Kiến thức

Tìm hiểu JQuery DataTables cơ bản trong 10 phút

21 August 2019

/  

viblo.asia

/  10 min read

Tìm hiểu JQuery DataTables cơ bản trong 10 phút

Tìm hiểu JQuery DataTables cơ bản trong 10 phút

Bạn đang xem: Tìm hiểu JQuery DataTables cơ bản trong 10 phút

Tổng quan

DataTables là một plugin jQuery mạnh mẽ để hiển thị thông tin trong các bảng và thêm các tương tác vào chúng. Nó cung cấp tìm kiếm, sắp xếp và phân trang mà không cần bất kỳ cấu hình nào. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu những điều cơ bản về DataTables và sử dụng nó trong trang web của bạn.

Xem thêm: Giới thiệu chung

Cách sử dụng jQuery DataTables

 1. Trước tiên, hãy tạo Bảng HTML sao cho teeb các cột nằm dưới thead và dữ liệu của cột dưới tbody.
<table id="table_id"> <thead> <tr> <th>Col1</th> <th>Col2</th> <th>Col3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>data-1a</td> <td>data-1b</td> <td>data-1c</td> </tr> <tr> <td>data-2a</td> <td>data-2b</td> <td>data-2c</td> </tr> <tr> <td>data-3a</td> <td>data-3b</td> <td>data-3c</td> </tr> <tr> <td>data-4a</td> <td>data-4b</td> <td>data-4c</td> </tr> ..... </tbody> </table> 
 1. Sau đó nhúng thư viện jQuery and DataTables scripts.
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.0/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cdn.datatables.net/1.10.16/js/jquery.dataTables.min.js"></script> 
 1. Cuối cùng, bên trong function jQuery ready() gọi function .DataTable() để khởi tạo DataTable.
<script> $(document).ready(function () { $('#table_id').DataTable(); }); </script> 

Ví dụ cơ bản jQuery DataTables

 • HTML Table CODE
<table id="table1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Age</th> <th>Sex</th> <th>Occupation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ram</td> <td>21</td> <td>Male</td> <td>Doctor</td> </tr> <tr> <td>Mohan</td> <td>32</td> <td>Male</td> <td>Teacher</td> </tr> <tr> <td>Rani</td> <td>42</td> <td>Female</td> <td>Nurse</td> </tr> <tr> <td>Johan</td> <td>23</td> <td>Female</td> <td>Software Engineer</td> </tr> <tr> <td>Shajia</td> <td>39</td> <td>Female</td> <td>Farmer</td> </tr> <tr> <td>Jack</td> <td>19</td> <td>Male</td> <td>Student</td> </tr> <tr> <td>Hina</td> <td>30</td> <td>Female</td> <td>Artist</td> </tr> <tr> <td>Gauhar</td> <td>36</td> <td>Female</td> <td>Artist</td> </tr> <tr> <td>Jacky</td> <td>55</td> <td>Female</td> <td>Bank Manager</td> </tr> <tr> <td>Pintu</td> <td>36</td> <td>Male</td> <td>Clerk</td> </tr> <tr> <td>Sumit</td> <td>33</td> <td>Male</td> <td>Footballer</td> </tr> <tr> <td>Radhu</td> <td>40</td> <td>Female</td> <td>Coder</td> </tr> <tr> <td>Mamta</td> <td>49</td> <td>Female</td> <td>Student</td> </tr> <tr> <td>Priya</td> <td>36</td> <td>Female</td> <td>Worker</td> </tr> <tr> <td>Johnny</td> <td>41</td> <td>Male</td> <td>Forest Officer</td> </tr> </tbody> </table> 
 • JQuery CODE
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.0/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cdn.datatables.net/1.10.16/js/jquery.dataTables.min.js"></script> <script> $(document).ready(function () { $('#table1').DataTable(); }); </script> 
 • Kết quả:

Xem thêm: Chuyên Đề Lượng Giác Lớp 10 Cơ Bản Có Đáp Án Chi Tiết, Chuyên Đề: Công Thức Lượng Giác

jQuery DataTables – Binding with an Array

 • Chúng ta có thể khởi tạo dữ liệu cho table sử dụng mảng
<table id="table2"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Age</th> <th>Sex</th> <th>Occupation</th> </tr> </thead> </table> 
 • Để liên kết với một mảng, đặt thuộc tính data property thành tên mảng.
var array = [ [ "Ram", "21", "Male", "Doctor" ], [ "Mohan", "32", "Male", "Teacher" ], [ "Rani", "42", "Female", "Nurse" ], [ "Johan", "23", "Female", "Software Engineer" ], [ "Shajia", "39", "Female", "Farmer" ] ]; $('#table2').DataTable({ data: array, "pageLength": 3 }); 

Xem thêm: Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối – Toán THCS

jQuery DataTables – Binding with JSON

 • Chúng ta cũng có thể liên kết DataTables với JSON. Ở đây bạn phải đặt các trường của JSON thành thuộc tính cột của DataTables.
<table id="table3"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Age</th> <th>Sex</th> <th>Occupation</th> </tr> </thead> </table> var json = [ { "name": "Ram", "age": "21", "sex": "Male", "occupation": "Doctor" }, { "name": "Mohan", "age": "32", "sex": "Male", "occupation": "Teacher" }, { "name": "Rani", "age": "42", "sex": "Female", "occupation": "Nurse" }, { "name": "Johan", "age": "23", "sex": "Female", "occupation": "Software Engineer" }, { "name": "Shajia", "age": "39", "sex": "Female", "occupation": "Farmer" } ]; $('#table3').DataTable({ data: json, columns: [ { data: 'name' }, { data: 'age' }, { data: 'sex' }, { data: 'occupation' } ], "pageLength": 3 }); 

Kết luận

Trong bài viết này mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng DataTable cơ bản. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại

Document

của DataTable.

Tài liệu tham khảo:


source:

viblo.asia

T

thold95

Read

more posts

by this author.

Read More

Latest Posts

  Chuyên mục: Kiến thức

  Related Articles

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Check Also
  Close
  Back to top button