Kiến thức

Phản ứng nhiệt hach

I. Cơ chế của phản ứng nhiệt hạch

1. Phản ứng nhiệt hạch là gì?
Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng trong đó hai hay nhiều hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành một hạt nhân nặng hơn.
${}_1^2H + {}_1^3H to {}_2^4He + {}_0^1n$
Năng lượng tỏa ra trong mỗi phản ứng này vào khoảng 17,6 MeV.

2. Điều kiện thực hiện
Phải biến đổi hỗn hợp nhiên liệu chuyển sang trạng thái plasma tạo bởi các hạt nhân và các electron tự do.
– Phải đưa nhiệt độ của trạng thái plasma lên rất cao (50  100 triệu độ).
– Mật độ hạt nhân trong plasma phải đủ lớn.
– Thời gian duy trì trạng thái plasma ở nhiệt độ cao 100 triệu độ phải đủ lớn.

II. Năng lượng nhiệt hạch
+ Năng lượng toả ra bởi các phản ứng nhiệt hạch được gọi là năng lượng nhiệt hạch.
Người ta chủ yếu quan tâm đến các phản ứng trong đó các hạt nhân hiđrô tổng hợp thành hạt nhân hêli.
$begin{array}{l}{}_1^1H + {}_1^3H to {}_2^4He\{}_1^2H + {}_1^2H to {}_2^4He\
{}_1^2H + {}_1^3H to {}_2^4He + {}_0^1nend{array}$
+ Năng lượng nhiệt hạch là nguồn gốc năng lượng của Mặt Trời và hầu hết các sao.
+ Những ưu việt của năng lượng nhiệt hạch:
– Năng lượng toả ra trong phản ứng nhiệt hạch rất lớn.
– Nguồn nhiên liệu nhiệt hạch có trong thiên nhiên dồi dào gần như là vô tận.
– Chất thải từ phản ứng nhiệt hạch không làm ô nhiễm môi trường.

Tải về

 

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button