Kiến thức

Cho hàm số f(x), bảng xét dấu của fprime(x) như sau: Hàm số y=f(5-2 x) đồng

Bạn đang xem: Cho hàm số f(x), bảng xét dấu của fprime(x) như sau: Hàm số y=f(5-2 x) đồng

Cho hàm số f(x), bảng xét dấu của fprime(x) như sau: Hàm số y=f(5-2 x) đồng

01/02/2021 268

Câu hỏi

Đáp án và lời giải

Câu Hỏi:
Cho hàm số $f(x)$, bảng xét dấu của $f^{prime}(x)$ như sau:

Cho hàm số f(x), bảng xét dấu của fprime(x) như sau: Hàm số y=f(5-2 x) đồng hình ảnh

Hàm số $y=f(5-2 x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu hỏi trong đề:

Trắc nghiệm tìm khoảng đơn điệu của hàm số f(u) khi biết đồ thị

Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Ta có $y^{prime}=f^{prime}(5-2 x)=-2 f^{prime}(5-2 x)$

$y^{prime}=0 Leftrightarrow-2 f^{prime}(5-2 x)=0 Leftrightarrowleft[begin{array}{l}5-2 x=-3 \ 5-2 x=-1 \ 5-2 x=1end{array} Leftrightarrowleft[begin{array}{l}x=4 \ x=3 \ x=2end{array}right.right.$

$f^{prime}(5-2 x)4 \ 2
$f^{prime}(5-2 x)>0 Leftrightarrowleft[begin{array}{l}5-2 x>1 \ -3
Bảng biến thiên

Dựa vào bảng biến thiên hàm số $y=f(5-2 x)$ đồng biến trên khoảng $(4 ; 5)$

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button