Kiến thức

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 của Trường Đại học Thương Mại

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 của Trường Đại học Thương Mại

Cập nhật : 16/01/2019
Lượt xem: 21731

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019

 

Trường Đại học Thương mại dự kiến phương án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2019 như sau:

Bạn đang xem: Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 của Trường Đại học Thương Mại

1.Thông tin chung về Trường

 • Mã trường: TMA;
 • Địa chỉ: 79 Đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội;

– Hotline: 0983371971; 0913553111; 0988381998; 0915677586

2.Thông tin tuyển sinh năm 2019

2.1.Tuyển sinh đại học chính quy chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao

 • Chỉ tiêu tuyển sinh: 3.800 chỉ tiêu
 • Ngành, chuyên ngành tuyển sinh: ngoài 19 chuyên ngành tuyển sinh năm 2018 (02 chương trình đào tạo chất lượng cao), năm 2019 Trường tuyển sinh thêm 02 chuyên ngành mới đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho xã hội: Kiểm toán; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
 • Tổ hợp xét tuyển: bên cạnh việc giữ nguyên tổ hợp xét tuyển như năm 2018 gồm 05 tổ hợp: A00, A01, D01, D03, D04, năm 2019, Trường bổ sung thêm tổ hợp D07 xét tuyển các chương trình chất lượng cao.
 • Phương thức xét tuyển: năm 2019, Trường thực hiện xét tuyển theo 2 phương thức:
 1. Tuyển thẳng: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
 2. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019: Điểm trúng tuyển theo ngành (chuyên ngành)/chương trình; Không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển.

Chương trình chất lượng cao:

 • Thí sinh có chứng chỉ quốc tế về tiếng Anh (IELTS, TOEFL) còn hiệu lực đến thời điểm xét tuyển: Điểm tiếng Anh dùng để xét tuyển là điểm bài thi Tiếng Anh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 hoặc điểm tiếng Anh quy đổi theo thang điểm 10 tương đương với từng loại/mức điểm của từng chứng chỉ tiếng Anh; thí sinh được sử dụng điểm cao hơn để xét tuyển;
 • Chỉ tiêu tuyển sinh chương trình chất lượng cao được phân bổ như sau: 70% xét tuyển trực tiếp theo kết quả đăng ký của thí sinh, 30% chỉ tiêu xét tuyển thí sinh đã trúng tuyển vào Trường có nguyện vọng đăng ký vào học chương trình chất lượng cao

Thông tin về Tổ hợp xét tuyển, chỉ tiêu dự kiến năm 2019 và điểm trúng tuyển chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao qua các năm vào trường ĐH Thương mại :

 

 

STT

 

Ngành (chuyên ngành đào tạo)

 

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển năm 2019

Điểm chuẩn 2016

Điểm chuẩn 2017

Điểm chuẩn 2018

Chỉ tiêu dự kiến năm

2019

 

I. Chương trình đại trà

 

 

 

 

 

 

1

Quản trị kinh doanh

(Quản trị kinh doanh)

TM01

A00, A01, D01

22.75(A00)

21.25(D01)

23.50

20.75

350

2

Quản trị khách sạn

(Quản trị khách sạn)

TM02

A00, A01, D01

21.00(D01)

23.25

21.00

200

3

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ

hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)

 

TM03

 

A00, A01, D01

 

20.75(D01)

 

23.25

 

21.00

 

200

4

Marketing

(Marketing thương mại)

TM04

A00, A01, D01

23.00(A00)

22.00(D01)

24.50

21.55

225

5

Marketing (Quản trị thương hiệu)

TM05

A00, A01, D01

22.25(A00)

21.50(D01)

23.25

20.75

150

6

Logistics và Quản lý chuỗi cung

ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng)

 

TM06

 

A00, A01, D01

 

 

 

 

100

7

Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)

TM07

A00, A01, D01

23.50(A00)

21.50(A01)

24.00

20.90

125

8

Kế toán (Kế toán công)

TM09

A00, A01, D01

 

 

19.50

100

9

Kiểm toán (Kiểm toán)

TM10

A00, A01, D01

 

 

 

100

10

Kinh doanh quốc tế (Thương

mại quốc tế)

TM11

A00, A01, D01

21.25(D01)

23.75

21.20

200

11

Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế)

TM12

A00, A01, D01

 

23.50

21.25

100

12

Kinh tế (Quản lý kinh tế)

TM13

A00, A01, D01

23.00(A00)

21.50(A01)

23.25

20.30

275

13

Tài chính – Ngân hàng (Tài chính

– Ngân hàng thương mại)

TM14

A00, A01, D01

22.50(A00)

21.00(D01)

22.00

20.00

150

14

Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công)

TM16

A00, A01, D01

 

 

19.50

100

15

Thương mại điện tử (Quản trị

Thương mại điện tử)

TM17

A00, A01, D01

23,00(A00)

21,25(A01)

23.25

20.70

200

 

16

Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh

Thương mại)

* Điều kiện: Điểm bài thi Tiếng Anh ≥ 7,0

 

TM18

 

D01

 

28.25(D01)

 

33.00

 

21.05

 

250

17

Luật kinh tế (Luật kinh tế)

TM19

A00, A01, D01

21.00(D01)

22.75

19.95

200

18

Quản trị kinh doanh

(Tiếng Pháp thương mại)

TM20

A00, A01, D01, D03

21.25(A00)

21.00(D03)

22.00

19.50

75

19

Quản trị kinh doanh

(Tiếng Trung thương mại)

TM21

A00, A01, D01,

D04

 

22.50

20.00

100

 

 

 

STT

 

Ngành (chuyên ngành đào tạo)

 

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển năm 2019

Điểm chuẩn 2016

Điểm chuẩn 2017

Điểm chuẩn 2018

Chỉ tiêu dự kiến năm

2019

20

Hệ thống thông tin quản lý (Quản

trị hệ thống thông tin kinh tế)

TM22

A00, A01, D01

21.75(A00)

20.50(A01)

22.00

19.75

150

21

Quản trị nhân lực

(Quản trị nhân lực doanh nghiệp)

TM23

A00, A01, D01

22.50(A00)

20.75(A01)

22.50

20.40

250

 

II. Chương trình chất lượng cao

 

 

 

 

 

 

1

Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)

* Điều kiện: Điểm thi bài Tiếng Anh ≥ 6,0

 

TM08

 

A01, D01, D07

 

 

 

19.50

 

100

 

2

Tài chính – Ngân hàng

(Tài chính-Ngân hàng TM)

* Điều kiện: Điểm bài thi Tiếng Anh ≥ 6,0

 

TM15

 

A01, D01, D07

 

 

 

19.50

 

100

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

3.800

 

2.2.Tuyển sinh đại học chính quy chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù

Ngoài tuyển sinh ĐHCQ chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao, ngay sau khi công bố Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1, Nhà trường tiếp tục tuyển sinh đại học chính quy chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù. Thông tin tuyển sinh chính thức sẽ được công bố trên website:

https://tmu.edu.vn

(mục Tuyển sinh).

Thông tin về tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu dự kiến như sau:

 

 

STT

Ngành (chuyên ngành đào tạo)

Mã ngành

Tổ hợp

xét tuyển năm 2019

Điểm

chuẩn 2018

Chỉ tiêu dự

kiến năm 2019

1

Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn)

* Điều kiện: Điểm bài thi Tiếng Anh ≥ 5,5

TM24

A01, D01

17.70

100

 

2

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)

* Điều kiện: Điểm bài thi Tiếng Anh ≥ 5,5

 

TM25

 

A01, D01

 

17.55

 

100

3

Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống

thông tin kinh tế)

TM26

A00, A01, D01

18.55

100

TỔNG CỘNG

 

 

 

300

Tổ hợp: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh); D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh); D03 (Toán, Văn, Tiếng Pháp); D04 (Toán, Văn, Tiếng Trung); D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh).

Xem thêm: Bom nhiệt hạch-vũ khí khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người

3.Chính sách ưu đãi trong tuyển sinh

Trường dành 4,5 tỷ đồng để cấp học bổng cho các thí sinh trúng tuyển năm 2019. Các thí sinh trúng tuyển có tổng số điểm 3 bài thi/môn thi từ 23,00 trở lên (không tính điểm ưu tiên) được xét cấp học bổng, với tổng số 410 suất theo các mức 100%, 75%, 50% so với học phí năm thứ nhất, theo nguyên tắc từ cao đến thấp cho đến hết quỹ học bổng dành cho sinh viên năm thứ nhất.

4.Về chính sách học bổng

Hàng năm, Nhà trường hình thành Quỹ học bổng khuyến khích học tập và hỗ trợ sinh viên trị giá từ 20 – 25 tỷ đồng để cấp học bổng cho các sinh viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện (dựa trên kết quả học tập và rèn luyện hàng năm) và hỗ trợ cho sinh viên theo quy định. Có 3 mức học bổng khuyến khích học tập: 100%, 75% và 50% học phí theo từng năm học.

Xem thêm: Lưu lượng dòng chảy là gì? Công thức tính lưu lượng nước

5.Học phí dự kiến

Năm học 2019 – 2020, học phí đối với đại học chính quy:

 • Chương trình đại trà: 15.750.000 đ/1 năm
 • Chương trình CLC: 30.450.000đ/1 năm.
 • Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù: 17.850.000đ/1 năm.

 

Hà Nội, ngày  10  tháng 01  năm 2019

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG – CHỦ TỊCH HĐTS      

Xem thêm: Tổng hợp công thức Bảng Nguyên Hàm và cách ghi nhớ

 

                                                                GS,TS. Đinh Văn Sơn (Đã ký)

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button