Kiến thức

Bài 6. TỤ ĐIỆN

1, Tụ điện:
a, Định nghĩa:
Hệ 2 vật dẫn đặt gần nhau, mỗi vật là 1 bản tụ. Khoảng không gian giữa 2 bản là chân không hay điện môi
b,Tụ điện phẳng:
*Gồm hai bản kim loại phẳng có kích thước lớn, đặt đối diện và song song với nhau.
* Khi tụ điện phẳng được tích điện, điện tích ở hai bản tụ điện trái dấu và có độ lớn bằng nhau.

2, Điện dung của tụ điện:
a. Định nghĩa:
Là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ
Biểu thức: $C = {Q over U}$ Đơn vị: fara (F).
b. Công thức tính điện dung của tụ điện phẳng: $C = {{varepsilon .S} over {{{9.10}^9}.4pi d}}$
– S : Phần diện tích của mỗi tụ điện.
– d : Khoảng cách giữa hai bản.
– ε : Hằng số điện môi.

3. Ghép tụ điện:
ghép tụ điện.png

 

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button