Kiến thức

Trong thời gian trên, cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trên dây dẫn là

Cho một sợi dây dẫn bằng đồng có chiều dài 3,14 m, tiết diện là 0,628 mm2, điện trở suất là 2.10$^{-8}$ Ωm. Dùng dây này quấn thành một khung dây tròn đường kính 20 cm và nối hai đầu dây thành mạch kín (coi rằng các vòng dây có cùng đường kính). Đặt khung dây trên trong một từ trường đều có đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây. Ban đầu độ lớn của cảm ứng từ của từ trường là 0,4 T, sau đó cho độ lớn cảm ứng từ của từ trường giảm dần đều về không trong thời gian 0,314 s. Lấy π = 3,14. Trong thời gian trên, cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trên dây dẫn là
A. 1 A.
B. 8 A.
C. 2 A.
D. 4 A.

 

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button