Kiến thức

[Hóa 9] Màu của các chất !

Màu của kết tủa kiến thức căn bản để nhận biết các chất !
Mình không biết có ai post chưa nhưng cứ post lên thử !

Dưới đây là màu của một số kết tủa :


– Kết tủa Fe(OH)3 màu nâu đỏ.
– Kết tủa Fe(OH)2 màu trắng (hơi ngả xanh).
– Kết tủa Al(OH)3 màu trắng. ( dạng keo , tan trong NaOH )
– Kết tủa CaCO3 màu trắng.
– Kết tủa BaCO3 màu trắng.
– Kết tủa BaSO4 màu trắng.
– Kết tủa AgCl màu trắng khi đem ra ánh sáng hóa đen. (*)
– Kết tủa PbS màu đen.
– CuO là chất bột màu đen
– CuSO4 là chất bột trắng, nhưng khi ngậm nước CuSO4.5H2O là màu xanh (lúc này vẫn xem là ở thể rắn )

– Kết tủa AgCl màu trắng khi đem ra ánh sáng hóa đen.
– Kết tủa AgBr màu vàng nhạt khi đem ra ánh sáng hóa đen.
– Kết tủa AgI màu vàng đậm
– Kết tủa Ag2CO3 màu trắng.
– Kết tủa BaSO4 màu trắng.
– Kết tủa Cu2O màu đỏ gạch.
– Kết tủa Ag3PO4 màu vàng


(*) Cái này mình chưa hiểu rõ lắm !

 

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button