Kiến thức

Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông

A

A

A+

|

Tăng tương phản

Giảm tương phản

Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông

Ngày 26/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT về việc Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, Thông tư quy định về phòng học bộ môn của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, bao gồm: quy định các loại phòng, số lượng, tên phòng học bộ môn; quy cách phòng học bộ môn; phòng thiết bị giáo dục; thiết bị dạy học trong phòng học bộ môn; thiết bị nội thất chuyên dùng trong phòng học bộ môn; yêu cầu kỹ thuật phòng học bộ môn; quản lý và sử dụng phòng học bộ môn.

Thông tư quy định trách nhiệm của SGiáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạocơ sở giáo dục trong việc tổ chức thực hiện như sau: 

Đối với SGiáo dục và Đào tạo: Tham mưu y ban nhân dân cấp tỉnh lập dự án đầu tư xây mới hoặc cải tạo phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý; Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông triển khai công tác tổ chức quản lý và sử dụng phòng học bộ môn; Hằng năm báo cáo tình hình đầu tư, quản lý và sử dụng các phòng học bộ môn v y ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tham mưu y ban nhân dân cấp huyện lập dự án đầu tư xây mới hoặc cải tạo phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục ph thông thuộc phạm vi quản lý; Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục phổ thông triển khai công tác tổ chức quản lý và sử dụng phòng học bộ môn theo quy định; Hằng năm báo cáo tình hình đầu tư, quản lý và sử dụng các phòng học bộ môn về y ban nhân dân cấp huyện, SGiáo dục và Đào tạo.

Đối với cơ sở giáo dục phổ thông: Tham mưu cấp có thẩm quyền lập kế hoạch đầu tư xây mới hoặc cải tạo phòng học bộ môn đáp ứng yêu cầu theo quy định nhằm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục; Tổ chức quản lý và sử dụng các phòng học bộ môn đúng quy định; Hằng năm báo cáo tình hình đầu tư, quản lý và sử dụng về cơ quan quản lý.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định về xử lý chuyển tiếp: Đối với các cơ sở giáo dục ph thông có phòng học bộ môn đã được chứng nhận kiếm định chất lượng giáo dục, công nhận đạt chuẩn cơ sở vật chất trước ngày văn bản này có hiệu lực thì tiếp tục theo cấp độ, mức độ đã được công nhận, khi thực hiện công nhận lại hoặc công nhận cấp độ, mức độ cao hơn thực hiện theo quy định tại văn bản này; Đối với dự án đầu tư xây dựng mới phòng học bộ môn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày văn bản này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện nếu đáp ứng các quy định tại văn bản này; Đối với các dự án đầu tư xây dựng cải tạo phòng học bộ môn được chấp nhận khi bảo đảm diện tích không nhỏ hơn 12% diện tích phòng học bộ môn được quy định tại văn bản này.

Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 11/7/2020. Thông tư này thay thế Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về phòng học bộ môn./.

H.T.P


Tập tin đính kèm

Trình duyệt không hỗ trợ iframe.

Tác giả: Huỳnh Thúy Phượng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tin liên quan

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2020

 Ngày đăng:03/04/2020

Dạy học trên truyền hình: Giáo dục công dân 12- Pháp luật với sự phát triển của công dân

 Ngày đăng:04/04/2020

Dạy học trên truyền hình: Ngữ Văn 9 – Đọc, hiểu văn bản

 Ngày đăng:03/04/2020

Dạy học trên truyền hình: Hóa học 12 – Crom và hợp chất của Crom

 Ngày đăng:03/04/2020

Dạy học trên truyền hình: Vật lý 12 – Lượng tử ánh sáng: Phần 2

 Ngày đăng:02/04/2020

Toán – Lớp 9: Góc với đường tròn | Dạy học trên truyền hình

 Ngày đăng:01/04/2020

Dạy học trên truyền hình: Ngữ Văn 12 – Tác phẩm “Những đứa con trong gia đình”

 Ngày đăng:24/03/2020

Dạy học trên truyền hình: Ngữ văn 12 – Những đứa con trong gia đình

 Ngày đăng:31/03/2020

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button