Kiến thức

Hàm Row

Euler

Bạn đang xem: Hàm Row

Euler

Mod
Thành viên BQT

26/3/20

  • #1

Cấu trúc: Row([Cells])
Chức năng: Nếu không chỉ định tham số đầu vào, hàm Row sẽ trả về thứ tự hàng của Cells mà tại đó bạn sử dụng hàm Row.

Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Thuyết minh: Bạn có thể chỉ định địa chỉ Cells, nhưng cách dùng này rất ít người sử dụng. Khi bạn sử dụng hàm ROW kết hợp với INDIRECT, khả năng sử dụng của Excel có thể nâng lên 256 lần.

Tính tổng các ô trong các hàng cách nhau.
Bài toán:

Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

(Còn nữa)

 

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button