Kiến thức

Tóm tắt lý thuyết sự đồng biến, nghịch biến của hàm số-THI247.com

Bạn đang xem: Tóm tắt lý thuyết sự đồng biến, nghịch biến của hàm số-THI247.com

Tóm tắt lý thuyết sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

THI247.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tóm tắt lý thuyết sự đồng biến, nghịch biến của hàm số, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tóm tắt lý thuyết sự đồng biến, nghịch biến của hàm số:
Tính đơn điệu của hàm số: Định nghĩa 1. Cho hàm số y = f(x) xác định trên (C là một khoảng). Ta nói Hàm số y = f(x) đồng biến (tăng) trên (nếu với mọi cặp C1, C2 thuộc mà nhỏ hơn nhỏ, tức là. Hàm số y = f(x) nghịch biến (giảm) trên nếu với mọi cặp C1, C2 thuộc mà nhỏ hơn thì lớn hơn, tức là.
Định lí 1. Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên. Nếu f'(x) > 0 với mọi x thuộc thì hàm số f(x) đồng biến trên t. Nếu f'(x) < 0 với mọi x thuộc Z thì hàm số f(x) nghịch biến trên. Định lí 2. Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên. Nếu f'(x) > 0 (f'(x) < 0) với mọi x thuộc và f'(x) = 0 chỉ tại một số hữu hạn điểm thì hàm số f(x) đồng biến (nghịch biến) trên.

Danh mục

Kiến thức Toán 12

Thẻ

Kiến thức Toán 12

Bài viết tương tự

  • Thể tích khối đa diện liên quan đến giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

  • Ứng dụng thể tích để tính khoảng cách

  • Tỉ số thể tích

  • Thể tích khối lăng trụ xiên

  • Thể tích khối lăng trụ đứng

  • Thể tích khối chóp tứ giác

  • Thể tích khối chóp tam giác

  • Viết phương trình tham số của đường thẳng d’ là hình chiếu của đường thẳng d trên mặt phẳng (P)

  • Viết phương trình đường thẳng d là đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau cho trước

  • Viết phương trình đường thẳng d song song và cách đều hai đường thẳng song song cho trước và nằm trong mặt phẳng chứa hai đường thẳng đó

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button