Kiến thức

Điện tích của một bản tụ điện ở thời điểm π/20 (µs) có độ lớn là

Cường độ dòng điện trong một mạch dao động LC lí tưởng có phương trình$i = 2cosleft( {{{2.10}^7}t{rm{ }} + pi /2} right){rm{ }}left( {mA} right)$ (t tính bằng s). Điện tích của một bản tụ điện ở thời điểm π/20 (µs) có độ lớn là
A. 0,05 nC
B. 0,1 µC
C. 0,05 µC
D. 0,1 nC

 

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button