Kiến thức

Hỏi đáp về Phép cộng, trừ và nhân số phức-Giải tích 12

Lý thuyết

18 Trắc nghiệm

16 BT SGK

Nếu các em gặp khó khăn hay có những bài toán hay muốn chia sẻ trong quá trình làm bài tập liên quan đến Phép toán cộng, trừ và nhân số phức từ bài tập SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

YOMEDIA

<!–

Lọc theo Mới nhất Chưa trả lời Câu hỏi hay
73 kết quả

!–>

Danh sách hỏi đáp (73 câu):

 • Van Dung

  Van Dung

  Cách đây 1 tháng

  Bạn đang xem: Hỏi đáp về Phép cộng, trừ và nhân số phức-Giải tích 12

  Cho ({z_1},{z_2} in mathbb{C}). Khẳng định nào sau đây sai?

  A. ({z_1}overline {{z_2}}  + overline {{z_1}} {z_2} in mathbb{R})

  B. ({z_1}{z_2} + overline {{z_1}} overline {{z_2}}  in mathbb{R})

  C. ({z_1}overline {{z_2}} overline {{z_1}} {z_2} in mathbb{R})

  D. ({z_1}{z_2} – overline {{z_1}} overline {{z_2}}  in mathbb{R})

  09/05/2021 |   

  1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  1
  0 điểm <!– –>

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 •  
   

  Đặng Ngọc Trâm

  Đặng Ngọc Trâm

  Cách đây 1 tháng

  Cho (n,k in mathbb{N}), biết ({i^n} = – 1). Khẳng định nào sau đây là đúng?

  A. (n) là một số chẵn       

  B. (n) là một số lẻ

  C. (n = 4k + 2)               

  D. (n = 4k + 3)

  09/05/2021 |   

  1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  1
  0 điểm <!– –>

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 • Tuyet Anh

  Tuyet Anh

  Cách đây 1 tháng

  Cho hai số phức ({z_1} = 2; + 5i;{z_2} = 3 – 4i). Xác định phần thực và phần ảo của số phức ({z_1}.{z_2}).

  Cho hai số phức ({z_1} = 2; + 5i;{z_2} = 3 – 4i). Xác định phần thực và phần ảo của số phức ({z_1}.{z_2}). 

  09/05/2021 |   

  1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  1
  0 điểm <!– –>

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 • Huy Hạnh

  Huy Hạnh

  Cách đây 1 tháng

  Cho hai số phức ({z_1} = 1; + 2i;{z_2} = 2 – 3i). Xác định phần thực và phần ảo của số phức ({z_1} – 2{z_2}) .

  Cho hai số phức ({z_1} = 1; + 2i;{z_2} = 2 – 3i). Xác định phần thực và phần ảo của số phức ({z_1} – 2{z_2}) .

  09/05/2021 |   

  1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  1
  0 điểm <!– –>

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 • Choco Choco

  Choco Choco

  Cách đây 1 tháng

  Hãy tính giá trị của biểu thức (P = {(1 + isqrt 3 )^2} + {(1 – isqrt 3 )^2}).

  Hãy tính giá trị của biểu thức  (P = {(1 + isqrt 3 )^2} + {(1 – isqrt 3 )^2})

  10/05/2021 |   

  1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  1
  0 điểm <!– –>

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 • Lan Anh

  Lan Anh

  Cách đây 1 tháng

  Phân tích thành nhân tử trên tập số phức: ({u^4} – {v^4}).

  Phân tích thành nhân tử trên tập số phức:  ({u^4} – {v^4}). 

  10/05/2021 |   

  1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  1
  0 điểm <!– –>

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 • Ngoc Son

  Ngoc Son

  Cách đây 1 tháng

  Xem thêm: Cách dùng giới từ chỉ thời gian trong tiếng Anh at, on, in …

  Phân tích thành nhân tử trên tập số phức: ({u^2} + {v^2})

  Phân tích thành nhân tử trên tập số phức: ({u^2} + {v^2})    

  10/05/2021 |   

  1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  1
  0 điểm <!– –>

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 • Bảo Lộc

  Bảo Lộc

  Cách đây 1 tháng

  Cho (z = a + bi). Chứng minh rằng: ({z^2}{left( {overline z } right)^2} = {left( {{a^2} + {b^2}} right)^2}).

  Cho (z = a + bi). Chứng minh rằng: ({z^2}{left( {overline z } right)^2} = {left( {{a^2} + {b^2}} right)^2}).

  10/05/2021 |   

  1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  1
  0 điểm <!– –>

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 • Cam Ngan

  Cam Ngan

  Cách đây 1 tháng

  Cho (z = a + bi). Chứng minh rằng: ({z^2} – {left( {overline z } right)^2} = 4abi).

  Cho (z = a + bi). Chứng minh rằng: ({z^2} – {left( {overline z } right)^2} = 4abi).

  10/05/2021 |   

  1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  1
  0 điểm <!– –>

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 • Tra xanh

  Tra xanh

  Cách đây 1 tháng

  Cho (z = a + bi). Chứng minh rằng: ({z^2} + {left( {overline z } right)^2} = 2({a^2} – {b^2})).

  Cho (z = a + bi). Chứng minh rằng: ({z^2} + {left( {overline z } right)^2} = 2({a^2} – {b^2})).

  09/05/2021 |   

  1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  1
  0 điểm <!– –>

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 • Tran Chau

  Tran Chau

  Cách đây 1 tháng

  Tính: ({left( {1 – i} right)^{2006}}).

  Tính: ({left( {1 – i} right)^{2006}}).

  10/05/2021 |   

  1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  1
  0 điểm <!– –>

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 • bach dang

  bach dang

  Cách đây 1 tháng

  Tính: ({left( {1; + {rm{ }}i} right)^{2006}})

  Tính: ({left( {1; + {rm{ }}i} right)^{2006}})    

  09/05/2021 |   

  1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  1
  0 điểm <!– –>

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 • Kim Ngan

  Kim Ngan

  Cách đây 1 tháng

  Xem thêm: Cấu trúc Despite và cách phân biệt với Although, Though, Even though

  Tính lũy thừa sau: ({(sqrt 2 – isqrt 3 )^2}).

  Tính lũy thừa sau: ({(sqrt 2  – isqrt 3 )^2}).

  09/05/2021 |   

  1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  1
  0 điểm <!– –>

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 • Lê Nhi

  Lê Nhi

  Cách đây 1 tháng

  Tính lũy thừa sau: ({left[ {left( {4; + {rm{ }}5i} right) – left( {4; + 3i} right)} right]^5}).

  Tính lũy thừa sau: ({left[ {left( {4; + {rm{ }}5i} right) – left( {4; + 3i} right)} right]^5}).

  09/05/2021 |   

  1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  1
  0 điểm <!– –>

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 • A La

  A La

  Cách đây 1 tháng

  Tính lũy thừa sau: ({left( {2; + 3i} right)^3}).

  Tính lũy thừa sau: ({left( {2; + 3i} right)^3}).

  10/05/2021 |   

  1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  1
  0 điểm <!– –>

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Nguyễn Thị Thu Huệ

  Cách đây 1 tháng

  Tính lũy thừa sau: ({left( {3 – 4i} right)^2}).

  Tính lũy thừa sau: ({left( {3 – 4i} right)^2}).

  09/05/2021 |   

  1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  1
  0 điểm <!– –>

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 • thanh hằng

  thanh hằng

  Cách đây 1 tháng

  Giải phương trình sau trên tập số phức: (5 – 2ix = (3 + 4i)(1 – 3i)).

  Giải phương trình sau trên tập số phức: (5 – 2ix = (3 + 4i)(1 – 3i)).

  10/05/2021 |   

  1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  1
  0 điểm <!– –>

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 • Trieu Tien

  Trieu Tien

  Cách đây 1 tháng

  Giải phương trình sau trên tập số phức: ((5 – 7i) + sqrt 3 x = (2 – 5i)(1 + 3i)).

  Giải phương trình sau trên tập số phức: ((5 – 7i) + sqrt 3 x = (2 – 5i)(1 + 3i)).

  10/05/2021 |   

  1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  1
  0 điểm <!– –>

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 • Xuan Xuan

  Xuan Xuan

  Cách đây 1 tháng

  Xem thêm: Bảng chọn tiết diện dây dẫn theo dòng điện

  Thực hiện phép tính sau: ({left( {1 – 2i} right)^2} – left( {2 – 3i} right)left( {3 + 2i} right)).

  Thực hiện phép tính sau: ({left( {1 – 2i} right)^2} – left( {2 – 3i} right)left( {3 + 2i} right)).

  10/05/2021 |   

  1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  1
  0 điểm <!– –>

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 • Mai Bảo Khánh

  Mai Bảo Khánh

  Cách đây 1 tháng

  Thực hiện phép tính sau: ((2 + 4i)(3 – 5i) + 7(4 – 3i)).

  Thực hiện phép tính sau: ((2  + 4i)(3 – 5i)  + 7(4 – 3i)).

  10/05/2021 |   

  1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  1
  0 điểm <!– –>

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 • thu trang

  thu trang

  Cách đây 1 tháng

  Thực hiện phép tính: ((2 + 3i)^3).

  Thực hiện phép tính: ((2 + 3i)^3) 

  06/05/2021 |   

  1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  1
  0 điểm <!– –>

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 • Nguyễn Thanh Trà

  Nguyễn Thanh Trà

  Cách đây 1 tháng

  Thực hiện phép tính: ((2 + 3i)^2).

  Thực hiện phép tính: ((2 + 3i)^2). 

  06/05/2021 |   

  1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  1
  0 điểm <!– –>

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 • Phạm Khánh Linh

  Phạm Khánh Linh

  Cách đây 1 tháng

  Tính ({i^3},{i^4},{i^5}).

  Tính ({i^3},{i^4},{i^5}). 

  06/05/2021 |   

  1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  1
  0 điểm <!– –>

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 • Anh Trần

  Anh Trần

  Cách đây 1 tháng

  Thực hiện phép tính: ((-2 – 5i).4i)

  Thực hiện phép tính: ((-2 – 5i).4i)   

  06/05/2021 |   

  1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  1
  0 điểm <!– –>

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 • Hoa Lan

  Hoa Lan

  Cách đây 1 tháng

  Thực hiện phép tính: (5(4 + 3i))

  Thực hiện phép tính: (5(4 + 3i))       

  06/05/2021 |   

  1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  1
  0 điểm <!– –>

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

<!– Hiển thị 1 – 25 trong 73   –>

  <!–

 • «
 • <
 • –>

 • 1

 • 2

 • 3

 • >

 • <!–

 • »
 • –>

 

 

<!–

Được đề xuất cho bạn

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

–>

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button