Kiến thức

Trắc nghiệm Tính chất chia hết của một tổng-Bài tập trắc nghiệm Toán 6-VnDoc.com

Trắc nghiệm Tính chất chia hết của một tổng

5 1.108

Tải về

Bài viết đã được lưu

Trắc nghiệm Toán 6 bài 10

Trắc nghiệm Toán 6

bài 10: Tính chất chia hết của một tổng bao gồm 10 câu hỏi có đáp án cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng Toán lớp 6 chương 1 Số tự nhiên. Mời các em học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Tính chất chia hết của một tổng-Bài tập trắc nghiệm Toán 6-VnDoc.com

Tính chất chia hết của một tổng

lớp 6

Câu 1:

Cho tổng A=14+16+18+20. Dựa vào tính chất chia hết của một tổng, A sẽ chia hết cho?

A. 2

B. 5

C. 7

D. 8

Câu 2:

Xét tổng 30+15+90 sẽ chia hết cho?

A. 2

B. 6

C. 4

D. 5

Câu 3:

Xét xem hiệu nào dưới đây chia hết cho 7?

A. 49−35−7

B. 50−36−8

C. 80−17−14

D. 79−19−15

Câu 4:

Xét tổng 81+270+72 sẽ chia hết cho?

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Câu 5:

127.6+36 sẽ chia hết cho?

A. 6

B. 5

C. 9

D. 8

Câu 6: Nếu x ⋮ 12 và y ⋮ 8 thì x – y chia hết cho

A. 6

B. 3

C. 4

D. 12

Câu 7: Chọn câu sai

A. 49 + 105 + 399 chia hết cho 7

B. 84 + 48 + 120 chia hết cho 8

C. 18 + 54 + 12 chia hết cho 9

D. 18 + 54 + 12 không chia chia hết cho 9

Câu 8: Có tổng M = 75 + 120 + x. Với giá trị nào của x dưới dây thì M ⋮ 3?

A. x = 7

B. x = 5

C. x = 4

D. x = 12

Câu 9: Tìm số tự nhiên x để A = 75 + 1003 + x chia hết cho 5

A. x ⋮ 5

B. x chia cho 5 dư 1

C. x chia cho 5 dư 2

D. x chia cho 5 dư 3

Câu 10: Cho A = 12 + 14 + 36 + x, x ∈ N. Tìm điều kiện của x để A không chia hết cho 9.

A. x chia hết cho 9

B. x không chia hết cho 9

C. x chia hết cho 4

D. x chia hết cho 3

Đáp án Trắc nghiệm Toán lớp 6 bài 10

Toán lớp 6

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

D

A

C

A

C

C

D

C

B

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức

Trắc nghiệm Toán lớp 6 bài 10

, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn

Toán lớp 6

,

Môn Ngữ văn 6,

Môn Vật lý 6

,

môn Sinh Học 6

,

Lịch sử 6

, Địa lý 6….và các

đề thi học kì 1 lớp 6

đề thi học kì 2 lớp 6

để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button