (Phần 2: Vật liệu polime)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 4968
  • Thi Online: Bài 5.01. Lý thuyết trọng tâm về polime (Đề 1)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 5.01. Lý thuyết trọng tâm về polime (Đề 2)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 5.01. Lý thuyết trọng tâm về polime (Đề 3)

   • Đã phát hành
  • Bài 5.02. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm về polime

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 5827
  • Thi Online: Bài 5.02. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm về polime

   • Đã phát hành
 • CHUYÊN ĐỀ 6: ÔN TẬP NỀN TẢNG KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG – VÔ CƠ (Kiến thức Hóa học 10 + 11)

  13 bài giảng    10 đề thi    Đã phát hành

  Giá: 200,000 Kin

  Đăng ký chuyên đề

  • Bài 6.01. Ôn tập những kiến thức cốt lõi về Nguyên tử

   • Đã phát hành
   • 50 phút
   • 7982
  • Thi Online: Bài 6.01. Ôn tập những kiến thức cốt lõi về Nguyên tử

   • Đã phát hành
  • Bài 6.02. Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn

   • Đã phát hành
   • 50 phút
   • 5830
  • Thi Online: Bài 6.02. Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn

   • Đã phát hành
  • Xem thêm: Phương pháp giải bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm

   Bài 6.03. Phản ứng hóa học (Phần 1: Lý thuyết trọng tâm)

   • Đã phát hành
   • 50 phút
   • 4339
  • Bài 6.03. Phản ứng hóa học (Phần 2: Phương pháp cân bằng phản ứng Oxi hóa – Khử)

   • Đã phát hành
   • 50 phút
   • 4209
  • Bài 6.03. Phản ứng hóa học (Phần 3: Phương pháp cân bằng phản ứng Oxi hóa – Khử (tiếp))

   • Đã phát hành
   • 50 phút
   • 2629
  • Thi Online: Bài 6.03. Phản ứng hóa học

   • Đã phát hành
  • Bài 6.04. Tốc độ phản ứng – Cân bằng hóa học

   • Đã phát hành
   • 50 phút
   • 2713
  • Thi Online: Bài 6.04. Tốc độ phản ứng – Cân bằng hóa học

   • Đã phát hành
  • Bài 6.05. Sự điện li (Phần 1: Sự điện li & Axit – Bazơ – Muối)

   • Đã phát hành
   • 50 phút
   • 4769
  • Bài 6.05. Sự điện li (Phần 2: Phản ứng trao đổi ion – pH – Chất chỉ thị axit bazơ)

   • Đã phát hành
   • 50 phút
   • 4620
  • Thi Online: Bài 6.05. Ôn tập Sự điện li

   • Đã phát hành
  • Bài 6.06. Ôn tập NITƠ VÀ HỢP CHẤT

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 2568
  • Bài 6.06. Ôn tập NITƠ VÀ HỢP CHẤT

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 6.07. Ôn tập PHOTPHO VÀ HỢP CHẤT

   • Đã phát hành
  • Bài 6.07. Ôn tập PHOTPHO VÀ HỢP CHẤT

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 1444
  • Thi Online: Bài 6.08. Ôn tập PHÂN BÓN HÓA HỌC

   • Đã phát hành
  • Bài 6.08. Ôn tập PHÂN BÓN HÓA HỌC

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 1895
  • Bài 6.09. Ôn tập CACBON VÀ HỢP CHẤT

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 1927
  • Thi Online: Bài 6.09. Ôn tập CACBON VÀ HỢP CHẤT

   • Đã phát hành
  • Bài 6.10. Ôn tập SILIC VÀ HỢP CHẤT

   • Đã phát hành
   • 40 phút
   • 1285
  • Thi Online: Bài 6.10. Ôn tập SILIC VÀ HỢP CHẤT

   • Đã phát hành
 • CHUYÊN ĐỀ 7: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI (Kiến thức Hóa học 12)

  27 bài giảng    25 đề thi    Đã phát hành

  Giá: 250,000 Kin

  Đăng ký chuyên đề

  • Phân tích những vấn đề đã giảm tải của Hoá Học THPT: Hoá 12 – Chương 5. Đại cương về kim loại Free

   • Đã phát hành
   • 8 phút
   • 638
  • Bài 7.01. Vị trí – Cấu tạo – Tính chất của kim loại

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 6822
  • Thi Online: Bài 7.01. Vị trí – Cấu tạo – Tính chất của kim loại

   • Đã phát hành
  • Bài 7.02. Tính chất hóa học – Dãy điện hóa của kim loại (Phần 1) Free

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 4756
  • Bài 7.02. Tính chất hóa học – Dãy điện hóa của kim loại (Phần 2)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 9083
  • Thi Online: Bài 7.02. Tính chất hóa học – Dãy điện hóa của kim loại

   • Đã phát hành
  • Bài 7.03. Ăn mòn và bảo vệ kim loại

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 11298
  • Thi Online: Bài 7.03. Ăn mòn và bảo vệ kim loại

   • Đã phát hành
  • Bài 7.04. Điều chế – Tinh chế kim loại

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 8257
  • Thi Online: Bài 7.04. Điều chế – Tinh chế kim loại

   • Đã phát hành
  • Bài 7.05. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng dung dịch HCl, H2SO4 loãng (Phần 1)

   • Đã phát hành
   • 30 phút
   • 15585
  • Bài 7.05. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng dung dịch HCl, H2SO4 loãng (Phần 2)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 6500
  • Thi Online: Bài 7.05. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng dung dịch HCl, H2SO4 loãng (Đề 1)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 7.05. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng dung dịch HCl, H2SO4 loãng (Đề 2)

   • Đã phát hành
  • Bài 7.06. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng kim loại không tạo amoni (Phần 1)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 8697
  • Bài 7.06. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng kim loại không tạo amoni (Phần 2)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 7002
  • Thi Online: Bài 7.06. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng kim loại không tạo amoni (Đề 1)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 7.06. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng kim loại không tạo amoni (Đề 2)

   • Đã phát hành
  • Bài 7.07. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng với hợp chất (Phần 1)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 6313
  • Bài 7.07. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng với hợp chất (Phần 2)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 5586
  • Thi Online: Bài 7.07. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng với hợp chất (Đề 1)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 7.07. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng với hợp chất (Đề 2)

   • Đã phát hành
  • Bài 7.08. Phương pháp xác định nhanh sản phẩm khử của HNO3, H2SO4 đặc

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 6185
  • Thi Online: Bài 7.08. Phương pháp xác định nhanh sản phẩm khử của HNO3, H2SO4 đặc

   • Đã phát hành
  • Bài 7.09. Dấu hiệu và Phương pháp giải bài toán HNO3 tạo muối amoni

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 6922
  • Thi Online: Bài 7.09. Dấu hiệu và Phương pháp giải bài toán HNO3 tạo muối amoni (Đề 1)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 7.09. Dấu hiệu và Phương pháp giải bài toán HNO3 tạo muối amoni (Đề 2)

   • Đã phát hành
  • Bài 7.10. Phương pháp giải bài toán dung dịch (H+, NO3-) (Phần 1)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 6938
  • Bài 7.10. Phương pháp giải bài toán dung dịch (H+, NO3-) (Phần 2)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 6901
  • Bài 7.10. Phương pháp giải bài toán dung dịch (H+, NO3-) (Phần 3)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 3567
  • Thi Online: Bài 7.10. Phương pháp giải bài toán dung dịch (H+, NO3-) (Đề 1)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 7.10. Phương pháp giải bài toán dung dịch (H+, NO3-) (Đề 2)

   • Đã phát hành
  • Bài 7.11. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng phi kim (Phần 1)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 5135
  • Bài 7.11. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng phi kim (Phần 2)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 4896
  • Thi Online: Bài 7.11. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng phi kim

   • Đã phát hành
  • Bài 7.12. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối (Phần 1)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 7723
  • Bài 7.12. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối (Phần 2)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 8352
  • Thi Online: Bài 7.12. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối (Đề 1)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 7.12. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối (Đề 2)

   • Đã phát hành
  • Bài 7.13. Phương pháp giải bài toán nhiệt luyện (Phần 1)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 6895
  • Bài 7.13. Phương pháp giải bài toán nhiệt luyện (Phần 2)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 5049
  • Thi Online: Bài 7.13. Phương pháp giải bài toán nhiệt luyện (Đề 1)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 7.13. Phương pháp giải bài toán nhiệt luyện (Đề 2)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 7.14. Lý thuyết về sự điện phân

   • Đã phát hành
  • Bài 7.14. Lý thuyết về sự điện phân

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 8889
  • Xem thêm: Chuyên Đề Các Phương Trình Hóa Học Lớp 11 Chương Nitơ – Photpho

   Bài 7.15. Phương pháp giải bài toán điện phân (Phần 1: Bài toán xuôi)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 6085
  • Thi Online: Bài 7.15. Phương pháp giải bài toán điện phân (Đề 1)

   • Đã phát hành
  • Bài 7.15. Phương pháp giải bài toán điện phân (Phần 2: Bài toán ngược)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 4148
  • Bài 7.15. Phương pháp giải bài toán điện phân (Phần 3: Bài toán ngược – Tiếp)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 3717
  • Thi Online: Bài 7.15. Phương pháp giải bài toán điện phân (Đề 3)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 7.15. Phương pháp giải bài toán điện phân (Đề 2)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 7.06. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng kim loại không tạo amoni (Đề 3)

   • Đã phát hành
 • CHUYÊN ĐỀ 8: KIM LOẠI KIỀM – KIỀM THỔ – NHÔM (Kiến thức Hóa học 12)

  18 bài giảng    17 đề thi    Đã phát hành

  Giá: 200,000 Kin

  Đăng ký chuyên đề

  • Thi Online: Bài 8.01. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm (Đề 1) Free

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 8.01. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm (Đề 2) Free

   • Đã phát hành
  • Bài 8.01. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm (Phần 2: Hợp chất của kim loại kiềm) Free

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 5439
  • Bài 8.01. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm (Phần 1: Kim loại kiềm) Free

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 7883
  • Bài 8.02. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 6128
  • Thi Online: Bài 8.02. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ (Đề 1)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 8.02. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ (Đề 2)

   • Đã phát hành
  • Bài 8.03. Nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm (Phần 1)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 6458
  • Bài 8.03. Nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm (Phần 2)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 5114
  • Thi Online: Bài 8.03. Nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm (Đề 1)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 8.03. Nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm (Đề 2)

   • Đã phát hành
  • Bài 8.04. Nước cứng

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 7339
  • Thi Online: Bài 8.04. Nước cứng

   • Đã phát hành
  • Bài 8.05. Kim loại tác dụng với dung dịch điện li (Phần 1)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 7632
  • Bài 8.05. Kim loại tác dụng với dung dịch điện li (Phần 2)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 6479
  • Thi Online: Bài 8.05. Kim loại tác dụng với dung dịch điện li (Đề 1)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 8.05. Kim loại tác dụng với dung dịch điện li (Đề 2)

   • Đã phát hành
  • Bài 8.06. Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm (Phần 1)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 8568
  • Bài 8.06. Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm (Phần 2)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 8220
  • Thi Online: Bài 8.06. Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm (Đề 1)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 8.06. Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm (Đề 2)

   • Đã phát hành
  • Bài 8.07. Phương pháp giải bài toán muối cacbonat (Phần 1)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 5485
  • Bài 8.07. Phương pháp giải bài toán muối cacbonat (Phần 2)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 5991
  • Thi Online: Bài 8.07. Phương pháp giải bài toán muối cacbonat (Đề 1)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 8.07. Phương pháp giải bài toán muối cacbonat (Đề 2)

   • Đã phát hành
  • Bài 8.08. Phương pháp giải bài toán hiđroxit lưỡng tính (Phần 1)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 5751
  • Bài 8.08. Phương pháp giải bài toán hiđroxit lưỡng tính (Phần 2)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 3456
  • Bài 8.08. Phương pháp giải bài toán hiđroxit lưỡng tính (Phần 3)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 3288
  • Bài 8.08. Phương pháp giải bài toán hiđroxit lưỡng tính (Phần 4)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 3993
  • Thi Online: Bài 8.08. Phương pháp giải bài toán hiđroxit lưỡng tính (Đề 1)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 8.08. Phương pháp giải bài toán hiđroxit lưỡng tính (Đề 2)

   • Đã phát hành
  • Bài 8.09. Phương pháp giải bài toán nhiệt nhôm (Phần 1)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 5699
  • Bài 8.09. Phương pháp giải bài toán nhiệt nhôm (Phần 2)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 3503
  • Thi Online: Bài 8.09. Phương pháp giải bài toán nhiệt nhôm (Đề 1)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 8.09. Phương pháp giải bài toán nhiệt nhôm (Đề 2)

   • Đã phát hành
 • CHUYÊN ĐỀ 9: SẮT – CROM (Kiến thức Hóa học 12)

  8 bài giảng    8 đề thi    Đã phát hành

  Giá: 100,000 Kin

  Đăng ký chuyên đề

  • Bài 9.01. Sắt

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 8938
  • Thi Online: Bài 9.01. Sắt

   • Đã phát hành
  • Bài 9.02. Hợp chất của Sắt

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 6157
  • Thi Online: Bài 9.02. Hợp chất của Sắt

   • Đã phát hành
  • Bài 9.03. Hợp kim của Sắt

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 5101
  • Thi Online: Bài 9.03. Hợp kim của Sắt

   • Đã phát hành
  • Bài 9.04. Crom và hợp chất của crom

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 5913
  • Thi Online: Bài 9.04. Crom và hợp chất của crom (Đề 01)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 9.04. Crom và hợp chất của crom (Đề 02)

   • Đã phát hành
  • Thi Online: Bài 9.04. Crom và hợp chất của crom (Đề 03)

   • Đã phát hành
  • Bài 9.05. Phương pháp giải một số dạng toán trọng tâm về sắt và hợp chất (Phần 1)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 3332
  • Bài 9.05. Phương pháp giải một số dạng toán trọng tâm về sắt và hợp chất (Phần 2)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 2210
  • Bài 9.05. Phương pháp giải một số dạng toán trọng tâm về sắt và hợp chất (Phần 3)

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 3067
  • Thi Online: Bài 9.05. Phương pháp giải một số dạng toán trọng tâm về sắt và hợp chất

   • Đã phát hành
  • Bài 9.06. Phương pháp giải một số dạng toán trọng tâm về crom và hợp chất

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 3701
  • Thi Online: Bài 9.06. Phương pháp giải một số dạng toán trọng tâm về crom và hợp chất

   • Đã phát hành
 • CHUYÊN ĐỀ 10: PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI – MÔI TRƯỜNG (Kiến thức Hóa học 12)

  4 bài giảng    2 đề thi    Đã phát hành

  Giá: 75,000 Kin

  Đăng ký chuyên đề

  • Bài 10.01. Phân biệt một số chất vô cơ

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 2106
  • Thi Online: Bài 10.01. Phân biệt một số chất vô cơ

   • Đã phát hành
  • Bài 10.02: Hoá học và vấn đề kinh tế

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 3372
  • Bài 10.03. Hoá học và vấn đề xã hội

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 3766
  • Bài 10.04: Hoá học và vấn đề môi trường

   • Đã phát hành
   • 45 phút
   • 1118
  • Thi online: Hoá học và vấn đề kinh tế – xã hội – môi trường

   • Đã phát hành
 • CHUYÊN ĐỀ 11: LIVESTREAM HOÁ HỌC

  Đã phát hành

  Giá: 1,000,000 Kin

  Đăng ký chuyên đề

  Nội dung chuyên đề đang được cập nhật

   <!–

   Chưa có thông báo nào

   –>

   <!––>

   <!––>

   Chuyên mục: Kiến thức

   Related Articles

   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

   Check Also
   Close
   Back to top button