Kiến thức

Lý Thuyết Phương Trình Vi Phân Đạo Hàm Riêng (NXB Đại Học Quốc Gia 2005)-Trần Đức Vân, 435 Trang

[​IMG]

Chương 1. Phương trình đạo hàm riêng. Định nghĩa và ví dụ
Chương 2. Ký hiệu và kiến thức phụ trợ
Chương 3. Những phương trình đạo hàm riêng tuyến tính quan trọng
Chương 4. Phương trình đạo hàm riêng phi tuyến cấp một
Chương 5. Một số phương pháp biểu diễn nghiệm
Chương 6. Phương pháp biến phân
Chương 7. Các phương pháp phi biến phân
Chương 8. Nghiệm nhớt của phương trình đạo hàm riêng
Chương 9. Hệ các luật bảo toàn
Chương 10. Hệ phương trình Navier-Stokes

  • Lý Thuyết Phương Trình Vi Phân Đạo Hàm Riêng
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2005
  • Trần Đức Vân
  • 435 Trang
  • File PDF-SCAN

Link download

http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?sp=1041077

 

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button