Kiến thức

Sổ thuê băng Video-An Ninh Mạng

Bạn đang xem: Sổ thuê băng Video-An Ninh Mạng

Sổ thuê băng Video

Serial bài tập Excel:

Bài 1: 

Các hàm tổng hợp

Bài 2:

 Kết hợp hàm IF, AND 

Bài 3: 

Hàm Vlookup, Hlookup

Bài 4: 

Tính bảng lương

Bài 5: 

Tính tiền điện

Bài 6: 

Bảng ghi điểm

Bài 7: 

Sổ thuê băng Video

Bài 8: 

Bài tập Excel tổng hợp

Đề bài 

Bài tập Excel tổng hợp

Đề  bài 7: Sổ thuê băng Video

debai-bangdia

 

Yêu cầu:

1.Số ngày thuê = Ngày trả – Ngày thuê
2. Loại căn cứ theo mã ký tự cuối của MÃ KHÁCH, biết L là phim lẻ, B là phim Bộ
3. ĐƠN GIÁ: Nếu ký tự thứ 2 của MÃ KHÁCH là A thì 5000, B thì 3000
4. TiỀN TRẢ = SỐ BĂNG THUÊ * SỐ NGÀY THUÊ * ĐƠN GIÁ (Biết số băng thuê là ký tự thứ 3 của MÃ KHÁCH)
5. Định dạng cột TIỀN TRẢ theo dạng Curency ($) và không có số lẻ
6. Sắp xếp cột tên khách theo thứ tự tăng dần

Hướng dẫn:

1. Tại ô I5 ta nhập công thức =H5-G5

2. Tại ô J5 ta nhập công thức

=IF(RIGHT(F5;1)=”L”;”Lẻ”;”Bộ”)

tinh-loai

 

3. Tại ô K5 ta nhập công thức:

=IF(MID(F5;2;1)=”A”;5000;3000)

4. Tại ô L5 ta h=nhập công thức

=VALUE(MID(F5;3;1))*I5*K5

tientra

Trong đó hàm VALUE(giá trị) chuyển chuổi thành số

tiente

Download file lời giải Excel

[sociallocker]

File lời giải

[/sociallocker]

Video tham khảo:

Lượt xem (1647)

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button