Kiến thức

Tìm tham số m để hàm số đồng biến nghịch biến trên khoảng của hàm đa thức

Bạn đang xem: Tìm tham số m để hàm số đồng biến nghịch biến trên khoảng của hàm đa thức

Tìm tham số m để hàm số đồng biến nghịch biến trên khoảng của hàm đa thức

Đồng biến, nghịch biến của đồ thị hàm số

Phương pháp tìm tham số m để hàm số đồng biến nghịch biến của đồ thị hàm số trên tập xác định, trên một khoảng. Ứng dụng dấu của tam thức bậc 2. Ứng dụng giá trị lớn nhất, nhỏ nhất tìm tham số. 

Nhắc lại kiến thức xét dấu

Xét dấu của nhị thức bậc 1: Nhị thức bậc nhất đối với x là biểu thức có dạng , với a, b là 2 số, .

Xét dấu của tam thức bậc 2: Cho dấu của phụ thuộc vào 2 giá trị. Hệ số của  và giá trị .

 * Nếu  thì tam thức  vô nghiệm. Dấu của cùng dấu với hệ số a .

* Nếu  thì tam thức có nghiệm kép .  Dấu của cùng dấu với hệ số a .

* Nếu  thì tam thức có 2 nghiệm  (<)

Điều kiện để hàm số đồng biến nghịch biến

Hàm số đồng biến trên khoảng  :  

Hàm số nghịch biến trên khoảng  :  

Phương pháp thường gặp

Phương pháp 1: Ứng dụng dấu của tam thức bậc 2

Phương pháp 2: Ứng dụng giá trị lớn nhất và nhỏ nhât

  Bài tập trắc nghiệm

 • (1)

  Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị của tham sốđể hàm số nghịch biến trên khoảng .

   

  Hướng dẫn giải

 • (2)

  : Cho hàm số . Với điều kiện nào của  thì hàm số đã cho đồng biến trên ?

  Hướng dẫn giải

 • (3)

  Cho hàm số. Tìm tất cả các giá trị của  để hàm số đồng biến trên khoảng

  Hướng dẫn giải

 • (4)

   Hàm số  luôn nghịch biến trên tập xác định với  thỏa

  Hướng dẫn giải

 • (5)

  Hàm số  luôn đồng biến trên  thì giá trị m nhỏ nhất là:

  Hướng dẫn giải

 • (6)

   Tập tất cả các giá trị  để hàm số  đồng biến trên  là:

  Hướng dẫn giải

 • (7)

      Tìm tất cả các giá trị của tham số thực  để hàm số  đồng biến trên .

   

   hoặc

  Hướng dẫn giải

 • (8)

   Điều kiện của m đề hàm số  đồng biến trên  là

  Hướng dẫn giải

 • (9)

   Tìm tất cả các giá trị của tham số  để hàm số  đồng biến trên ?

  Hướng dẫn giải

 • (10)

   Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số  đồng biến trên khoảng ?

  Hướng dẫn giải

 • (11)

   Tập hợp giá trị của  để hàm số  nghịch biến trên  là

  Hướng dẫn giải

 • (12)

   Tìm  để hàm số:  luôn nghịch biến trên  

  Hướng dẫn giải

 • (13)

  Tìm  để hàm số  nghịch biến trên

  Hướng dẫn giải

 • (14)

  Tập hợp các giá trị của  để hàm số  đồng biến trên khoảng  là

  Hướng dẫn giải

 • (15)

  Tất cả các giá trị của tham số  để hàm số  đồng biến trên khoảng là

  Hướng dẫn giải

 • (16)

  Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng

  Hướng dẫn giải

 • (17)

  Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để hàm số  đồng biến trên khoảng

  Hướng dẫn giải

 • (18)

  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số  đồng biến trên

  Hướng dẫn giải

 • (19)

  Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số  để hàm số  nghịch biến trên khoảng .

  Hướng dẫn giải

 • (20)

  Tập hợp các giá trị  để hàm số  đồng biến trên  là

  Hướng dẫn giải

 • (21)

  Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số  để hàm số  nghịch biến trên .

  Hướng dẫn giải

Loading…

Để lại một bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

avataravatar

avataravatar

wpDiscuzwpDiscuz

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button