Kiến thức

Tính chất hóa học của axit dễ nhớ nhất-Hóa học lớp 8 Tính chất hóa học của axit

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của axit dễ nhớ nhất-Hóa học lớp 8 Tính chất hóa học của axit

Tính chất hóa học của axit dễ nhớ nhất

6 2.498

Tải về

Bài viết đã được lưu

Tính chất hóa học của axit dễ nhớ nhất lớp 8

Tính chất hóa học của axit dễ nhớ nhất được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và các dạng bài tập về xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ. Hi vọng đây sẽ là tài liệu học tập hữu ích, giúp các bạn học tốt môn Hóa 8.

Ôn tập Hóa học lớp 8: Nguyên tố hóa học là gì, bài tập về nguyên tố hóa học

Bộ câu hỏi môn Hóa học lớp 8

Đề cương ôn tập tổng kết cuối năm môn Hóa học lớp 8

Tính chất hóa học của axit dễ nhớ nhất

I. Khái quát cơ bản về axit:

Axit là hợp chất có một hay nhiều nguyên tử hidro liên kết với một hay nhiều gốc axit.

– Axit yếu:

+ H2CO3: Axit cacbonic

+ H2S: Axit sunfuhidric

– Axit mạnh:

+ HCl: Axit clohidric

+ HNO3: Axit nitric

+ H2SO4: Axit sunfuric

– Axit có 5 tính chất hóa học đặc trưng:

+ Tác dụng với kim loại

+ Tác dụng với muối

+ Tác dụng với bazơ

+ Làm đổi màu quì tím

+ Tác dụng với oxit bazơ

I. Các tính chất hóa học của axit:

1. Tính chất hóa học của Axit: Axit làm đổi màu giấy quì tím:

– Ở điều kiện nhiệt độ, độ ẩm bình thường, giấy quỳ tím có màu tím, nhưng nó sẽ bị đổi màu khi cho vào các môi trường (axit, bazơ) khác nhau. Ở môi trường axit giấy quỳ tím chuyển màu thành đỏ, trong môi trường kiềm bazơ giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh.

– Vì vậy dung dịch axit làm đổi màu giấy quỳ tím sang đỏ

– Đây cũng chính là cách đơn giản để nhận biết ra dung dịch axit, phục vụ trong các bài nhận biết.

2. Tính chất hóa học của Axit: Axit tác dụng với kim loại:

– PTPU: Axit + kim loại -> muối + H2

– Điều kiện phản ứng hóa học:

Axit: Thường dùng là HCl, H2SO4 loãng (nếu là H2SO4 đặc thì không giải phóng H2 mà sinh ra các khí như CO, CO2, SO2….)

Kim loại: Muối tạo bởi các kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học của kim loại

Dãy hoạt động hóa học của kim loại:

K … Na …..Ca ….Mg ….Al …Zn … Fe … Ni… Sn … Pb … H … Cu … Hg… Ag… Pt…. Au

Khi … nào ..cần…may… áo… Záp …sắt. ..nên…sang… phố … hỏi.. cửa …hàng… á.. phi…. âu

– Ví dụ:

2Na + 2HCl → 2NaCl + H2

Mg + H2SO4(loãng) → MgSO4 + H2

– Chú ý: Sắt khi phản ứng với HCl, H2SO4 loãng tạo muối sắt (II) chứ không sinh ra muối sắt (III)

3. Tính chất hóa học của Axit: Tác dụng với bazơ:

– PTPU: Axit + Bazơ -> muối + H2O

– Điều kiện: Tất cả các axit đều tác dụng với bazơ và được gọi là phản ứng trung hòa

– Ví dụ:

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2+ 2H2O

4. Tác dụng với oxit bazơ:

– PTPU: Axit + oxit bazơ -> muối + Nước

– Điều liện: Tất cả các axit đều tác dụng với oxit bazơ.

– Ví dụ:

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

5. Tính chất hóa học của Axit: Tác dụng với muối:

– Nguyên tắc: Muối (tan) + Axit (mạnh) → Muối mới (tan hoặc không tan) + Axit mới (yếu hoặc dễ bay hơi hoặc mạnh).

– Điều kiện:

Muối tham gia tan, Axit mạnh, muối tạo thành không tan trong axit sinh ra sau phản ứng, nếu muối mới là muối tan thì axit mới phải yếu, nếu muối mới là muối không tan thì axit mới phải là axit mạnh

Chất tạo thành có ít nhất 1 kết tủa hoặc một khí bay hơi

– Ví dụ:

K2CO3 + 2HCl → 2KCl + H2O + CO2 (H2CO3 phân hủy ra H2O và CO2)

Tất cả tính chất hóa học cơ bản của Axit được TKBOOKS tổng hợp qua hình ảnh sau:

Tính chất hóa học của axit dễ nhớ nhất

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button