Kiến thức

Luận Văn Thạc Sĩ-Dạy Học Giải Toán Về Phương Trình Đường Thẳng, Đường Tròn Trong Mặt Phẳng Cho Học Sinh Cuối Cấp THPT

[​IMG]
Dạy Học Giải Toán Về Phương Trình Đường Thẳng, Đường Tròn Trong Mặt Phẳng Cho Học Sinh Cuối Cấp THPT Theo Phương Pháp Phát Hiện Và Giải Quyết Vấn Đề

Sự phát triển của xã hội ngày nay đòi hỏi con người phải có năng lực giải quyết mọi vấn đề nảy sinh trong thực tế. Bởi vậy, ngay trong nhà trường phổ thông, học sinh cần được hình thành và rèn luyện năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề. Luật Giáo dục nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005 đã quy định [17, tr.66]: “Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán học
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Bùi Văn Nghị
  • Tác giả: Vũ Thị Hồng Hiến
  • Số trang: 117
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên 2017

Link Download

http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn…hap-phat-hien-va-giai-quyet-van-de-56631.html

https://drive.google.com/uc?id=1uq-NBPXsQWaHNdzmQCzDRfZA5SzsELwg

 

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button