Kiến thức

Tìm UCLN, BCNN – Chấm Code Online

Bạn đang xem: Tìm UCLN, BCNN – Chấm Code Online

Tìm UCLN, BCNN

KHÔNG IN THỪA, THIẾU so với đầu ra. Hãy đọc hướng dẫn làm bài và code mẫu tại đây nếu bạn đang bị sai hoặc chưa biết cách làm

Đề bài: Nhập vào 2 số nguyên dương. Tìm ước chung lớn nhất (UCLN) và bội chung nhỏ nhất (BCNN) của chúng.
Đầu vào: Một dòng gồm 2 số nguyên dương cách nhau bởi dấu cách.
Đầu ra: Một dòng gồm 2 số cách nhau bởi dấu cách là UCLN, BCNN của 2 số đã cho.
Ví dụ:

input: 6 4 output: 2 12 

Bạn chưa đăng nhập?

Đăng nhập

để Submit ngay!

KHÔNG IN THỪA, THIẾU so với đầu ra. Hãy đọc hướng dẫn làm bài và code mẫu tại đây nếu bạn đang bị sai hoặc chưa biết cách làm

One Comment

Add a Comment

Hủy

đăng nhập

để gửi phản hồi.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button