Kiến thức

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

❮ Bài trước

Bài sau ❯


Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

Với bộ Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2) sẽ giúp học sinh hệ thống lại kiến thức bài học và ôn luyện để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Giải tích lớp 12.

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

Câu 1: GTLN của hàm số

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

trên khoảng (0; 4) đạt được

A. x = 1    B. x = -1     C. x = √2     D. Không tồn tại

Xét

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

Ta có y’ = 0 => x = 1

Vậy hàm số có GTLN bằng √2 khi x = 1 . Chọn đáp án A.

Câu 2: Tìm GTLN của hàm số

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

A. 0     B. +∞     C. Không tồn tại    D. Không có đáp án

Tập xác định R.

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

Ta có bảng biến thiên:

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

Hàm số không có GTLN trên R . Chọn đáp án C.

Câu 3: Một hành lang giữa hai tòa tháp có hình dạng một hình lăng trụ đứng. Hai mặt bên ABB’A’ và ACC’A’ là hai tấm kính hình chữ nhật dài 20m, rộng 5m. Với độ dài xấp xỉ nào của BC thì thể tích hành lang này lớn nhất

A. 6m     B. 7m

C. 8m     D. 9m.

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

Thể tích hình lăng lớn nhất khi và chỉ khi diện tích ΔABC lớn nhất.

Gọi độ dài BC là x (m). Kẻ AH ⊥ BC.

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

Bài toán đưa về tìm x ∈ (0; 10) để hàm số y = x√(100-x2) có giá trị lớn nhất.

Ta có:

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

Bảng biến thiên:

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại x = 5√2 ≈ 7. Chọn đáp án B.

Câu 4: Tìm GTNN của hàm số y = x2 – 3x + 5

A. 3/2    B. 11/4    C. 3     D. 5

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

Lập bảng biến thiên ta được, hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại:

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

Câu 5: Giá trị lớn nhất của hàm số f(x) = -x2 + 4 là:

A. 0     B. 4     C.2     D. Không có đáp án.

Tập xác định: D = R. Ta có

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

Do đó giá trị lớn nhất của hàm số f(x) là 4 đạt được khi x = 0. Chọn đáp án B.

Câu 6: Giá trị lớn nhất của hàm số

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

đạt được khi x nhận giá trị bằng:

A. 1    B. 5    C. 0    D. Không có đáp án.

Tập xác định: D = R {1}

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

=> không tồn tại x thỏa mãn. Do đó hàm số không có giá trị lớn nhất. Chọn đáp án D.

Câu 7: Giá trị lớn nhất của hàm số y = x(5 – 2x)2 trên [0; 3] là:

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

Vậy GTLN của hàm số trên [0; 3] là 250/27 đạt được khi x = 5/6. Chọn đáp án C.

Câu 8: Giá trị lớn nhất của hàm số

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

có đồ thị như hình bên là

A. 3     B. 7

B. -1     D. 4

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

Chọn đáp án D.

Chú ý. Cần phân biệt giá trị lớn nhất của hàm số và cực đại của hàm số.

Câu 9: Một công ti quản lí chuẩn bị xây dựng một khu chung cư mới. Họ tính toán nếu tòa nhà có x căn hộ thì chi phí bảo trì của tòa nhà là: C(x) = 4000 – 14x + 0,04x2. Khu đất của họ có thể xây được tòa nhà chứa tối đa 300 căn hộ. Hỏi họ nên xây dựng tòa nhà có bao nhiêu căn hộ để chi phí bảo trì của tòa nhà là nhỏ nhất?

A. 150     B.175     C. 300     D.225

Ta có x là số căn hộ. Rõ ràng x phải thỏa mãn điều kiện 0 ≤ x ≤ 300. Chi phí bảo trì tòa nhà C(x) = 4000 – 14x + 0,04x2

Ta phải tìm 0 ≤ xo ≤ 300 sao cho C(xo) có giá trị nhỏ nhất.

Ta có C'(x) = -14 + 0,08x, 0 ≤ x ≤ 300. C'(x) = 0 <=> x = 175

Trên đoạn [0; 300] ta có C(0) = 4000; C(175) = 2775; C(300) = 3400

Từ đó ta thấy C(x) đạt giá trị nhỏ nhất khi x = 175. Chọn đáp án B.

Câu 10: GTLN của hàm số y = -x2 + 4x + 7 đạt được khi x bằng:

A. 11     B. 4

C. 7     D. 2

y’ = -2x + 4 = 0 <=> x = 2

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

Dựa vào bảng biến thiên; GTLN của hàm số là 11 khi x= 2.

Chọn đáp án D.

Chú ý. Cần phân biệt GTLN của hàm số (max y) với giá trị x để hàm số đạt được GTLN.

Câu 11: GTLN của hàm số y = 2sinx + cos2x trên đoạn [0; π] là

A. 1    B. 3/2     C. 2     D. 7/4

Xét hàm số y=2sin x + cos 2x trên đoạn

y’=2cos x- 2sin 2x = 2cos x(1- 2sin x)

Trên đoạn [0; π]

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

Giá trị lớn nhất của hàm số này trên [0; π] là y = 3/2 .

Câu 12: Cho hàm số y = f(x) xác định và liên tục trên R và có bảng biến thiên. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

A. Hàm số có đúng một cực trị.

B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.

C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng -1.

D. Hàm số đạt cực đại tại x = 0 và cực tiểu tại x = 1

Dựa vào định nghĩa, hàm số không tồn tại giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. Hàm số đạt cực đại tại x=0 và cực tiểu tại x=1.

Câu 13: Xét hàm số

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?

A. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 4.

B. Hàm số có giá trị cực đại bằng 4

C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0.

D. Hàm số có giá trị cực đại bằng 0

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

Bảng biến thiên

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

Hàm số không tồn tại giá trị lớn nhất. Hàm số có giá trị cực đại bằng 0.

Câu 14: Cho tấm nhôm hình vuông cạnh 12cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x (cm), rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ bên để được một cái hộp không nắp. Với giá trị nào của x thì hộp nhận được có thể tích lớn nhất?

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

A. 6     B. 4     C.3     D.2

Hình hộp có đáy là hình vuông cạnh: 12 – 2x

Chiều cao của hình hộp là: x

Thể tích hình hộp là y = x(12 – 2x)2

Bài toán đưa về tìm x ∈ (0; 6) để hàm số y = f(x) = x(12 – 2x)2 có giá trị lớn nhất.

y’ = 1(12 – 2x)2 + x.2.(12 – 2x).(-2)

12x2 – 96x + 144;

y’ xác định ∀ x ∈ (0; 6)

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

Bảng biến thiên

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại x=2

Câu 15: Khu chung cư Royal City có 250 căn hộ cho thuê. Nếu người ta cho thuê x căn hộ thì lợi nhuận hàng tháng, tính theo triệu đồng, được cho bởi:

   P(x) = -8x2 + 3200x – 80000

Hỏi lợi nhuận tối đa họ có thể đạt được là bao nhiêu?

A. 150000     B. 220000     C. 292000     D. 250000

Ta có x ∈ (0; 250) ,P’(x) = -16x+3200.

Khi đó P’(x)=0 ⇔ -16x + 3200 = 0 ⇔ x = 200 (loại).

P(0)= – 8000; P(250) = 292 000

Do đó lợi nhuận tối đa họ thu được là P(250)=292000.

Câu 16: Một nhà máy sản xuất được 60000 sản phẩm trong một ngày và tổng chi phí sản xuất x sản phẩm được cho bởi:

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

Hỏi nhà máy nên sản xuất bao nhiêu sản phẩm mỗi ngày để chi phí sản xuất là nhỏ nhất?

A. 30000     B. 40000     C. 50000    D.60000

Ta có x ∈ (0; 60000)

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

Do đó, hàm số đạt cực tiểu tại x = 50000.

Nên x=50000 là số sản phẩm cần sản xuất mỗi ngày để tối thiểu chi phí.

Câu 17: GTLN của hàm số y = sin2x – √3cosx trên đoạn [0; π] là

A. 1   B. 7.4    C. 2     D. 1/4

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

Câu 18: GTNN của hàm số y = x3 + 3x2 – 9x + 1 trên đoạn [-4;4] là

A. -4     B. 1     C. 4     D. -1

Xét hàm số y = x3 + 3x2 – 9x + 1 trên đoạn [-4;4].

Ta có:

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

y(1) = -4, y(-3) = 28; y(4) = 77; y(-4) = 21

GTNN của hàm số y = X3 – 9x + 1 trên đoạn [-4;4] là -4 khi x= 1

Câu 19: GTLN của hàm số y = x4 – 8x2 + 16 trên đoạn [-1;3] là

A. 0     B. 15     C. 25     D. 30

Xét hàm số y = x4 – 8x2 + 16 trên đoạn [-1;3]

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

y(0) = 16, y(2) = 0; y(-1) = 9; y(3) = 25

GTLN của hàm số y = x4 – 8x + 16 trên đoạn [-1;3] là 25 khi x = 3.

Câu 20: GTNN của hàm số y = x/(x+2) trên nửa khoảng (-2;4] là

A. 0     B. 1     C.2/3     D. Không tồn tại

Xét hàm số

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

Ta có bảng biến thiên

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

Hàm số không có GTNN

Câu 21: GTNN của hàm số y = x + 2 + 1/(x – 1) trên khoảng (1; +∞) là:

A. Không tồn tại   B. 3/2    C. 2   D = 7/4

Xét hàm số

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

Trên (1; +∞) y’ = 0 => x = 2. Bảng biến thiên

Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án năm 2021 (phần 2)

Giá trị nhỏ nhất của hàm số là y=5.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button