Kiến thức

MUSTN’T VÀ DON’T HAVE TO

Bạn đang xem: MUSTN’T VÀ DON’T HAVE TO

MUSTN’T VÀ DON’T HAVE TO

08:20 | 13-03-2018 10882 lượt xem

Đã có rất nhiều học viên tiếng Anh băn khoăn khi phải lựa chọn “mustn’t” hay “don’t have to” khi diễn đạt lời nói của mình. Hôm nay, Peace English sẽ đưa ra một vài gợi ý cho các bạn nhé !

Trước hết MUST và HAVE TO đều là những động từ đặc biệt. Điểm khiến chúng khác những động từ thông thường là những động từ theo sau chúng trong một câu luôn ở dạng nguyên thể không TO (bare infinitive). Ví dụ:

 • I have to go now. (Tôi phải đi bây giờ).
 • You must stay here. (Cháu phải ở lại đây).

* Ở dạng khẳng định, MUST và HAVE TO không mấy khác biệt về mặt ý nghĩa.

– HAVE TO được dùng khi bạn muốn nói về việc gì đó thật cần thiết, quan trọng, do nội quy, do luật lệ hoặc do mệnh lệnh hoặc yêu cầu. Ví dụ:

 • You have to wear uniform in the army. (Trong quân đội bạn bắt buộc phải mặc quân phục).
 • It’s getting late, I really have to go. (Khá muộn rồi, tôi phải đi đây).

– Còn MUST được dùng để nói về việc mà bạn nghĩ thực sự phải làm, cần thiết phải làm, hoặc nếu không làm thì hậu quả xấu có thể xảy ra. Ví dụ:

 • I must phone her. She may not know that I am safe here. (Tôi phải gọi cho cô ấy. Cô ấy có thể không biết rằng tôi vẫn an toàn ở đây).
 • I must get up early in the morning. I have a lot of homework to do. (Tôi phải dậy sớm. Tôi có rất nhiều bài tập về nhà cần phải hoàn thành).

* Tuy nhiên, ở dạng phủ định, hai động từ này lại có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt:

MUSTN’T hàm ý bạn không được làm gì hoặc không có lựa chọn nào khác. Ví dụ:

 • You mustn’t use the car without a driving license. It’s against the law. (Bạn không được sử dụng xe khi không có bằng lái. Phạm luật đấy).
 • In the army, you mustn’t go out after 9. (Trong quân đội, bạn không được ra ngoài sau 9 giờ).
 • You mustn’t miss that train. It is the last train to Manchester today. (Cậu không được phép lỡ chuyến tàu đó. Đó là chuyến tàu cuối cùng tới Manchester trong ngày hôm nay).

– DON’T HAVE TO lại có nghĩa là không cần thiết, tức là bạn có “toàn quyền” quyết định xem có làm việc đó hay không. Ví dụ:

 • You don’t have to drive. I can do it. (Bạn không phải lái xe đâu, tôi có thể lái được).
 • He doesn’t have to turn here. He can turn at the next intersection. (Anh ấy không cần phải rẽ ở đây, anh ấy có thể rẽ ở chỗ đường giao nhau kế tiếp)

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button