Kiến thức

Tổng hợp các hàm số lượng giác trong Excel

Tổng hợp các hàm số lượng giác trong Excel

Thứ tư – 31/01/2018 16:27
 •  

 •  

 •  

Các hàm lượng giác RADIANS, DEGREES, COS,… trong Excel sẽ giúp người dùng có thể tính toán nhanh chóng, so với cách thủ công.

Ngoài những hàm tính toán số liệu quen thuộc,

Excel

cũng cung cấp tới người dùng những hàm tính toán số học, như hàm tính lượng giác như các hàm RADIANS, DEGREES, COS,…

Excel giờ đây ngoài việc biểu diễn các số liệu thống kê, so sánh mà còn có thể tính toán toán học thông thường, như tính toán lượng giác. Các hàm lượng giác này có nhiệm vụ gúp người dùng có thể tính toán nhanh chóng các phép tính, thay vì tính toán thủ công như trước.

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc sử dụng các hàm tính toán lượng giác trong Excel từ cơ bản tới nâng cao.

 • Cách kết hợp hàm Sumif và hàm Vlookup trên Excel

 • 3 cách tính tổng trong Excel

 • Cách sử dụng hàm SUMPRODUCT trên Excel

Những hàm lượng giác trên Excel

Bạn đang xem: Tổng hợp các hàm số lượng giác trong Excel

1. Hàm RADIANS

Cú pháp hàm là RADIANS (angle). Trong đó, Angel là số đo của một góc tính bằng độ cần chuyển sang Radian. Hàm RADIANS sẽ dùng để chuyển đổi số đo của một góc từ độ sang radian.

Ta sẽ tính số đo góc của 1 góc 30 độ như hình dưới đây.

Tổng hợp các hàm số lượng giác trong Excel

2. Hàm DEGREES

Cú pháp hàm DEGREES (angle). Hàm này dùng để chuyển đổi giá trị radiann sang gó độ. Trong đó Angel là giá trị góc bằng radian muốn chuyển sang độ.

Tổng hợp các hàm số lượng giác trong Excel - Ảnh minh hoạ 2

3. Hàm COS

Cú pháp hàm là COS (number). Hàm này sẽ tính giá trị radian, là cosin của một số. Trong đó Number sẽ là giá trị góc tính bằng Radian.

Tổng hợp các hàm số lượng giác trong Excel - Ảnh minh hoạ 3

4. Hàm COSH

Cú pháp hàm là COSH (number). Hàm sẽ trả về giá trị radian, là giá tị cosine hyperbol của một số. Trong đó Number là giá trị góc tính bằng radian muốn tính.

Tổng hợp các hàm số lượng giác trong Excel - Ảnh minh hoạ 4

Xem thêm: Cách giải phương trình bậc 4 dạng tổng quát-Gia sư Hà Nội

5. Hàm SIN

Cú pháp hàm là SIN (number). Hàm sẽ có kết quả là giá trị radian của sine một số. Nimber là giá trị góc tính năng bằng radian.

Tổng hợp các hàm số lượng giác trong Excel - Ảnh minh hoạ 5

6. Hàm SINH

Cú pháp hàm là SINH (number). Hàm SINH sẽ trả về một giá trị radian, là sine hyperbol của một số. Number là giá trị góc tính năng bằng radian.

Tổng hợp các hàm số lượng giác trong Excel - Ảnh minh hoạ 6

7. Hàm TAN

Cú pháp hàm là TAN (number). Hàm trả về giá trị radian là tang của một số. Number là giá trị góc được tính năng radian.

Tổng hợp các hàm số lượng giác trong Excel - Ảnh minh hoạ 7

Xem thêm: Một sợi dây đồng có điện trở suất 1,69.10-8 Ω.m ở nhiệt độ 20oC. Điện trở suất của sợi dây đó ở 100oC là bao nhiêu biết ?

8. Hàm TANH

Cú pháp hàm là TANH (number). Hàm trả về một giá trị radian là tang hyperbol của một số. Number sẽ là giá trị góc tính bằng radian muốn tính.

Tổng hợp các hàm số lượng giác trong Excel - Ảnh minh hoạ 8

9. Hàm ACOS

Cú pháp hàm là ACOS (number). Hàm dùng để lấy kết quả là giá trị radian năm trong khoảng từ ô đến số Pi, là arccosine, hay nghịch đảo cosine của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1.

Number vẫn là giá trị góc tính bằng radian.

Tổng hợp các hàm số lượng giác trong Excel - Ảnh minh hoạ 9

10. Hàm ACOSH

Cú pháp hàm là ACOSH (number). Hàm trả về giá trị radian, nghịch đảo cosine hyperbol của một số lớn hơn hoặc bằng 1. Number là giá trị góc tính bằng radian.

Tổng hợp các hàm số lượng giác trong Excel - Ảnh minh hoạ 10

11. Hàm ASIN

Cú pháp hàm là ASIN (number). Hàm sẽ trả về giá trị radian nằm trong khoảng -Pi/2 đến Pi/2, là arcsine, hay nghịch đảo sine của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1. Number cũng là giá trị tính bằng radian.

Tổng hợp các hàm số lượng giác trong Excel - Ảnh minh hoạ 11

Xem thêm: Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ: NGUYÊN NHÂN, HẬU QUẢ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

12. Hàm ASINH

Cú pháp hàm ASINH (number). Hàm sẽ trả về giá trị radian, nghịch đảo sine hyperbol của một số. Number là giá trị radian.

Tổng hợp các hàm số lượng giác trong Excel - Ảnh minh hoạ 12

13. Hàm ATAN

Cú pháp hàm ATAN (number). Hàm trả về giá trị radian nằm trong khoảng từ -Pi/2 đến Pi/2, là arctang hay nghịch đảo tang của một số.

Tổng hợp các hàm số lượng giác trong Excel - Ảnh minh hoạ 13

14. Hàm ATAN2

 • Cú pháp hàm ATAN2 (x_num, y_num).
 • Trong đó x_num, y_num là 2 giá trị của 2 góc tính bằng radian muốn tính.
 • Hàm sẽ trả về giá trị radian nằm trong khoảng (nhưng không bao gồm) từ -Pi đến Pi, là arctang, hay nghịch đảo tang của một điểm có tọa độ x và y.

Tổng hợp các hàm số lượng giác trong Excel - Ảnh minh hoạ 14

15. Hàm ATANH

Cú pháp hàm ATANH (number). Hàm trả về giá trị radian là nghịch đảo tang-hyperbol của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1. Number vẫn tính giá trị radian.

Tổng hợp các hàm số lượng giác trong Excel - Ảnh minh hoạ 15

Với những hàm lượng giác trên đây, người dùng có thể dễ dàng trong việc tính toán trên Excel, với những bài toán lượng giác. Chỉ cần nắm đúng cú phép và tính đúng giá trị radian của góc nào đó là được.

Tham khảo:

 • Cách sử dụng hàm VALUE trong Excel

 • Cách dùng hàm Match trong Excel

 • Đây là những hàm cơ bản nhất trong Excel mà bạn cần nắm rõ

Nguồn tin: quantrimang.com

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive