Kiến thức

vat li 11 hay nè!!!

[bài 1] Tích điện cho một tụ điện có điện dung 40pF dưới hiệu điện thế 100V, sau đó người ta ngắt tụ điện ra khỏi nguồn.
a) Hãy tính điện tích của tụ điện
b) Tính công của điện trường trong tụ điện sinh ra khi phóng điện tích Δq = 10^(-4) từ bản dương sang bản âm?
c) Xét thời điểm khi điện tích của tụ điện còn lại là q’ = 1/8q, hãy tính công của điện trường trong trường hợp như ở câu b

[bài 2] Một tụ điện phẳng có điện dung 400pF được tích điện dưới hiệu điện thế 60V, khoảng cách giữa 2 bản tụ là 0,5mm.
a) Tính điện tích của tụ điện
b) Tính cường độ điện trường giữa 2 bản
c) Năng lượng giữa 2 bản tụ điện lúc này là bao nhiêu?

 

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button