Kiến thức

Nhận dạng đồ thị hàm số, khảo sát hàm số, toán 12-Toán học, vật lý, hóa học phổ thông

Bạn đang xem: Nhận dạng đồ thị hàm số, khảo sát hàm số, toán 12-Toán học, vật lý, hóa học phổ thông

Nhận dạng đồ thị hàm số | Đồ thị hàm số | Chuyên đề đồ thị hàm số | Đồ thị hàm số thần tốc |
Tài liệu gồm có:
1.1 Dấu hiệu nhận biết các hệ số của hàm bậc ba dựa vào đồ thị.

 • Cách nhận biết dấu của hệ số a.
 • Nhận biết dấu các hệ số

1.2. Đồ thị hàm bậc 4 trùng phương
1.3 Đồ thị hàm số bậc nhất trên bậc nhất
1.4. Đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối

 • Từ đồ thị hàm số f(x) suy ra đồ thị hàm số |f(x)|
 • Từ đồ thị hàm số f(x) suy ra đồ thị hàm số f(|x|)
 • Từ đồ thị hàm số f(x) suy ra đồ thị hàm số |x – a|g(x) với (x-a).g(x) = f(x)

1.5. Đồ thị hàm số f'(x)
Nhận dạng đồ thị hàm số, khảo sát hàm số, toán 12

Nhận dạng đồ thị hàm số, khảo sát hàm số, toán 12

Nhận dạng đồ thị hàm số, khảo sát hàm số, toán 12

Nhận dạng đồ thị hàm số, khảo sát hàm số, toán 12

Nhận dạng đồ thị hàm số, khảo sát hàm số, toán 12

Nhận dạng đồ thị hàm số, khảo sát hàm số, toán 12

Nhận dạng đồ thị hàm số, khảo sát hàm số, toán 12

Nhận dạng đồ thị hàm số, khảo sát hàm số, toán 12

Nhận dạng đồ thị hàm số, khảo sát hàm số, toán 12

Nhận dạng đồ thị hàm số, khảo sát hàm số, toán 12

Nhận dạng đồ thị hàm số, khảo sát hàm số, toán 12

Nhận dạng đồ thị hàm số, khảo sát hàm số, toán 12

 • Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số, trắc nghiệm toán 12

 • Hàm số bậc hai, toán phổ thông

 • Cách tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang, khảo sát hàm số

 • Bài tập khảo sát hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương

Bài cùng chủ đề:

 • Bài tập hàm phân thức có tham số

 • Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ

 • Dùng đơn điệu hàm số để giải và biện luận PT và BPT chứa tham số

 • Bài tập khảo sát hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương

 • Bài tập tương giao đồ thị

Share

Share

VẬT LÝ 10

|

VẬT LÝ 11

|

VẬT LÝ 12

|

TÀI LIỆU VẬT LÝ

TOÁN 10

|

TOÁN 11

|

TOÁN 12

|

HỌC247

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button