Kiến thức

ĐÁC – UYN Sác – lơ ( 1809 – 1882 ) – Sách điện tử Triết học Mác – Lênin

Bạn đang xem: ĐÁC – UYN Sác – lơ ( 1809 – 1882 ) – Sách điện tử Triết học Mác – Lênin

ĐÁC – UYN Sác – lơ ( 1809 – 1882 )

23 min read

0

2

1,019

  • Share on Google+

  • Share on Reddit

  • Share on Pinterest

  • Share on Linkedin

  • Share on Tumblr

Nhà bác học vĩ đại Anh , sáng lập ra khoa sinh vật học duy vật chủ nghĩa và học thuyết duy vật chủ nghĩa về nguồn gốc và sự phát triển của các giống vật . Đác – uyn là một trong những người cách tân vĩ đại của khoa học ông đã không ngần ngại đả kích vào những giáo điều lỗi thời . ( … Đáchuyn đã đập tan những quan niệm cho rằng các giống động vật và thực vật đều không có chút liên hệ gì với nhau cả , rằng các giống đó là ngẫu nhiên mà có , là « do Thượng đế tạo ra » và bất biến … » ( Lê – nin : Tuyên tập , tập I , phần 1 , bản tiếng Pháp , Mát – xcơ – va , 1954 , trang 100 ) . Đáchuyn đã chứng minh rằng các giống động vật và thực vật thay đổi và biến hóa không ngừng , rằng sự xuất hiện  của những hình thái mới cũng như sự diệt vong của những hình thái cũ là do kết quả của một sự phát triển tự nhiên và có tính chất lịch sử chứ không phải do một hành vi sáng tạo của Thượng đế , như tôn giáo thường vấn day . Trước Đáchuyn đã có những người chủ trương thuyết tiến hóa rồi , nhưng chính Đác – uyn mới là người đầu tiên dựa vào nhiều tài liệu khoa học mà sáng lập ra một lý luận khoa học sâu rộng về sự tiến hóa của những hình thức của thể hữu cơ . Sau ông , thì chỉ có những kẻ ngu dốt hoặc thù địch với khoa học mới chống lại lý luận về sự tiến hỏa của tự nhiên . Những sự nghiên cứu về các động vật và thực vật hóa thạch , đã chứng thực rằng những thế hữu cơ xưa nhất , có một kết cấu đơn giản hơn những thế hữu cơ trong thời kỳ gần đây nhất và chứng thực rằng giới hữu cơ đã tiến triển từ những hình thức ít phức tạp đến những hình thức phức tạp hơn . Sự giống nhau về cơ cầu của cơ thể chứng thực sự đồng loại trong các thế hữu cơ . Cánh tay của người ta , cánh con dơi , vây của con hải cầu đều được cấu tạo theo một kiểu như nhau cả , có những ống xương bố trí giống nhau . Sự đồng loại của những thế hữu cơ còn được chứng thực bằng trạng thái phôi thai của nó . Có những thể hữu cơ lúc còn ở thời kỳ phôi thai thì giống nhau , nhưng lớn lên lại khác nhau rất nhiều . Đáchuyn đã giải thích nguồn gốc và sự tiến hóa của những giống vật bằng quy luật chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo . Tính có thể thay đổi và tính di truyền đều là những đặc tính của các vật hữu cơ . Những thay đổi nào có lợi cho động vật hay thực vật trong cuộc đấu tranh sinh tồn của nó , thì trở thành cố định . Trong khi tích lũy và di truyền lại từ thế hệ này đến thế hệ khác , những thay đổi đó quyết định sự xuất hiện của những loại động vật và thực vật mới Để chứng minh quy luật về chọn lọc tự nhiên , tác – uyn đã so sánh sự chọn lọc tự nhiên với sự chọn lọc nhân tạo do con người thực hành trong nông nghiệp . Con người lựa chọn các giống thực vật và động vật tùy theo những lợi ích nó mang lại cho con người . Lý luận của Bác – uyn dựa trên cơ sở học thuyết của ông về quy luật chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo . Nhờ học thuyết đó , Đáchuyn đã giải thích một cách hợp lý về khả năng thích ứng mà người ta đã nhận thấy ở giới hữu cơ , khả năng đó từ những thời đại rất xưa đã bị bọn ngu dân chủ nghĩa và bọn duy tâm chủ nghĩa dùng để chứng minh và bảo vệ những tư tưởng tôn giáo của chúng . Mác nhấn mạnh rằng « Bác uyn đã giáng một đòn chí tử vào phái & mục đích luận » trong khoa học tự nhiên ) . Trong khi bác bỏ lý luận siêu hình về tính bất biến của các giống vật , và giải thích một cách duy vật khả năng thích ứng đó , Đáchuyn đã làm cho sự giải thích một cách duy vật chủ nghĩa những hiện tượng trong giới tự nhiên hữu cơ thắng lợi . Đó là một thành tích khoa học vĩ đại Mặc dầu học thuyết Đác uyn về nguồn gốc và sự tiến hóa của các giống vật thật là vĩ đại , nhưng nó cũng phạm một số sai lầm nghiêm trọng . Tuy Báchuyn giải thích đúng nguồn gốc các giống vật về mặt phát triển và biến hóa của nó , nhưng ông lại đề cao quá đáng tác dụng của cuộc đấu tranh sinh tồn trong quá trình tiến hóa các vật hữu cơ . Đác uyn không có một thái độ phê phán đối với lý luận phản động của Man – tart * ( Xem : Chủ nghĩa Man – tuột ) về nhân khấu quá thừa . Đác uyn cho rằng lý luận phản động đó đã làm cho ông phải quan tâm đến vấn đề đấu tranh sinh tồn . Dựa vào lý luận của Man – tuýt , ông đã đi đến khẳng định một cách sai lầm rằng đấu tranh trong nội bộ một giống vật là nhân tố quyết định sự tiến hóa của các sinh vật . Đáchuyn đã phủ nhận quy luật phát triển theo bước nhảy vọt trong giới tự nhiên hữu cơ .

Những khuyết điểm và sai lầm trong lý luận của Bác ủyn , lần đầu tiên , đã được những người sáng lập chủ nghĩa Mác chỉ ra và được học thuyết Mít – su – rin*, một giai đoạn phát triển mới và cao của sinh vật học duy vật của Bác – uyn , khắc phục.

Đác-uyn đã chống lại ngưỡng tôn giáo bằng cách chứng minh một cách khoa học , không thể chối cãi được rằng nguồn gốc loài người là vượn người . Nhưng ông chỉ quanh quân trên địa hạt thuần túy sinh vật học nên không thể tiến lên giải quyết toàn bộ vấn đề . Chủ nghĩa Mác đã tìm ra giải pháp đúng đắn về nguồn gốc loài người . Chủ nghĩa Mác đã chứng minh rằng chính việc dùng công cụ lao động đã giúp người ta thoát khỏi trạng thái loài vật . Việc dùng công cụ lao động đã làm cho con người biến đổi về mặt sinh lý , đã làm cho bàn tay , bộ óc phát triển ngôn ngữ xuất hiện , do đó mà con người khác các loài động vật khác về bản chất Chính sự sản xuất vật chất chứ không phải những nhân tố địa lý và nhân tố sinh vật học , đã đóng vai trò quyết định sự phát triển của con người – một sinh vật xã hội , như bọn xã hội học phản động muốn chứng minh . Trong thời đại để quốc chủ nghĩa , một số những nhà sinh vật học và xã hội học cố sức đem thuyết chọn lọc tự nhiên áp dụng vo trong lĩnh vực xã hội. Tinh chất phản động của xu hướng ấy biểu hiện trong cái mà người ta gọi là chủ nghĩa mác – ugn – xã hội ”.

Chủ nghĩa mác – uyn , ngay từ khi mới ra đời đã bị khoa học phản động của giai cấp thống trị khống chế . Bọn thống trị coi chủ nghĩa Đác uyn như một thứ lý luận làm rung chuyên nền tảng của những thiên kiến tôn giáo Lý luận của Bác – uyn đã được những nhà bác học Nga như : Xê – sê – nốp , V. Cô va – lép – xki , A. Cô – va – lép – xki Đa – cut – sa – i – ép , Mét – sơ – ni cốp , Ti – mi – ri – a – dép*, Pap lốp* , Cô – ma – rốp , Mit – su – rin* Vi – li – am* và nhiều nhà bác học khác ủng hộ và phát triền . ở Liên – xô , chủ nghĩa Bác – uyn đã được các nhà sinh vật học thừa nhận và phát triển về mọi mặt . Tác phẩm chủ yếu của Đác-uyn là cuốn Bàn về nguồn gốc các giống vật ( 1859 ) .

  • Share on Google+

  • Share on Reddit

  • Share on Pinterest

  • Share on Linkedin

  • Share on Tumblr

Previous article ĐÁC – UYN – XÃ HỘI (CHỦ NGHĨA )

Next article ĐA NGUYÊN LUẬN

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button