Kiến thức

Tìm ước số chung lớn nhất

Bạn đang xem: Tìm ước số chung lớn nhất

Tìm ước số chung lớn nhất

Nhập vào 2 số nguyên dương A và B để tìm ước số chung lớn nhất của chúng:

A =

B =

Tìm ước số chung

Thông tin về ước số chung lớn nhất

Trong toán học, nếu số nguyên A chia hết cho số nguyên C thì số C được gọi là ước của số nguyên A, A được gọi là bội của C. Số nguyên dương C lớn nhất là ước của cả hai số nguyên A, B được gọi là ước số chung lớn nhất (ƯCLN) của A và B.

Ước chung lớn nhất của a và b được ký hiệu là ƯCLN(a, b), hay đơn giản hơn là (a, b). Tiếng Anh: greatest common factor hoặc greatest common divisor(GCD hoặc GCF). Ví dụ: ƯCLN(12, 18) = 6

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive