Kiến thức

Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số-Toán cấp 3

Bạn đang xem: Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số-Toán cấp 3

Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số

Trong số những cách tính tích phân thì phương pháp tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số được sử dụng rất nhiều. Cách làm này giúp giải được bài khó.

Hướng dẫn dùng phương pháp đổi biến số để tính tích phân [latex]displaystyle I=intlimits_{a}^{b}{f(x)dx}[/latex]

Nếu:

– Hàm [latex]displaystyle x=u(t)[/latex] có đạo hàm liên tục trên đoạn [α;β]

– Hàm hợp [latex]displaystyle f(u(t))[/latex] được xác định trên đoạn [α;β]

– [latex]displaystyle u(alpha )=a[/latex] , [latex]displaystyle u(beta )=b[/latex]

thì [latex]displaystyle I=intlimits_{a}^{b}{f(x)dx}=intlimits_{beta }^{alpha }{f(u(t))u'(t)dt}[/latex]

Chúng ta sẽ đi xét các ví dụ dưới đây và kèm theo đó là những bài tập vận dụng:

 

Tags:

tích phân

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button