Kiến thức

Học nhanh cách dùng “Whose” và “Who’s”

Bạn đang xem: Học nhanh cách dùng “Whose” và “Who’s”

Học nhanh cách dùng “Whose” và “Who’s”

02:07 | 21-06-2019 161 lượt xem

Khi nào dùng “Who’s” và khi nào dùng “Whose”? Bài học ngắn dưới đây sẽ giúp các bạn phân biệt được điều đó!

  1. Whose

– Là dạng thức sở hữu của đại từ “Who”

– Nó có nghĩa là thuộc về ai đó

– Thường xuất hiện trước danh từ trong câu

Ví dụ:

Whose idea is it?

Ý tưởng này là của ai vậy?

The men whose names were called left the room.

Người đàn ông có tên được gọi đã rời khỏi phòng. 

She’s an artist whose work I really admire.

Cô ấy là một họa sĩ, các tác phẩm của cô ấy tôi thật sự ngưỡng mộ.

  1. Who’s

– Là dạng thu gọn của Who is hoặc Who has.

Ví dụ:

Who’s been to Florida?

Ai đi tới Florida vậy?

Who’s the woman in the black hat? (Thu gọn của Who is)

Người phụ nữ đội chiếc mũ đen là ai vậy?

The man who’s just walked out is Tom. (Thu gọn của Who has – thì hiện tại hoàn thành)

Người đàn ông vừa đi ra ngoài là Tom.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button