Kiến thức

[Hoá 11] Ancol

Câu 1:
cho 3,7 gam ancol đơn chức tác dụng với Na dư thu được 700 cm3 H2( đo ở 27,3 độ c và 8,8 atm)
Tìm CTPT và CTCT của ancol

Câu 2:
Cho 0,05 mol một ancol A tác dụng với Na dư thu 1,12 lít khí H2. Nếu cho 7,6 gam ancol này tác dụng với K thì thu được 2,24 lít khí H2.
Tìm CTPT và CTCT có thể có của ancol A
Xác định CTCT đúng của A biết A có phản ứng với Cu(OH)2 cho dung dịch xanh lam

Câu 3:
Cho 15,2 gam hỗn hợp Glixerol và một ancol đơn chức A tác dụng với Na thu được 4,48 lít khí H2.
Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với Cu(OH)2 thì hòa tan được 4,9 gam Cu(OH)2. Xác định CTPT của A

Câu 4:
Cho 2,28 gam hỗn hơp 2 ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với lượng Na vừa đủ thì thu được 4,6 gam chất rắn và V lít khí. Tính V và xác định CTPT của 2 ancol trên.

 

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive