Kiến thức

[Hoá 9] Chuyên đề 1: Bài tập ankan

Các điều cần lưu ý với các bạn khi làm bài tập về ankan ^^

– Khi đốt cháy ankan ,số mol [TEX]H_2O [/TEX]lớn hơn số mol [TEX]CO_2[/TEX]

– Hiệu số mol nước và số mol CO2 chính bằng số mol ankan đã đốt

(Nhận xét này đúng cho 1 ankan;1 hỗn hợp ankan;1 hỗn hợp ankan và anken,xicloankan)

– Áp dụng phương pháp bảo toàn nguyên tố là 1 cách rất nhanh để làm các bài tập.

VD : Đốt 1 mol 1 ankan ,thu dc 3 mol CO2 .Xác định CTPT thì ta chỉ cần nhẩm như sau :

bảo toàn nguyên tố, số mol Cacbon ko đổi nên số mol C trong CO2 = số mol C trong ankan

Rightarrow Trong ankan có 3 mol C

Rightarrow Số nguyên tử C trong ankan là 3 : 1 = 3 nguyên tử

Rightarrow Ankan là C3H8

Nên ko cần viết PTHH ,ta vẫn có thể giải rất nhanh ( nhất là với bài tập trắc nghiệm)

– Khi bài toán cho 2 ankan kế tiếp trong dãy đồng đẳng ,chúng ta đặt CTPT chung cho

chúng là [TEX]C_nH_{2n+2} [/TEX]với n là số nguyên tẻ Cacbon trung bình

…….

Còn về các bài tập hoá ( ko tính toán ) ,để giải dc ,ta cần nắm vững tính chất hoá học của ankan .

Cơ bản :

– Ankan là hidrocacbon no ,trong phân tử chỉ có liên kết đơn bền vững nên chỉ tham gia phản ứng thế .

– Ankan ko làm mất màu dd Br ,thuốc tím

– Crackinh ankan ta thu dc sản phẩm là 1 ankan và 1 anken

các bạn

vào đây

để biết thêm chi tiết :D

…..

Bài tập
I .Trắc ngiệm :

Câu 1 : Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X thu được số mol CO2 bằng một nửa số mol H2O. X có CTPT là :
A. CH4
B. C2H6
C. C2H4
D. C3H8

Câu 2: Một hỗn hợp gồm 2 chất đồng đẳng ankan kế tiếp nhau có khối lượng 24,8 gam. Thể tích tương ứng là 11,2 lít ( ở đktc). CTPT của 2 hiđrocacbon là :
A. C2H6 và C3H8
B. C3H8 và C4H10
C. C4H10 và C5H12
D. Kết quả khác

Câu 3:

Hỗn hợp khí metan và etan có tỉ khối hơi so vs nitơ là 0,813 . Thành phần % theo khối lượng của metan là etan trong hỗn hợp là :
A. 30% và 70%
B. cùng 50%
C. 51,61% và 48,39%
D. 51,16% và 48,84%

Câu 4 : Hãy chọn câu đúng trong các câu sau :
A. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon ko có phản ứng cộng vs hiđro.
B. Xicloankan có phản ứng cộng vs hiđro , nên là hiđrocacbon ko no.
C. Hiđrocacbon ko no là hiđrocacbon có phản ứng cộng vs hiđro.
D. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.

Câu 5:

Đốt cháy hết hh X gồm ankan và xicloankan. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng dd NaOh đặc. Thấy khối lượng bình 1 tăng 4,14 gam và bình 2 tăng 6,16 gam. Số mol ankan trong hh là :
A. 0,05 mol
B. 0,06 mol
C. 0,08 mol
D. 0,09 mol

Câu 6:
Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm CH4 và C3H6 và C4H10 thu được 26,4 gam CO2 và 16,2 gam H2O. Hỏi a có giá trị là bao nhiêu:
A. 6 gam B. 7,5 gam
C. 8 gam D. 9 gam

Câu 7:

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hidrocacbon cùng thuộc dãy đồng đẳng thu được 7,84 lít CO2 (đkc) và 11,7 gam H2O . Hai hidrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây :
A. Anken
B. Ankan
C. Ankadien

Câu 8:

Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít hỗn hợp hai ankan ( đktc) thu được 8,1 gam H2O . Dẫn hết sản phẩm vào dd Ca(OH)2 dư thì thu được kết tủa là :
A. 10 gam B. 15 gam
C. 20 gam D. 25 gam

Câu 9:

Khi đốt cháy hoàn toàn 1,8gam một ankan , người ta thấy trong sản phẩm tạo thành khối lượng CO2 nhiều hơn khối lượng của H2O là 2,8 gam CTPT của ankan mang đốt là :
A. C3H8 B. C4H10
C. C5H12 D. C6H14

Câu 10:

Đốt cháy hỗn hợp gồm butan và xiclobutan , Dẫn hết sản phẩm cháy lần qua lượt qua bính đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng nước vôi trong dư, thì thấy khối lượng bình 1 tăng 2,7 gam và bình 2 tăng 1,76 gam. Khối lượng của hỗn hợp hidrocacbon đem dùng là :
A. 0,78 gam B. 1 gam
C. 1,25 gam D. 2,1 gam
D. Ko xác định

 

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button