Kiến thức

Sử dụng hàm để số thứ tự, tự động nhảy theo khi xóa bất kỳ dòng chứa dữ liệu.

  • 24/5/12

  • #1

Hàm 1:

Do dòng tiêu đề nằm ở dòng số 4 nên sử dụng công thức tại A5 (cột TT) như sau:
=ROW()-4
Gõ hàm này vào dòng 5A và Fill xuống ta được kết quả số thứ tự liên tục từ số 1 đến số cuối cùng nếu cần xóa bất kỳ dòng nào từ số 1 trở xuống thì số thứ tự của dòng bên dưới dòng vừa xóa sẽ tự động thế số vừa xóa (số TT vẫn liên tục từ số 1 đến số cuối cùng).

Lưu ý:
Số 4 là vị trí của dòng tiêu đề (tôi ví dụ theo File đính kèm), tùy theo dòng tiêu đề ở vị trí nào mà ta thay số vào trong hàm cho thích hợp với vị trí của nó, ví dụ:
– Tiêu đề ở dòng số 2 sử dụng công thức:
=ROW()-2
– Tiêu đề ở dòng số 3 sử dụng công thức:
=ROW()-3

Hàm 2:

Dùng hàm COUNTA để đếm giá trị các ô “không rỗng” bên cột B trong danh sách.
Do dòng tiêu đề nằm ở dòng số 4 nên sử dụng công thức tại A5 (cột TT) như sau:
=IF(B5<>””,COUNTA($B$5:B5),””)
Gõ hàm này vào dòng 5A và Fill xuống một số dòng nào đó, nếu cột B chưa có dữ liệu thì ta chẳng thấy gì cả, khi tạo hàm cho cột TT xong bên cột B ta gõ bất kỳ nội dung hoặc ký tự gì thì số TT cũng tự động nhảy theo (ngoại trừ dấu nháy ‘ nằm riêng lẽ).

Xem File đính kèm.

 

Đính kèm

  • So TT Tu dong nhay.xls

    30.5 KB · Lượt xem: 8,619

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button