Kiến thức

Toán lớp 10

Toán lớp 10 | 100 dạng bài, 2000 bài tập trắc nghiệm Toán lớp 10 chọn lọc có lời giải


Trang trước

Trang sau


Để học tốt môn Toán lớp 10, loạt bài Chuyên đề: Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 10: Đại số và Hình học có đáp án được biên soạn theo từng dạng bài có đầy đủ: Lý thuyết – Phương pháp giải, Bài tập Lý thuyết, Bài tập tự luận và Bài tập trắc nghiệm Đại số 10 và Hình học 10 có đáp án giúp bạn học tốt môn Toán lớp 10 hơn.

Mục lục Chuyên đề Toán lớp 10

Bạn đang xem: Toán lớp 10

Chuyên đề Đại số 10

Chuyên đề: Mệnh đề – Tập hợp

Tổng hợp lý thuyết chương Mệnh đề – Tập hợp

Chuyên đề: Mệnh đề

 • Lý thuyết Mệnh đề

 • Dạng 1: Xác định tính đúng sai của mệnh đề

 • Dạng 2: Phát biểu mệnh đề điều kiện cần và đủ

 • Dạng 3: Phủ định mệnh đề

 • Bài tập tổng hợp về mệnh đề (có đáp án)

Chuyên đề: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

 • Lý thuyết Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

 • Dạng 1: Cách xác định tập hợp

 • Dạng 2: Các phép toán trên tập hợp

 • Dạng 3: Giải toán bằng biểu đồ Ven

 • Bài tập Tập hợp và các phép toán trên tập hợp (có đáp án)

Chuyên đề: Số gần đúng và sai số

 • Lý thuyết Số gần đúng và sai số

 • Bài tập Số gần đúng và sai số (có đáp án)

Bài tập tổng hợp Chương Mệnh đề, Tập hợp (có đáp án)

 • Bài tập chương Mệnh đề, Tập hợp (Tự luận)

 • Bài tập chương Mệnh đề, Tập hợp (Trắc nghiệm – phần 1)

 • Bài tập chương Mệnh đề, Tập hợp (Trắc nghiệm – phần 2)

Chuyên đề: Hàm số bậc nhất và bậc hai

Tổng hợp lý thuyết chương Hàm số bậc nhất và bậc hai

Xem thêm: Lợi Ích Kép Khi Kết Hợp Sử Dụng Điều Hòa Cùng Quạt Máy – Điện Lạnh Thành Tài

Chủ đề: Đại cương về hàm số

 • Dạng 1: Tìm tập xác định của hàm số

 • Dạng 2: Xét tính chẵn lẻ của hàm số

 • Dạng 3: Xét tính đơn điệu (đồng biến, nghịch biến) của hàm số

 • Dạng 4: Bài tập về đồ thị hàm số

 • Bài tập tổng hợp: Bài tập về hàm số

Chủ đề: Hàm số bậc nhất

 • Dạng 1: Xác định hàm số y = ax + b và sự tương giao của đồ thị hàm số

 • Dạng 2: Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc nhất

 • Dạng 3: Đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối

 • Dạng 4: Ứng dụng của hàm số bậc nhất trong chứng minh bất đẳng thức và tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất

 • Bài tập tổng hợp: Bài tập về hàm số bậc nhất

Chủ đề: Hàm số bậc hai

 • Dạng 1: Xác định Hàm số bậc hai

 • Dạng 2: Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc hai

 • Dạng 3: Đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối và cho bởi nhiều công thức

 • Dạng 4: Ứng dụng của hàm số bậc hai trong chứng minh bất đẳng thức và tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất

 • Bài tập tổng hợp: Bài tập về hàm số bậc hai

Bài tập tổng hợp chương

 • Bài tập chương: Hàm số bậc nhất và bậc hai (Bài tập tự luận)

 • Bài tập chương: Hàm số bậc nhất và bậc hai (Bài tập trắc nghiệm – phần 1)

 • Bài tập chương: Hàm số bậc nhất và bậc hai (Bài tập trắc nghiệm – phần 2)

 • Bài tập chương: Hàm số bậc nhất và bậc hai (Bài tập trắc nghiệm – phần 3)

Chuyên đề: Phương trình. Hệ phương trình

Tổng hợp lý thuyết chương Phương trình, Hệ phương trình

Các dạng bài tập chương Phương trình, Hệ phương trình

 • Dạng 1: Tìm tập xác định của phương trình

 • Bài tập tìm tập xác định của phương trình

 • Dạng 2: Giải phương trình bằng phương pháp biến đổi tương đương

 • Bài tập giải phương trình bằng phương pháp biến đổi tương đương

 • Dạng 3: Giải và biện luận phương trình bậc nhất

 • Bài tập giải và biện luận phương trình bậc nhất

 • Dạng 4: Giải và biện luận phương trình bậc hai

 • Bài tập giải và biện luận phương trình bậc hai

 • Dạng 5: Nghiệm của phương trình bậc hai

 • Bài tập về nghiệm của phương trình bậc hai

 • Dạng 6: Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối

 • Bài tập phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối

 • Dạng 7: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

 • Bài tập phương trình chứa ẩn ở mẫu

 • Dạng 8: Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn

 • Bài tập phương trình chứa ẩn dưới dấu căn

 • Dạng 9: Các dạng phương trình quy về phương trình bậc hai

 • Bài tập phương trình quy về phương trình bậc hai

 • Dạng 10: Giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất

 • Bài tập giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất

 • Dạng 11: Các dạng hệ phương trình đặc biệt

 • Bài tập các dạng hệ phương trình đặc biệt

Chuyên đề: Bất đẳng thức. Bất phương trình

Tổng hợp lý thuyết chương Bất đẳng thức. Bất phương trình

 • Lý thuyết Bất đẳng thức

 • Lý thuyết Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

 • Lý thuyết Dấu của nhị thức bậc nhất

 • Lý thuyết Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

 • Lý thuyết Dấu của tam thức bậc hai

 • Lý thuyết Tổng hợp chương Bất đẳng thức. Bất phương trình

Xem thêm: Oxit bazơ – Wikipedia tiếng Việt

Chuyên đề: Thống kê

Tổng hợp lý thuyết chương Thống kê

 • Lý thuyết Bảng phân bố tần số và tần suất

 • Lý thuyết Biểu đồ

 • Lý thuyết Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt

 • Lý thuyết Phương sai và độ lệch chuẩn

 • Lý thuyết Tổng hợp chương Thống kê

Chuyên đề: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Tổng hợp lý thuyết chương Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

 • Lý thuyết Cung và góc lượng giác

 • Lý thuyết Giá trị lượng giác của một cung

 • Lý thuyết Công thức lượng giác

 • Lý thuyết Tổng hợp chương Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Các dạng bài tập chương Cung và góc lượng giác

 • Cách đổi độ sang radian và radian sang độ cực hay, chi tiết

 • Cách tính độ dài cung tròn cực hay, chi tiết

 • Cách tính giá trị lượng giác của một góc, của một cung cực hay, chi tiết

 • Công thức lượng giác cơ bản cực hay, chi tiết

 • Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt cực hay, chi tiết

 • Cho một giá trị lượng giác, tính các giá trị lượng giác còn lại cực hay, chi tiết

 • Cách làm bài tập Công thức cộng lượng giác cực hay, chi tiết

 • Cách giải bài tập Công thức nhân đôi lượng giác cực hay, chi tiết

 • Cách giải bài tập Công thức biến đổi tích thành tổng cực hay, chi tiết

 • Cách giải bài tập Công thức biến đổi tổng thành tích cực hay, chi tiết

Chuyên đề Hình học 10

Chuyên đề: Vectơ

Tổng hợp lý thuyết chương Vectơ

 • Lý thuyết Các định nghĩa

 • Lý thuyết Tổng và hiệu của hai vectơ

 • Lý thuyết Tích của vectơ với một số

 • Lý thuyết Hệ trục tọa độ

 • Lý thuyết Tổng hợp chương Vectơ

Các dạng bài tập chương Vecto

 • Hai vecto cùng phương, hai vecto cùng hướng hay, chi tiết

 • Bài tập về tổng của hai vecto cực hay, chi tiết

 • Bài tập về hiệu của hai vecto cực hay, chi tiết

 • Bài tập về Quy tắc hình bình hành của vecto cực hay, chi tiết

 • Bài tập về Quy tắc trung điểm của vecto cực hay, chi tiết

 • Bài tập về Quy tắc trọng tâm tam giác của vecto cực hay, chi tiết

 • Cách phân tích một vecto theo hai vecto không cùng phương cực hay, chi tiết

 • Bài tập Tọa độ của vecto, tọa độ của một điểm cực hay, chi tiết

 • Tìm m để hai vecto cùng phương cực hay, chi tiết

 • Cách tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng cực hay, chi tiết

 • Cách tìm tọa độ của trọng tâm tam giác cực hay, chi tiết

 • Tìm tọa độ điểm thỏa mãn điều kiện cho trước cực hay, chi tiết

Xem thêm: Đề: Tìm m lớn nhất để hàm số (y = x^3-3mx^2 + x) đồng biến trên R?-Sách Toán

Chuyên đề: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Tổng hợp lý thuyết chương Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

 • Lý thuyết Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 180o

 • Lý thuyết Tích vô hướng của hai vectơ

 • Lý thuyết Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

 • Lý thuyết Tổng hợp chương Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Các dạng bài tập chương Tích vô hướng và ứng dụng

 • Cách tính độ dài vecto, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ tọa độ cực hay, chi tiết

 • Công thức, cách tính góc giữa hai vecto cực hay, chi tiết

 • Cách chứng minh Hai vecto vuông góc cực hay, chi tiết

 • Tìm m để góc giữa hai vecto bằng một số cho trước cực hay (45 độ, góc nhọn, góc tù)

 • Cách giải bài tập về Định lí Cô-sin trong tam giác cực hay, chi tiết

 • Cách giải bài tập về Định lí Sin trong tam giác cực hay, chi tiết

 • Công thức, cách tính độ dài đường trung tuyến cực hay, chi tiết

 • Công thức, cách tính Diện tích tam giác cực hay, chi tiết

 • Bài tập Công thức Heron tính diện tích tam giác cực hay, chi tiết

 • Cách làm bài tập Giải tam giác lớp 10 cực hay, chi tiết

 • Cách tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác cực hay, chi tiết

 • Cách tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác cực hay, chi tiết

Chuyên đề: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Tổng hợp lý thuyết chương Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

 • Lý thuyết Phương trình đường thẳng

 • Lý thuyết Phương trình đường tròn

 • Lý thuyết Phương trình đường elip

 • Lý thuyết Tổng hợp chương Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Chủ đề: Phương trình đường thẳng

 • Các công thức về phương trình đường thẳng

 • Cách tìm vecto pháp tuyến của đường thẳng

 • Viết phương trình tổng quát của đường thẳng

 • Viết phương trình đoạn chắn của đường thẳng

 • Viết phương trình đường thẳng khi biết hệ số góc

 • Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng

 • Viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng

 • Tìm hình chiếu vuông góc của điểm lên đường thẳng

 • Tìm điểm đối xứng của một điểm qua đường thẳng

 • Cách tìm vecto chỉ phương của đường thẳng

 • Viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng

 • Cách chuyển dạng phương trình đường thẳng: tổng quát sang tham số, chính tắc

 • Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và song song (vuông góc) với 1 đường thẳng

 • Xác định vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng

 • Tìm hình chiếu của 1 điểm lên đường thẳng

 • Tìm điểm đối xứng của 1 điểm qua đường thẳng

 • Viết phương trình đường thẳng thỏa mãn điều kiện cho trước

 • Tìm điểm thuộc đường thẳng thỏa mãn điều kiện cho trước

 • Viết phương trình đường thẳng d’ đối xứng với đường thẳng d qua 1 điểm

 • Các bài toán cực trị liên quan đến đường thẳng

 • Tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

 • Tìm điểm thuộc đường thẳng có độ dài thỏa mãn điều kiện

 • Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song

 • Vị trí tương đối của 2 điểm với đường thẳng: cùng phía, khác phía

 • Cách xác định góc giữa hai đường thẳng

 • Viết phương trình đường thẳng d đi qua M và tạo với d’ một góc

 • Viết phương trình đường phân giác của góc tạo bởi hai đường thẳng

Chủ đề: Phương trình đường tròn

 • Cách nhận dạng, xác định phương trình đường tròn: tìm tâm, bán kính

 • Viết phương trình đường tròn biết tâm, bán kính, đường kính

 • Đường tròn tiếp xúc với đường thẳng

 • Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm (đường tròn ngoại tiếp tam giác)

 • Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại 1 điểm, đi qua 1 điểm

 • Vị trí tương đối của hai đường tròn, của đường thẳng và đường tròn

 • Lập phương trình đường tròn thỏa mãn điều kiện cho trước

 • Viết phương trình đường tròn C’ đối xứng với đường tròn C qua 1 điểm, 1 đường thẳng

 • Các dạng bài tập khác về đường tròn trong mặt phẳng

Chủ đề: Phương trình đường elip

 • Tìm tiêu điểm, tiêu cự, tâm sai, trục lớn, trục nhỏ của Elip

 • Viết phương trình chính tắc của Elip

 • Lập phương trình Elip đi qua 2 điểm hoặc qua 1 điểm thỏa mãn điều kiện

 • Tìm giao điểm của đường thẳng và Elip

 • Các dạng bài tập khác về đường Elip

 • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại

khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án

 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết

 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất – CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại

khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 – Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 – Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 – Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 – Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Ngữ Văn lớp 10 – thầy Nguyễn Thanh Bình

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 – cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

xem tất cả

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5:

fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với

nội quy bình luận trang web

sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Trang trước

Trang sauCác loạt bài lớp 10 khác
 • Soạn Văn 10

 • Soạn Văn 10 (bản ngắn nhất)

 • Giải bài tập Toán 10

 • Giải bài tập Toán 10 nâng cao

 • Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 (50 đề)

 • Giải bài tập Vật lý 10

 • Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

 • Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 10 (70 đề)

 • Giải bài tập Hóa học 10

 • Giải bài tập Hóa học 10 nâng cao

 • Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 (70 đề)

 • Giải bài tập Sinh học 10

 • Giải bài tập Sinh 10 (ngắn nhất)

 • Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 (35 đề)

 • Giải bài tập Địa Lí 10

 • Giải bài tập Địa Lí 10 (ngắn nhất)

 • Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 10

 • Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 10 (50 đề)

 • Giải bài tập Tiếng anh 10

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 10

 • Giải bài tập Tiếng anh 10 thí điểm

 • Giải bài tập Lịch sử 10

 • Giải bài tập Lịch sử 10 (ngắn nhất)

 • Giải tập bản đồ Lịch sử 10

 • Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử (50 đề) 10

 • Giải bài tập Tin học 10

 • Giải bài tập GDCD 10

 • Giải bài tập GDCD 10 (ngắn nhất)

 • Bài tập trắc nghiệm GDCD 10 (38 đề)

 • Giải bài tập Công nghệ 10

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button