Kiến thức

Dấu của tam thức bậc hai-Toán học, vật lý, hóa học phổ thông

Dấu của tam thức bậc hai

Dấu của tam thức bậc hai

Bạn đang xem: Dấu của tam thức bậc hai-Toán học, vật lý, hóa học phổ thông

1. Tam thức bậc hai

Tam thức bậc hai (đối với (x)) là biểu thức dạng $a{x^2} + bx + c$. Trong đó (a,b,c) là nhứng số cho trước với (a ne 0).

Nghiệm của phương trình $a{x^2} + bx + c = 0$ được gọi là nghiệm của tam thức bậc hai $fleft( x right) = a{x^2} + bx + c$; (Delta  = {b^2} – 4ac) và (Delta ‘ = b{‘^2} – ac) theo thứ tự được gọi là biệt thức và biệt thức thu gọn của tam thức bậc hai $fleft( x right) = a{x^2} + bx + c$.

2. Dấu của tam thức bậc hai

Dấu của tam thức bậc hai được thể hiện trong bảng sau

Dấu của tam thức bậc hai

Khi xét dấu tam thức bậc hai mà có hai nghiệm phân biệt, các em có thể nhớ theo quy tắc “Trong trái ngoài cùng”, nghĩa là trong khoảng hai nghiệm thì trái dấu với (a), ngoài khoảng hai nghiệm thì cùng dấu với (a)

Nhận xét: Cho tam thức bậc hai $a{x^2} + bx + c$

$a{x^2} + bx + c > 0,,forall x in R,, Leftrightarrow ,left{ begin{array}{l}a > 0\Delta < 0end{array} right.$

$a{x^2} + bx + c ge 0,,forall x in R,, Leftrightarrow ,left{ begin{array}{l}a > 0\Delta le 0end{array} right.$

$a{x^2} + bx + c < 0,,forall x in R,, Leftrightarrow ,left{ begin{array}{l}a < 0\Delta < 0end{array} right.$

$a{x^2} + bx + c le 0,,forall x in R,, Leftrightarrow ,left{ begin{array}{l}a < 0\Delta  le 0end{array} right.$

Bài cùng chủ đề:

  • Bất đẳng thức, toán phổ thông

  • Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

  • Đại cương về bất phương trình

  • Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn

  • Dấu của nhị thức bậc nhất

Share

Share

VẬT LÝ 10

|

VẬT LÝ 11

|

VẬT LÝ 12

|

TÀI LIỆU VẬT LÝ

TOÁN 10

|

TOÁN 11

|

TOÁN 12

|

HỌC247

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button