Kiến thức

Toán 9 Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Lý thuyết

5 Trắc nghiệm

8 BT SGK

Cũng như phương pháp thế, Phương pháp cộng đại số cũng là một phương pháp rất quan trọng và hiệu quả khi giải hệ phương trình.

<!–

var _abdm = _abdm || []; /* load placement for account: congha, site: http://hoc247.net, size: 300×50 – mobile, zone: in_page */ _abdm.push([“1494486632″,”InPage”,”1548228356″,”InPage_1548228356″]); –>

YOMEDIA

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Quy tắc cộng đại số

1.2. Tóm tắt cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

2. Bài tập minh họa

2.1. Bài tập cơ bản

2.2. Bài tập nâng cao

3. Luyện tập Bài 4 Chương 3 Đại số 9

3.1 Trắc nghiệm về Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

3.2 Bài tập SGK về Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

4. Hỏi đáp Bài 4 Chương 3 Đại số 9

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

 

Tóm tắt lý thuyết

Quy tắc cộng đại số dùng để biến đổi một hệ phương trình thành hệ phương trình tương đương. Quy tắc cộng đại số gồm hai bước:

Bước 1: Cộng hay trừ từng vế hai phương trình của hệ phương trình đã cho để được một phương trình mới.

Bước 2: Dùng phương trình mới ấy thay thế cho một trong hai phương trình của hệ (và giữ nguyên phương trình kia).

1.2. Tóm tắt cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.

Bước 1: Nhân các vế của hai phương trình với số thích hợp (nếu cần) sao cho các hệ số của một ẩn nào đó trong hai phương trình của hệ bằng nhau hoặc đối nhau.

Bước 2: Sử dụng quy tắc cộng đại số để được hệ phương trình mới, trong đó có một phương trình mà hệ số của một trong hai ẩn bằng 0 (tức là phương trình một ẩn).

Bước 3: Giải phương trình một ẩn vừa thu được rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho.

 

Bài tập minh họa

 
 

Bài 1: Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số (left{begin{matrix} x-2y=1\ x+y=4 end{matrix}right.)

Hướng dẫn: Lấy phương trình dưới trừ phương trình trên theo vế ta được 3y=3.

Vậy hệ đã cho tương đương (left{begin{matrix} 3y=3\ x+y=4 end{matrix}right.<=>left{begin{matrix} y=1\ x=3 end{matrix}right.)

Bài 2: Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số (left{begin{matrix} (x+3)(y-5)=xy\ (x-2)(y+5)=xy end{matrix}right.)

Hướng dẫn: Ta có (left{begin{matrix} (x+3)(y-5)=xy\ (x-2)(y+5)=xy end{matrix}right.<=>left{begin{matrix} -5x+3y=15\ 5x-2y=10 end{matrix}right.)

Cộng hai phương trình theo vế ta được (y=25), Thế vào một trong hai phương trình của hệ tìm được (x=12).

Bài 3: Ta biết rằng: Một đa thức bằng đa thức 0 khi và chỉ khi tất cả các hệ số của nó bằng 0. Hãy tìm các giá trị của m và n để đa thức sau (với biến số x) bằng đa thức 0:

(P(x) = (3m – 5n +18)x + (4m – n -10)).

Hướng dẫn: (P(x)=0<=>left{begin{matrix} 3m – 5n +18 = 0 \ 4m – n -10=0 end{matrix}right. <=>left{begin{matrix} 3m-5n=-18\ 20m-5n=50 end{matrix}right. <=>left{begin{matrix} 17m=68\ 3m-5n=-18 end{matrix}right.)(<=>left{begin{matrix} m=4\ 3.4-5.n=-18 end{matrix}right. <=>left{begin{matrix} m=4\ n=6 end{matrix}right.)

2.2. Bài tập nâng cao

Bài 1: Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số  (left{begin{matrix} frac{x}{y}-frac{x}{y+12}=1\ frac{x}{y-12}-frac{x}{y}=2 end{matrix}right.)

Hướng dẫn: ĐKXĐ: (y neq 0, y neq 12, y neq -12)

Ta có: (left{begin{matrix} frac{x}{y}-frac{x}{y+12}=1\ frac{x}{y-12}-frac{x}{y}=2 end{matrix}right. <=>left{begin{matrix} 12x=y(y+12)\ 12x=2y(y-12) end{matrix}right. <=>left{begin{matrix} 12x=y^2+12y\ 2y(y-12)-y(y+12)=0 end{matrix}right.)(<=>left{begin{matrix} 12x=y^2+12y\ y^2-36y=0 end{matrix}right. <=>left{begin{matrix} 12x=36^2+12.36\ y=36 end{matrix}right. <=>left{begin{matrix} x=144\ y=36 end{matrix}right.)

Bài 2: Giải hệ phương trình (left{begin{matrix} left | x right |+x+y=25 (1)\ left | y right |+x-y=30 (2) end{matrix}right.)

Hướng dẫn: Xét (x <0), hệ trở thành (left{begin{matrix} -x+x+y=25\ left | y right |+x-y=30 end{matrix}right. <=>left{begin{matrix} y=25\ x=30 end{matrix}right.)  (loại vì (x <0))

Xét (ygeq 0), hệ trở thành (left{begin{matrix} left |x right |+x+y=25\ y+x-y=30 end{matrix}right. <=>left{begin{matrix} 30+30+y=25\ x=30 end{matrix}right. <=>left{begin{matrix} y=-35\ x=30 end{matrix}right.)  (loại vì (ygeq 0))

Xét (x geq 0, y<0), hệ trở thành (left{begin{matrix} 2x+y=25\ x-2y=30 end{matrix}right. <=>left{begin{matrix} 4x+2y=50\ x-2y=30 end{matrix}right. <=>left{begin{matrix} x-2y=30\ 5x=80 end{matrix}right. <=>left{begin{matrix} 16-2y=30\ x=16 end{matrix}right.)(<=>left{begin{matrix} y=-7\ x=16 end{matrix}right.)

 

3. Luyện tập Bài 4 Chương 3 Đại số 9

Qua bài giảng Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như : 

 • Nắm vững quy tắc cộng đại số để giải hệ phươngq trình bậc nhất hai ẩn

Xem thêm: MÁY BIẾN ÁP 3 PHA VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

3.1 Trắc nghiệm Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra

Trắc nghiệm Toán 9 Bài 4

để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

 • Câu 1:

  Tìm nghiệm của hệ phương trình (left{begin{matrix} x+y=2\ x-y=2 end{matrix}right.)

   

  • A. (2;0)
  • B. (1;0)
  • C. (0;2)
  • D. (1;1)
 • Xem thêm: Hòm giao ước là gì?

  Câu 2:

  Tìm số nghiệm của hệ phương trình (left{begin{matrix} x+2y=3\ 2x+4y=0 end{matrix}right.)

   

  • A. 1
  • B. 0
  • C. 2
  • D. vô số

Câu 2- Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online 

3.2 Bài tập SGK Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn

Giải bài tập Toán 9 Bài 4

 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Toán 9 tập 2

Bài tập 20 trang 19 SGK Toán 9 Tập 2

Bài tập 21 trang 19 SGK Toán 9 Tập 2

Bài tập 22 trang 19 SGK Toán 9 Tập 2

Bài tập 23 trang 19 SGK Toán 9 Tập 2

Bài tập 24 trang 19 SGK Toán 9 Tập 2

Bài tập 25 trang 19 SGK Toán 9 Tập 2

Bài tập 26 trang 19 SGK Toán 9 Tập 2

Bài tập 27 trang 20 SGK Toán 9 Tập 2

4. Hỏi đáp Bài 4 Chương 3 Đại số 9

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần 

Hỏi đáp

, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

 

— Mod Toán Học 9 HỌC247

Bài học cùng chương

<!–

Được đề xuất cho bạn

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

–>

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button