Kiến thức

Tóm tắt lý thuyết cực trị của hàm số-THI247.com

Bạn đang xem: Tóm tắt lý thuyết cực trị của hàm số-THI247.com

Tóm tắt lý thuyết cực trị của hàm số

THI247.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tóm tắt lý thuyết cực trị của hàm số, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tóm tắt lý thuyết cực trị của hàm số:
1 Định nghĩa. Định nghĩa 1. Hàm số f(x) xác định trên. Điểm được gọi là điểm cực đại của hàm số f(x) nếu tồn tại một khoảng (a;b) sao cho và f(0) > f(x). Điểm được gọi là điểm cực tiểu của hàm số f(x) nếu tồn tại một khoảng (a;b) sao cho và f(1) 0 thì f(x) đạt cực tiểu tại. Nếu f(x) > 0 và f(x)

Danh mục

Kiến thức Toán 12

Thẻ

Kiến thức Toán 12

Bài viết tương tự

  • Thể tích khối đa diện liên quan đến giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

  • Ứng dụng thể tích để tính khoảng cách

  • Tỉ số thể tích

  • Thể tích khối lăng trụ xiên

  • Thể tích khối lăng trụ đứng

  • Thể tích khối chóp tứ giác

  • Thể tích khối chóp tam giác

  • Viết phương trình tham số của đường thẳng d’ là hình chiếu của đường thẳng d trên mặt phẳng (P)

  • Viết phương trình đường thẳng d là đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau cho trước

  • Viết phương trình đường thẳng d song song và cách đều hai đường thẳng song song cho trước và nằm trong mặt phẳng chứa hai đường thẳng đó

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button