Kiến thức

Luận Văn Tốt Nghiệp-Xây Dựng Hệ Thống Bài Tập Chương Phản Ứng Oxi Hóa Khử Hóa Học Và Dòng Điện Của Học Phần Hóa Học

[​IMG]
Xây Dựng Hệ Thống Bài Tập Chương Phản Ứng Oxi Hóa Khử Hóa Học Và Dòng Điện Của Học Phần Hóa Học Đại Cương 2 Bậc Đại Học

Ngày nay, giáo dục được xem là chìa khóa dẫn tới thành công của kinh tế, văn hóa, chính trị, … và những vấn đề khác tồn tại trong một quốc gia. Để hòa nhập được với thế giới, nền kinh tế xã hội của một quốc gia cần được đặt trong bối cảnh toàn cầu hóa, từ đó mà cũng đặt ra những yêu cầu mới cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ – nguồn nhân lực trong tương lai. Mục tiêu của giáo dục là đào tạo ra nguồn nhân lực có khả năng đáp ứng được những đòi hỏi mới của thị trường, tức là có khả năng hòa nhập với toàn cầu hóa, cụ thể là “phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo…”. (Luật Giáo dục 2005, điều 27). Để đáp ứng mục tiêu đó đòi hỏi phải tiến hành đổi mới giáo dục toàn diện trong đó chú trọng hơn cả là đổi mới phương pháp dạy học tạo cơ hội để các phẩm chất, năng lực của người học được phát huy một cách tốt nhất. Trước đây, với phương pháp dạy học theo định hướng nội dung (phương pháp dạy học truyền thống), hệ thống bài tập có ưu điểm là truyền tải tới người học một hệ thống tri thức mang tính khoa học và tính hệ thống. Tuy nhiên, ngày nay phương pháp dạy học theo định hướng nội dung không còn phù hợp.

  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Hóa học vô cơ
  • Người hướng dẫn khoa học: ThS. Nguyễn Thị Thu Lan
  • Tác giả: Đàm Thị Thúy Hồng
  • Số trang: 89
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học sư phạm Hà Nội 2 2018

Link Download

http://thuvien.hpu2.edu.vn/index.ph…oa-luan-tot-nghiep/Nhom-huu-han-KL07382-13915

https://drive.google.com/uc?id=1IX53qhTUmxCbLge2-7D94F8cMLMSw1Vq

 

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button