Kiến thức

Phân biệt cách dùng MUST, HAVE TO

<!–

–>

Phân biệt cách dùng MUST, HAVE TO

0

Sẵn sàng du học – English help tuần này sẽ cùng các bạn phân biệt cách sử dụng của 2 cụm từ dễ gây nhầm lẫn nhất nhì vũ trụ Ngữ pháp tiếng Anh: MUST và HAVE TO. Let’s get it!

ssdh-sinh-vien-viet-nam2

 

Bạn đang xem: Phân biệt cách dùng MUST, HAVE TO

MUST 

Must dùng để nói sự bắt buộc, mệnh lệnh hoặc điều gì đó thực sự cần thiết.

Ví dụ:

NaNa really must get his exercises today.

          (NaNa thực sự phải làm bài tập về nhà ngày hôm nay)

Cấu trúc câu sử dụng MUST: S + must + V (thì hiện tại)

Dạng phủ định: S + mustn’t + V

Dạng câu hỏi: Must + S + V?

Lưu ý: Must không dùng được trong thì quá khứ, nếu muốn dùng để biểu đạt cùng ý nghĩa thì cần thay thế bằng HAVE TO.

HAVE TO

Have to thường dùng để diễn tả việc nào đó bắt buộc phải làm.

Ví dụ: 

You have to do this project.

(Bạn phải làm dự án này)

Cấu trúc câu sử dụng HAVE TO: S + have to + V (thì hiện tại)

Dạng phủ định: S + trợ động từ (don’t/doesn’t) + have to + V (thì hiện tại)

Dạng câu hỏi: Trợ động từ (Do/Does) + S + have to + V (thì hiện tại)?

Kỳ tới bạn muốn SSDH hệ thống và giải đáp về cụm từ nào? inbox hoặc comment để chúng mình giúp bạn nhé!

Băng Tâm (SSDH)

Share.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button