Kiến thức

Bài tập tiếp tuyến, sự tiếp xúc của hai đường cong-Toán học, vật lý, hóa học phổ thông

Bài tập tiếp tuyến, sự tiếp xúc của hai đường cong

Bài tập tiếp tuyến, sự tiếp xúc của hai đường cong

Bạn đang xem: Bài tập tiếp tuyến, sự tiếp xúc của hai đường cong-Toán học, vật lý, hóa học phổ thông

1. Tiếp tuyến với đồ thị hàm số

Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm.

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị (left( C right)), viết phương trình tiếp tuyến của (left( C right)) tại điểm (Mleft( {{x_0};fleft( {{x_0}} right)} right) in left( C right)).

Phương pháp:

– Bước 1: Tính (y’ = f’left( x right) Rightarrow f’left( {{x_0}} right)).

– Bước 2: Viết phương trình tiếp tuyến (y = f’left( {{x_0}} right)left( {x – {x_0}} right) + fleft( {{x_0}} right))

– Bước 3: Kết luận.

Dạng 2: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đi qua một điểm.

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị (left( C right)), viết phương trình tiếp tuyến của (left( C right)) biết tiếp tuyến đi qua điểm (Mleft( {{x_M};{y_M}} right)).

Phương pháp:

– Bước 1: Tính (y’ = f’left( x right)).

– Bước 2: Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ ({x_0}) của (left( C right)): (y = f’left( {{x_0}} right)left( {x – {x_0}} right) + fleft( {{x_0}} right)).

– Bước 3: Thay tọa độ (left( {{x_M};{y_M}} right)) vào phương trình trên, giải phương trình tìm ({x_0}).

– Bước 4: Thay mỗi giá trị ({x_0}) tìm được vào phương trình tiếp tuyến ta được phương trình cần tìm.

Xem thêm: Lý thuyết Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Dạng 3: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số cho biết hệ số góc.

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị (left( C right)). Viết phương trình tiếp tuyến của (left( C right)) biết nó có hệ số góc (k).

Phương pháp:

– Bước 1: Tính (y’ = f’left( x right)).

– Bước 2: Giải phương trình (f’left( x right) = k) tìm nghiệm ({x_1},{x_2},…).

– Bước 3: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại các điểm (left( {{x_1};fleft( {{x_1}} right)} right),left( {{x_2};fleft( {{x_2}} right)} right),…)

Dạng 4: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số biết hệ số góc nhỏ nhất, lớn nhất.

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị (left( C right)). Viết phương trình tiếp tuyến của (left( C right)) biết nó có hệ số góc nhỏ nhất, lớn nhất.

Phương pháp:

– Bước 1: Tính (y’ = f’left( x right)).

– Bước 2: Tìm GTNN (hoặc GTLN) của (f’left( x right)) suy ra hệ số góc của tiếp tuyến và hoành độ tiếp điểm (là giá trị mà (f’left( x right)) đạt GTNN, GTLN).

– Bước 3: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm vừa tìm được.

a) Tiếp tuyến tại các điểm cực trị của đồ thị (left( C right)) có phương song song hoặc trùng với trục hoành.

b) Cho hàm số bậc ba (y = a{x^3} + b{x^2} + cx + dleft( {a ne 0} right)).

+) Khi (a > 0) thì tiếp tuyến tại tâm đối xứng của (left( C right)) có hệ số góc nhỏ nhất.

+) Khi (a < 0) thì tiếp tuyến tại tâm đối xứng của (left( C right)) có hệ số góc lớn nhất.

Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP NHẬN BIẾT – HOÁ HỌC LỚP 9 ~ Luyện thi Biên Hòa-Lớp học thầy Tài

Dạng 5: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số biết mối quan hệ của nó với đường thẳng cho trước.

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị (left( C right)).

Phương pháp:

– Bước 1: Tính (y’ = f’left( x right)).

– Bước 2: Nêu điều kiện về mối quan hệ giữa tiếp tuyến có hệ số góc (k = f’left( x right)) với đường thẳng (d) có hệ số góc (k’).

+ Tiếp tuyến vuông góc (d Leftrightarrow k.k’ =  – 1).

+ Tiếp tuyến song song với (d Leftrightarrow k = k’).

+ Góc tạo bởi tiếp tuyến của ((C)) với (d) bằng (alpha  Leftrightarrow tan alpha  = left| {dfrac{{{k} – {k’}}}{{1 + {k}{k’}}}} right|)

– Bước 3: Giải phương trình ở trên tìm nghiệm ({x_1},{x_2},…) và tọa độ các tiếp điểm.

– Bước 4: Viết phương trình các tiếp tuyến tại các tiếp điểm vừa tìm được.

Dạng 6: Tìm điều kiện của tham số để đồ thị hàm số có tiếp tuyến thỏa mãn điều kiện nào đó.

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị (left( C right)). Tìm (m) để tiếp tuyến với (left( C right)) đi qua điểm (Mleft( {{x_M};{y_M}} right)) cho trước.

Phương pháp:

– Bước 1: Viết phương trình tiếp tuyến của (left( C right)) tại điểm có hoành độ ({x_0}) thuộc (left( C right)): (y = f’left( {{x_0}} right)left( {x – {x_0}} right) + fleft( {{x_0}} right))

– Bước 2: Nêu điều kiện để tiếp tuyến thỏa mãn điều kiện đề bài:

Tiếp tuyến đi qua điểm (Mleft( {{x_M};{y_M}} right) Leftrightarrow pt{rm{ }}{y_M} = f’left( {{x_0}} right)left( {{x_M} – {x_0}} right) + fleft( {{x_0}} right)) có nghiệm.

– Bước 3: Tìm điều kiện của (m) dựa vào điều kiện ở trên và kết luận.

2. Sự tiếp xúc của các đồ thị hàm số

Cho (left( C right):y = fleft( x right)) và (left( {C’} right):y = gleft( x right)).

Xem thêm: Làm gì khi bà bầu ra khí hư màu trắng đục

Dạng 1: Xét sự tiếp xúc của hai đồ thị hàm số.

Phương pháp:

– Bước 1: Tính (f’left( x right),g’left( x right)).

– Bước 2: Giải hệ phương trình (left{ begin{array}{l}f’left( x right) = g’left( x right)\fleft( x right) = gleft( x right)end{array} right.).

– Bước 3: Kết luận:

+ Nếu hệ có nghiệm thì (left( C right)) và (left( {C’} right)) tiếp xúc.

+ Nếu hệ vô nghiệm thì (left( C right)) và (left( {C’} right)) không tiếp xúc.

Dạng 2: Tìm điều kiện của tham số để hai đồ thị hàm số tiếp xúc với nhau.

Phương pháp:

– Bước 1: Tính (f’left( x right),g’left( x right)).

– Bước 2: Nêu điều kiện để hai đồ thị hàm số tiếp xúc:

(left( C right)) và (left( {C’} right)) tiếp xúc nếu và chỉ nếu hệ phương trình (left{ begin{array}{l}f’left( x right) = g’left( x right)\fleft( x right) = gleft( x right)end{array} right.) có nghiệm.

– Bước 3: Tìm (m) từ điều kiện trên và kết luận.

 

Bài cùng chủ đề:

  • Bài tập cực trị chuyên đề khảo sát hàm số

  • 11 Dạng bài tập cực trị của hàm số

  • Bài toán cực trị có tham số đối với các hàm số cơ bản

  • Đồ thị hàm bậc bốn trùng phương

  • Cách tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang, khảo sát hàm số

Share

Share

VẬT LÝ 10

|

VẬT LÝ 11

|

VẬT LÝ 12

|

TÀI LIỆU VẬT LÝ

TOÁN 10

|

TOÁN 11

|

TOÁN 12

|

HỌC247

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button