Kiến thức

Trắc nghiệm sự điện li mức độ thông hiểu-Ôn thi THPT Quốc Gia 2021 môn Hóa-VnDoc.com

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sự điện li mức độ thông hiểu-Ôn thi THPT Quốc Gia 2021 môn Hóa-VnDoc.com

Trắc nghiệm sự điện li mức độ thông hiểu

Tải về

Bản in

1 152

Tải về

Bài viết đã được lưu

Trắc nghiệm sự điện li có đáp án 

Trắc nghiệm sự điện li mức độ thông hiểu

được VnDoc biên soạn dựa trên cấu trúc ma trận đề thi năm 2021 môn Hóa học, câu hỏi thuộc chuyên đề sự điện li dưới dạng trắc nghiêm khách quan. Câu hỏi được tổng hợp biên soạn từ các đề thi minh họa cũng như thi thử của các trường trên cả nước từ những năm gần đây. Mời các bạn tham khảo. 

  • Ma trận đề minh họa 2021 môn Hóa học

  • Đề minh họa 2021 môn Hóa học

I. Sự điện li

● Mức độ nhận biết, thông hiểu

Câu 1: Các dung dịch axit, bazơ, muối dẫn điện được là do trong dung dịch của chúng có các

A. ion trái dấu.

B. anion (ion âm).

C. cation (ion dương).

D. chất.

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 2: Nước đóng vai trò gì trong quá trình điện li các chất tan trong nước?

A. Môi trường điện li.

B. Dung môi không phân cực.

C. Dung môi phân cực.

D. Tạo liên kết hiđro với các chất tan.

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 3: Chọn phát biểu sai:

A. Chỉ có hợp chất ion mới có thể điện li được trong nước.

B. Chất điện li phân li thành ion khi tan vào nước hoặc nóng chảy.

C. Sự điện li của chất điện li yếu là thuận nghịch.

D. Nước là dung môi phân cực, có vai trò quan trọng trong quá trình điện li.

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 4: Dung dịch nào sau đây có khả năng dẫn điện?

A. Dung dịch đường.

B. Dung dịch muối ăn.

C. Dung dịch rượu.

D. Dung dịch benzen trong ancol.

Xem đáp án

Đáp án B

(Kiểm tra học kì I – THPT chuyên Hùng Vương – Phú Thọ, năm 2017)

Câu 5: Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. HCl trong C6H6 (benzen).

B. CH3COONa trong nước.

C. Ca(OH)2 trong nước.

D. NaHSO4 trong nước.

Xem đáp án

Đáp án A

(Kiểm tra học kì I – THPT chuyên Hùng Vương – Phú Thọ, năm 2016)

Câu 6: Chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. KCl rắn, khan.

B. NaOH nóng chảy.

C. CaCl2 nóng chảy.

D. HBr hòa tan trong nước.

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 7: Câu nào sau đây đúng khi nói về sự điện li?

A. Sự điện li là sự hòa tan một chất vào nước thành dung dịch.

B. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện.

C. Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy.

D. Sự điện li thực chất là quá trình oxi hóa – khử.

Xem đáp án

Đáp án C

(Kiểm tra học kì I – THPT chuyên Hùng Vương – Phú Thọ, năm 2017)

Câu 8: Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?

A. MgCl2.

B. HClO3.

C. Ba(OH)2.

D. C6H12O6 (glucozơ).

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 9: Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

A. H2SO4, Cu(NO3)2, CaCl2, H2S.

B. HCl, H3PO4, Fe(NO3)3, NaOH.

C. HNO3, CH3COOH, BaCl2, KOH.

D. H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2.

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 10: Dãy nào dưới dây chỉ gồm chất điện li mạnh?

A. HBr, Na2S, Mg(OH)2, Na2CO3.

B. H2SO4, NaOH, NaCl, HF.

C. HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3.

D. Ca(OH)2, KOH, CH3COOH, NaCl.

 

Xem đáp án

Đáp án C

(Kiểm tra học kì I – THPT chuyên Hùng Vương – Phú Thọ, năm 2017)

Câu 11: Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất điện li mạnh?

A. HNO3, Cu(NO3)2, H3PO4, Ca(NO3)2.

B. CaCl2, CuSO4, H2S, HNO3.

C. H2SO4, NaCl, KNO3, Ba(NO3)2.

D. KCl, H2SO4, HNO2, MgCl2.

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 12: Hãy cho biết tập hợp các chất nào sau đây đều là chất điện li mạnh?

A. Cu(OH)2, NaCl, C2H5OH, HCl.

B. C6H12O6, Na2SO4, NaNO3, H2SO4.

C. NaOH, NaCl, Na2SO4, HNO3.

D. CH3COOH, NaOH, CH3COONa, Ba(OH)2.

Xem đáp án

Đáp án C

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Lê Quy Đôn, năm 2016)

Câu 13: Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li yếu?

A. H2S, H2SO3, H2SO4.

B. H2CO3, H3PO4, CH3COOH, Ba(OH)2.

C. H2S, CH3COOH, HClO.

D. H2CO3, H2SO3, HClO, Al2(SO4)3.

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 14: Trong dung dịch axit nitric (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào?

A. H+, NO3.

B. H+, NO3-, H2O.

C. H+, NO3-, HNO3.

D. H+, NO3-, HNO3, H2O.

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 15: Trong dung dịch axit axetic (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào?

A. H+, CH3COO-.

B. H+, CH3COO-, H2O.

C. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.

D. CH3COOH, CH3COO-, H+.

Xem đáp án

Đáp án C

Để xem toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm điện li mời các bạn ấn link TẢI VỀ miễn phí bên dưới 

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc

Trắc nghiệm sự điện li mức độ thông hiểu

. VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu

Thi thpt Quốc gia môn Toán

,

Thi thpt Quốc gia môn Hóa học

,

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

,

Thi thpt Quốc gia môn Sinh học

VnDoc tổng hợp và đăng tải. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn

Toán 12

,

Ngữ văn 12

,

tiếng Anh 12

,

đề thi học kì 1 lớp 12

,

đề thi học kì 2 lớp 12

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button