Kiến thức

Bài tập viết phương trình đường thẳng-Toán học, vật lý, hóa học phổ thông

1. Bài tập viết phương trình đường thẳng

Bài tập viết phương trình đường thẳng

Bạn đang xem: Bài tập viết phương trình đường thẳng-Toán học, vật lý, hóa học phổ thông

a) Phương trình tổng quát

Cho đường thẳng (Delta ) đi qua ({M_0}({x_0};{y_0})) và có VTPT (overrightarrow n  = (a;b)). Khi đó:

(Delta :a(x – {x_0}) + b(y – {y_0}) = 0)

(1) gọi là phương trình tổng quát của đường thẳng (Delta ).

b) Phương trình tham số của đường thẳng

Cho đường thẳng (Delta ) đi qua ({M_0}({x_0};{y_0})) và (overrightarrow u  = (a;b)) là VTCP.  Khi đó:

(left{ begin{array}{l}x = {x_0} + at\y = {y_0} + btend{array} right.{rm{   }}t in R,,,left( 1 right))

Hệ (1) gọi là phương trình tham số của đường thẳng (Delta ,t) gọi là tham số.

c) Phương trình đoạn chắn

Cho (Aleft( {a;0} right),Bleft( {0;b} right),,,left( {ab ne 0} right) Rightarrow AB:dfrac{x}{a} + dfrac{y}{b} = 1) được gọi là phương trình đoạn chắn của đường thẳng (AB)

2. Viết phương trình đường thẳng

Phương pháp chung:

Xác định điểm đi qua và một véc tơ pháp tuyến hoặc véc tơ chỉ phương.

+) Đường thẳng đi qua hai điểm (A,B): đi qua (A) và nhận (overrightarrow {AB} ) là VTCP.

Nếu (left{ begin{array}{l}{x_B} – {x_A} ne 0\{y_B} – {y_A} ne 0end{array} right.) thì (AB:dfrac{{x – {x_A}}}{{{x_B} – {x_A}}} = dfrac{{y – {y_A}}}{{{y_B} – {y_A}}})

+) Trung trực đoạn thẳng (AB) : đi qua trung điểm (I) và nhận (overrightarrow {AB} ) là VTPT.

+) Đi qua (A) và song song (d): nhận (overrightarrow {{u_d}} ) làm VTCP.

+) Đi qua (A) và vuông góc (d): nhận (overrightarrow {{u_d}} ) làm VTPT.

Các bài toán về mặt phẳng và đường thẳng

Phương trình đường thẳng

Bài cùng chủ đề:

  • Khoảng cách và góc, toán phổ thông

  • Đường conic Hypebol, toán phổ thông

  • Vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn

  • Phương trình đường thẳng, toán lớp 10

  • Phương trình đường tròn, toán phổ thông

Share

Share

VẬT LÝ 10

|

VẬT LÝ 11

|

VẬT LÝ 12

|

TÀI LIỆU VẬT LÝ

TOÁN 10

|

TOÁN 11

|

TOÁN 12

|

HỌC247

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button