Kiến thức

[C++] Ước chung lớn nhất và Bội chung nhỏ nhất

[C++] Ước chung lớn nhất và Bội chung nhỏ nhất

Ngôn ngữ lập trình: C++
Phần mềm: Visual Studio

uoc-chung-lon-nhat.gif

CODE:

Select All
#include <iostream>
using namespace std;

// Cho 2 số nguyên dương a và b. Hãy tìm ước chung lớn nhất của 2 số này.
// Input : 2 số a,b
// Output : Ước chung lớn nhất của 2 số a, b
int UCLN(int aint b)
{
    while ( 
!= b)
    {
        if (
b)
            
b;
        else
            
a;
    }

    return a// or return b; a = b
}

// Cho 2 số nguyên dương a và b. Hãy tìm bội chung nhỏ nhất của 2 số này
// Input : 2 số a,b
// Output : Bội chung nhỏ nhất
int BCNN(int aint b)
{
    
int result UCLN(ab);
    return 
result;
}

int main()
{
    
int ab;
    
cout << "a = ";
    
cin >> a;

    cout << "b = ";
    
cin >> b;

    int result UCLN(ab);
    
cout << "UCLN : "<<result;

    cout << "n";

    result BCNN(ab);
    
cout << "BCNN : " << result << endl;
       
system("pause");
}

 

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button