Kiến thức

Phương trình-Bất phương trình Logarit

Nhận biết – Thông hiểu!

Bạn đang xem: Phương trình-Bất phương trình Logarit

Cho vectơ a=(2;-3;1) và vectơ b là vectơ cùng phương với vectơ a thỏa mãn ab=-28

Home Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho  ( overrightarrow{a}=(2;-3;1) ) và  ( overrightarrow{b} ) là vectơ cùng…

Xem lời giải chi tiết

Xem thêm: Vật liệu polime là gì? Đặc điểm, cấu trúc

Tổng hợp các công thức về logarit

Home + Điều kiện xác định của ( {{log }_{a}}b ) ( Leftrightarrow left{ begin{align}& b>0 & 0 < ane…

Xem lời giải chi tiết

Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, A’C’, BB’. Thể tích của khối tứ diện CMNP

Home Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có thể tích bằng V. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm…

Xem lời giải chi tiết

Vận dụng – Vận dụng cao!

Xem thêm: Phenol C6H5OH-Giới thiệu các thuộc tính và công dụng-Hóa chất công nghiệp-Nông nghiệp

Cho vectơ a=(2;-3;1) và vectơ b là vectơ cùng phương với vectơ a thỏa mãn ab=-28

Home Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho  ( overrightarrow{a}=(2;-3;1) ) và  ( overrightarrow{b} ) là vectơ cùng…

Xem lời giải chi tiết

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Mỹ thuật TPHCM năm 2021

Tổng hợp các công thức về logarit

Home + Điều kiện xác định của ( {{log }_{a}}b ) ( Leftrightarrow left{ begin{align}& b>0 & 0 < ane…

Xem lời giải chi tiết

Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, A’C’, BB’. Thể tích của khối tứ diện CMNP

Home Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có thể tích bằng V. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm…

Xem lời giải chi tiết

Phương trình log2(-x^2-3x-m+10)=3 có 2 nghiệm trái dấu khi và chỉ khi

Home Phương trình ( {{log }_{2}}left( -{{x}^{2}}-3x-m+10 right)=3 ) có 2 nghiệm trái dấu khi và chỉ khi: A. m > 2 B. m < 2 C. m > 4                          

Xem lời giải chi tiết

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button