Kiến thức

Toán 10 Bài 1: Hàm số

Lý thuyết

10 Trắc nghiệm

29 BT SGK

Hàm số là một khái niệm mà chúng ta đã làm quen ở cấp THCS. Bài giảng này sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về các khái niệm liên quan đến hàm số như tập xác định, tính chẵn lẻ, sự biến thiên,…

<!–

var _abdm = _abdm || []; /* load placement for account: congha, site: http://hoc247.net, size: 300×50 – mobile, zone: in_page */ _abdm.push([“1494486632″,”InPage”,”1548228356″,”InPage_1548228356″]); –>

YOMEDIA

Bạn đang xem: Toán 10 Bài 1: Hàm số

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Định nghĩa

1.2. Hàm số chẵn hàm số lẻ

1.3. Tịnh tiến một đồ thị

2. Bài tập minh hoạ

 

3. Luyện tập bài 1 chương 2 đại số 10

 

3.1. Trắc nghiệm về hàm số

3.2. Bài tập SGK & Nâng cao về hàm số

4. Hỏi đáp về bài 1 chương 2 đại số 10

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Định nghĩa

Cho một tập hợp khác rỗng (D subset R)

Hàm số f xác định trên D là một quy tắc đặt tương ứng mỗi sỗ thuộc D với một và chỉ một số, kí hiệu là f(x), số f(x) được gọi là giá trị của hàm số f tại x.

Tập D gọi là tập xác định (hay miền xác định), x gọi là biến số hay đối số của hàm số f.

a) Hàm số cho bằng biểu thức: 

Nếu không có giải thích gì thêm thì tập xác định của hàm số y=f(x) là tập hợp tất cả các số thực x sao cho giá trị của biểu thức f(x) được xác định.

Xem thêm: Lò Nướng Đối Lưu-Thietbibepauviet

b) Sự biến thiên của hàm số:

Cho hàm số f xác định trên K.

 • Hàm số f gọi là đồng biến (hay tăng) trên K nếu: 

(forall {x_1},{x_2} in K,{x_1} < {x_2} Rightarrow f({x_1}) < f({x_2});)

 • Hàm số f gọi là nghịch biến (hay giảm) trên K nếu:

(forall {x_1},{x_2} in K,{x_1} < {x_2} Rightarrow f({x_1}) > f({x_2});)

Ta có:

 • Nếu một hàm số đồng biến trên K thì trên đó, đồ thị của nó đi lên.
 • Nếu một hàm số nghịch biến trên K thì trên đó, đồ thị của nó đi xuống.

Chú ý:

Nếu (f({x_1}) =f({x_2})) với mọi ({x_1},{x_2} in K) tức là f(x)=c với mọi ({x} in K)( c là hằng số) thì ta có hàm số không đổi (còn gọi là hàm số hằng) trên K.

c) Khảo sát sự biến thiên của hàm số:

Khảo sát sự biến thiên của hàm số là xét xem hàm số đồng biến, nghịch biến hay không đổi trên các khoảng (nửa khoảng hay đoạn) nào trong tập xác định của nó.

Hàm số f đồng biến trên K khi và chỉ khi

(forall {x_1},{x_2} in K,{x_1} ne {x_2},frac{{f({x_2}) – f({x_1})}}{{{x_2} – {x_1}}} > 0).

Hàm số f nghịch biến trên K khi và chỉ khi

(forall {x_1},{x_2} in K,{x_1} ne {x_2},frac{{f({x_2}) – f({x_1})}}{{{x_2} – {x_1}}} < 0)

1.2. Hàm số chẵn hàm số lẻ

a) Định nghĩa

Cho hàm số y=f(x) với tập xác định D:

 • Hàm số f gọi là hàm số chẵn nếu với mọi x thuộc D, ta có -x cũng thuộc D và f(-x)=f(x).
 • Hàm số f gọi là hàm số lẻ nếu với mọi x thuộc D, ta có -x cũng thuộc D và f(-x)=-f(x).

Xem thêm: Bài tập khối đa diện và thể tích khối đa diện – Diệp Tuân-Hồ Thức Thuận

b) Tính chất

 • Đồ thị của hàm số chẵn nhận trục tung làm trục đối xứng.
 • Đồ thị của hàm số lẻ nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.

1.3. Tịnh tiến một đồ thị

Định lí:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đồ thị (G)của hàm số y=f(x); p và q là hai số dương tùy ý. Khi đó:

 • Tịnh tiến (G) lên trên q đơn vị thì được đồ thị của hàm số y=f(x)+q.
 • Tịnh tiến (G) xuống dưới q đơn vị thì được đồ thị của hàm số y=f(x)-q;
 • Tịnh tiến (G) sang trái p đơn vị thì được đồ thị của hàm số y=f(x+p);
 • Tịnh tiến (G) sang phải p đơn vị thì được đồ thị của hàm số y=f(x-p);

Bài tập minh họa

 
 

Bài 1:

Tìm tập xác định của hàm số:

a) (y=frac{{x + sqrt {4 – {x^2}} }}{{{x^2} – 5x + 6}})

b) (y=frac{{{x^3} + 6x}}{{({x^2} – 4)sqrt {x – 5} }})

Hướng dẫn:

a) 

(y=frac{{x + sqrt {4 – {x^2}} }}{{{x^2} – 5x + 6}})

Hàm số được xác định khi:

( left{ {begin{array}{*{20}{c}} {4 – {x^2} ge 0}\ {{x^2} – 5x + 6 ne 0} end{array}} right. Rightarrow left{ {begin{array}{*{20}{c}} { – 2 le x le 2}\ {left{ {begin{array}{*{20}{c}} {x ne 2}\ {x ne 3} end{array}} right.} end{array}} right.)

Vậy tập xác định của hàm số là D=[-2;2)

b)

(y=frac{{{x^3} + 6x}}{{({x^2} – 4)sqrt {x – 5} }}) 

Hàm số được xác định khi:

(left{ {begin{array}{*{20}{c}} {{x^2} – 4 ne 0}\ {x – 5 ge 0} end{array}} right. Rightarrow left{ {begin{array}{*{20}{c}} {x ne pm 2}\ {x ge 5} end{array}} right.)

Vậy tập xác định của hàm số là (D = {rm{[}}5; + infty ))

Xem thêm: Ôn thi tốt nghiệp THPT 2021: Cách để làm tốt bài thi môn Hóa cho thí sinh

 

Bài 2:

Xét tính chẵn lẻ của hàm số sau:

a) (f(x)={x^3} + 2{x^2} + 1)

b) (f(x)={x^4} – 2{x^2} + 1996)

c) (f(x)={x^3} – 6x) 

Hướng dẫn:

a) TXĐ: (D = mathbb{R})

(forall x in D Rightarrow  – x in D) 

Ta có (f( – x) = {( – x)^3} + 2{( – x)^2} + 1 = – {x^3} + 2{x^2} + 1 ne f(x) ne f( – x)) 

Vậy hàm số không chẵn không lẻ.

b) TXĐ: (D = mathbb{R})

(forall x in D Rightarrow  – x in D)

Ta có (f( – x) = {( – x)^4} – 2{( – x)^2} + 1996 = {x^4} – 2{x^2} + 1996 = f(x))

Vậy hàm số đã cho là hàm chẵn.

c) TXĐ: (D = mathbb{R})

(forall x in D Rightarrow  – x in D)

Ta có (f( – x) = {( – x)^3} – 6( – x) = – {x^3} + 6x = – f(x))

vậy hàm số đã cho là hàm lẻ. 

3. Luyện tập Bài 1 chương 2 đại số 10

Hàm số là một khái niệm mà chúng ta đã làm quen ở cấp THCS. Bài giảng này sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về các khái niệm liên quan đến hàm số như tập xác địnhtính chẵn lẻsự biến thiên,…

3.1 Trắc nghiệm về Hàm số

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra

Trắc nghiệm Toán 10 Chương 2 Bài 1

để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

 • Câu 1:

  Khẳng định nào về hàm số y = 3x + 5 là sai?

  • A. Đồng biến trên R
  • B. Cắt Ox tại (left( {frac{{ – 5}}{3};0} right))
  • C. cắt trục tung tại ((0;5))
  • D. nghịch biến trên R
 • Câu 2:

  Tập xác định của hàm số (y = frac{{sqrt {x – 1} }}{{x – 3}}) là:

  • A. (D = left[ {1; + infty } right)backslash left{ 3 right})
  • B. ({rm{[}}1; + infty ))
  • C. ({rm{[}}1;3) cup (3; + infty ))
  • D. Một kết quả khác
 • Câu 3:

  Giá trị nào của  k thì hàm số (y = left( {k-1} right)x + k-2) nghịch biến trên tập xác định của hàm số.

  • A. k < 1
  • B. k > 1
  • C. k < 2
  • D. k > 2

Câu 4- Câu 10: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online 

3.2 Bài tập SGK và Nâng Cao về Hàm số

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn

Giải bài tập Toán 10 Chương 2 Bài 1

 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Đại số 10 Cơ bản và Nâng cao.

Bài tập 5 trang 45 SGK Toán 10 NC

Bài tập 6 trang 45 SGK Toán 10 NC

Bài tập 7 trang 45 SGK Toán 10 NC

Bài tập 8 trang 45 SGK Toán 10 NC

Bài tập 9 trang 46 SGK Toán 10 NC

Bài tập 10 trang 46 SGK Toán 10 NC

Bài tập 11 trang 46 SGK Toán 10 NC

Bài tập 12 trang 46 SGK Toán 10 NC

Bài tập 13 trang 46 SGK Toán 10 NC

Bài tập 14 trang 47 SGK Toán 10 NC

Bài tập 15 trang 47 SBT Toán 10 NC

Bài tập 16 trang 47 SBT Toán 10 NC

4. Hỏi đáp về bài 1 chương 2 đại số 10

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần 

Hỏi đáp

, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

 

— Mod Toán Học 10 HỌC247

Bài học cùng chương

<!–

Được đề xuất cho bạn

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

–>

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button