Kiến thức

SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO FX 580VNX ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN VỀ BIỂU THỨC LƯỢNG GIÁC (PHẦN 2)

SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO FX 580VNX ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN VỀ BIỂU THỨC LƯỢNG GIÁC (PHẦN 2)

  • 04/07/2019
  • 1,360 lượt xem
  • Toanbitexdtgd1

Trong bài viết này, Diễn Đàn Toán Casio sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng máy tính Casio fx 580vnx để giải quyết một số bài toán cơ bản về biến đổi biểu thức lượng giác

Trong bài viết này, Diễn Đàn Toán Casio sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng máy tính Casio fx 580vnx để giải quyết một số bài toán cơ bản về biến đổi biểu thức lượng giác

Bài toán 3. Cho biểu thức $P=dfrac{{{sin }^{4}}x+sin 2x-{{cos }^{4}}x}{tan 2x-1}$. Rút gọn biểu thức $P$ ta được:

A. $P=sin 2x$

B. $P=sin 3x$

C. $P=cos 2x$

D. $P=-dfrac{1}{2}$

Hướng dẫn giải

Chuyển máy tính về chế độ RAD qw22

Vào phương thức TABLE w8

Nhập vào hàm số $fleft( x right)=dfrac{{{sin }^{4}}x+sin 2x-{{cos }^{4}}x}{tan 2x-1}-sin 2x$, $gleft( x right)=dfrac{{{sin }^{4}}x+sin 2x-{{cos }^{4}}x}{tan 2x-1}-sin 3x$  và bảng giá trị

image001 2

image002 2

image003 2image004 2

Quan sát bảng giá trị ta thấy A, B không phải là đáp án đúng.

Ấn phím C để quay về và điều chỉnh lại hàm số $fleft( x right)$ và $gleft( x right)$ thành

$fleft( x right)=dfrac{{{sin }^{4}}x+sin 2x-{{cos }^{4}}x}{tan 2x-1}-cos 2x$ và $gleft( x right)=dfrac{{{sin }^{4}}x+sin 2x-{{cos }^{4}}x}{tan 2x-1}+dfrac{1}{2}$

image005 2

image006 2Quan sát bảng giá trị ta thấy C là đáp án đúng.

Bài toán 4.

Cho $tan alpha =2$ và $pi <alpha <2pi $. Chọn đáp án đúng?

A. $cos alpha =-dfrac{1}{sqrt{5}}$

B. $cos alpha =dfrac{1}{sqrt{5}}$

C. $sin alpha =dfrac{2}{sqrt{5}}$

D. $sin alpha =dfrac{1}{sqrt{5}}$

Hướng dẫn giải

Chuyển máy tính về chế độ DEG qw21

Tìm $alpha $:

Nhập ql2)=

image009

Do $pi <alpha <2pi $hay ${{180}^{0}}<alpha <{{360}^{0}}$ nên ta có: $alpha ={{180}^{0}}+Ans$. Gán giá trị $alpha $ vào ô nhớ A

image010

Kiểm ta các đáp án

Đáp án A. $cos alpha =-dfrac{1}{sqrt{5}}$

Tính giá trị $cos left( A right)+dfrac{1}{sqrt{5}}$

image011

Đáp án A


Mọi ý kiến đóng góp và các câu hỏi thắc mắc về các bài viết hướng dẫn giải toán casio cũng như các vấn đề về máy tính Casio fx 580vnx , bạn đọc có thể gởi tin nhắn trực tiếp về fanpage 

DIỄN ĐÀN TOÁN CASIO

Chia sẻ

Bạn đang xem: SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO FX 580VNX ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN VỀ BIỂU THỨC LƯỢNG GIÁC (PHẦN 2)

About Ngọc Hiền Bitex

Bitex Ngọc Hiền

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button