Kiến thức

Cách Để Tính Trọng Lượng Là Gì Vat Ly 6, Trọng Lực, Đơn Vị Lực Là Gì

Trọng lượng là gì vat ly 6

Trong tiết học này chúng ta sẽ được tìm hiểu các khái niệm hoàn toàn mới có liên quan đếnKhối lượng riêngTrọng lượng riêng.

Bạn đang xem:

Trọng lượng là gì vat ly 6

Vậy Khối lượng riêng là gì ? Khối lượng riêngsử dụng đơn vị nào ?Trọng lượng riêng là gì ? Trọng lượng riêngsử dụng công thức nào ? Giữa chúng có mối liên hệ gì với nhau hay không?

Để trả lời cho tất cả các câu hỏi trên, mời các em cùng nghiên cứu bài học:Bài 11: Khối lượng riêng -Trọng lượng riêng. Chúc các em học tốt !

1. Video bài giảng

2. Tóm tắt lý thuyết

2.1. Khối lượng riêng

2.2. Trọng lượng riêng

2.3. Xác định trọng lượng riêng của 1 chất

3. Bài tập minh hoạ

4. Luyện tập bài 11 Vật lý 6

4.1. Trắc nghiệm

4.2. Bài tập SGK & Nâng cao

5. Hỏi đápBài 11 Chương 1 Vật lý 6

2.1.1. Khối lượng riêng

Khối lượng của (1{m^3})là:

(m = {rm{ }}7,8{rm{ }}left( {kg} right).1000{rm{ }} = {rm{ }}7800{rm{ }}left( {kg} right))

Vậy khối lượng của cột sắt nguyên chất sẽ là:

(m = 7800left( {kg} right).0,9 = 7020{rm{ }}left( {kg} right))

Khái niệm:

Khối lượng riêng của một mét khối của một chất gọi là khối lượng riêng của chất đó.

Đơn vị khối lượng riêng là Kí lô gam trên mét khối (ký hiệu: (kg/{m^3}))

2.1.2. Bảng khối lượng riêng của một số chất

*

2.1.3. Tính khối lượng của một số chất (vật) theo khối lượng riêng

Biết thể tích đá là (0,5{rm{ }}{m^3}), khối lượng riêng của đá là (2600{rm{ }}kg/{m^3}). Vậy khối lượng của đá sẽ là:

(m = {rm{ }}0,5.2600{rm{ }} = {rm{ }}1300{rm{ }}left( {kg} right))

Theo bài toán trên ta có công thức:

(m = DV)

trong đó, D là khối lượng riêng của chất cấu tạo nên vật; m là khối lượng của vật; V là thể tích của vật.

Bạn đang xem: Cách Để Tính Trọng Lượng Là Gì Vat Ly 6, Trọng Lực, Đơn Vị Lực Là Gì

2.2. Trọng lượng riêng

1. Trọng lượng của một met khối một chất gọi là Trọng lượng riêng của chất đó.

2. Đơn vị của trọng lượng riêng là Newton trên met khối, ký hiệu là (N/{m^3}).

Ta có công thức tính trọng lượng riêng :

(d = frac{P}{V}) (2)

trong đó: d là trọng lượng riêng (N/{m^3})

P là trọng lượng (N).

V là thể tích (m3)

Dựa theo công thức P = 10.m ta có thể tính trọng lượng riêng d theo khối lượng riêng D:

(d = frac{P}{V} = frac{{10.m}}{V} = frac{{10.D.V}}{P} = 10.D)

⇒ d = 10.D

2.3. Xác định trọng lượng riêng của một chất

Đo trọng lượng quả cân bằng lực kế.

Xem thêm:

“Hiện Tượng Mạng” Trang Hý Bao Nhiêu Tuổi, Trang Hý: Hiện Tượng Lạ Đời Nhất Đầu Năm 2014

Dùng bình chia độ xác định thể tích của quả cân.

Áp dụng công thức (2) để tính trọng lượng riêng của quả cân

Bài tập minh họa

Bài 1.

Một hộp sữa Ông thọ có khối lượng 397g và có thể tích 320cm3. Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị kg/m3

Hướng dẫn giải

Ta có :

(m = 397g = 0,397kg{rm{ }};{rm{ }}V = {rm{ }}320c{m^3} = 0,00032{m^3})

({rm{ }}D{rm{ }} = {rm{ }}frac{m}{V} = {rm{ }}0,397/0,00032{rm{ }} approx {rm{ }}1240,6{rm{ }}(kg/{m^3}))

Bài 2.

Biết 10 lít cát có khối lượng 15 kg

a) Tính thể tích của 1 tấn cát

b) Tính trọng lượng của 1 đống cát 3m3

Tóm tắt :

(V = 10l = 0,01{m^3});

m1= 15kg

m2= 1 tấn = 1000kg

a.V=? ;

b. P =? ;(V = 3{m^3})

Hướng dẫn giải

a. Khối lượng riêng của cát:(D = frac{m}{V} = frac{{15}}{{0.01}} = 1500{rm{ }}(kg/{m^3}))

Thể tích 1 tấn cát :(V = frac{m}{V} = frac{{1000}}{{1500}} = 0,667{rm{ }}({m^3}))

b. Trọng lượng 1 đống cát 3m3:(P = d{rm{ }}{rm{.}}V{rm{ }} = 10{rm{ }}.1500{rm{ }}.3{rm{ }} = {rm{ }}45000N)

4. Luyện tập Bài 11 Vật lý 6

Qua bài giảngKhối lượng riêng -Trọng lượng riêngnày, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như:

Nắm vững định nghĩa khối lượng riêng, trọng lượng riêng của một chất

Vận dụng công thức m = D.V và P = d.V để tính khối lượng và trọng lượng của một vật.

Xem thêm: Giới Từ trong tiếng Anh

4.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm traTrắc nghiệm Khối lượng riêng -Trọng lượng riêngcực hay có đáp án và lời giải chi tiết.

Câu 1:Một hộp sữa Ông thọ có khối lượng 397g và có thể tích 320cm3. Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị kg/m3

A.(1440,6{rm{ }}(kg/{m^3}))B.(1240,6{rm{ }}(kg/{m^3}))C.(1740,6{rm{ }}(kg/{m^3}))D.(1300,6{rm{ }}(kg/{m^3}))

Xem thêm: Cách chứng minh tam giác vuông.

Câu 2:

Biết 10 lít cát có khối lượng 15 kg. Tính thể tích của 1 tấn cát

A.( 0,667{rm{ }}({m^3}))B.( 0,667{rm{ }}({m^4}))C.( 0,778{rm{ }}({m^3}))D.( 0,778{rm{ }}({m^4}))

Câu 3:

Cho biết 1kg nước có thể tích 1 lít còn 1kg dầu hỏa có thể tích 5/4 lít. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.1 lít nước có thể tích lớn hơn 1 lít dầu hỏaB.1 lít dầu hỏa có khối lượng lớn hơn 1 lít nướcC.Khối lượng riêng của dầu hỏa bằng 5/4 khối lượng riêng của dầu hỏaD.Khối lượng riêng của nước bằng 5/4 khối lượng riêng của dầu hỏa.

Xem thêm:

Mẹ Cao Mỹ Kim Sinh Năm Bao Nhiêu, Ca Sĩ Cao Mỹ Kim

Xem thêm: Glucose là gì? Vai trò của Glucose đối với cơ thể-Ngày Đầu Tiên-…

Câu 4:

Người ta thường nói đồng nặng hơn nhôm. Câu giải thích nào sau đây là không đúng?

A.Vì trọng lượng của đồng lớn hơn trọng lượng của nhômB.Vì trọng lượng riêng của đồng lớn hơn trọng lượng riêng của nhômC.Vì khối lượng riêng của đồng lớn hơn khối lượng riêng của nhômD.Vì trọng lượng riêng của miếng đồng lớn hơn trọng lượng của miếng nhôm có cùng thể tích.

4.2. Bài tập SGK và Nâng cao về Khối lượng riêng -Trọng lượng riêng

Bài tập 11.4 trang 38 SBT Vật lý 6

Bài tập 11.5 trang 38 SBT Vật lý 6

Bài tập 11.6 trang 38 SBT Vật lý 6

Bài tập 11.7 trang 38 SBT Vật lý 6

Bài tập 11.8 trang 38 SBT Vật lý 6

Bài tập 11.9 trang 38 SBT Vật lý 6

Bài tập 11.10 trang 39 SBT Vật lý 6

Bài tập 11.11 trang 39 SBT Vật lý 6

Bài tập 11.12 trang 39 SBT Vật lý 6

Bài tập 11.13 trang 39 SBT Vật lý 6

Bài tập 11.14 trang 40 SBT Vật lý 6

Bài tập 11.15 trang 40 SBT Vật lý 6

5. Hỏi đáp Bài 11 Chương 1 Vật lý 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mụcHỏi đáp, Cộng đồng Vật lýthithptquocgia2016.comsẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

— Mod Vật Lý 6 HỌC247

*

Bài học cùng chương

Vật lý 6 Bài 1: Đo độ dài
Vật lý 6 Bài 2: Đo độ dài (tiếp theo)
Vật lý 6 Bài 3: Đo thể tích chất lỏng
Vật lý 6 Bài 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước
Vật lý 6 Bài 5: Khối lượng – Đo khối lượng
Vật lý 6 Bài 6: Lực – Hai lực cân bằng
ADSENSE
ADMICRO

Bộ đề thi nổi bật

*

ON
ADSENSE /

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6

Toán 6

Lý thuyết Toán 6

Giải bài tập SGK Toán 6

Trắc nghiệm Toán 6

Hình học 6 Chương 2

Ôn tập Toán 6 Chương 3

Ngữ văn 6

Ngữ văn lớp 6

Soạn văn 6

Soạn văn 6 (ngắn gọn)

Văn mẫu 6

Soạn bài Lượm

Tiếng Anh 6

Tiếng Anh 6 mới Unit 11

Giải bài Tiếng Anh 6

Giải bài Tiếng Anh 6 (Mới)

Trắc nghiệm Tiếng Anh 6

Unit 14 Lớp 6 Making plan

Vật lý 6

Lý thuyết Vật lý 6

Giải bài tập SGK Vật Lý 6

Trắc nghiệm Vật lý 6

Ôn tập Vật Lý 6 Chương 2

Đề thi giữa HK2 môn Vật Lý 6

Sinh học 6

Lý thuyết Sinh 6

Giải bài tập SGK Sinh 6

Trắc nghiệm Sinh 6

Sinh Học 6 Chương 9

Lịch sử 6

Lý thuyết Lịch sử 6

Giải bài tập SGK Lịch sử 6

Trắc nghiệm Lịch sử 6

Lịch Sử 6 Chương 4

Địa lý 6

Lý thuyết Địa lý 6

Giải bài tập SGK Địa lý 6

Trắc nghiệm Địa lý 6

Địa Lý 6 Các TPTN Của TĐ

Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 6

Tư liệu lớp 6

Xem nhiều nhất tuần

Cô Tô

Số nguyên tố

Tiếng Anh Lớp 6 Unit 14

Thực hành đo nhiệt độ

Tiếng Anh Lớp 6 Unit 13

Video Toán nâng cao lớp 6

*

Kết nối với chúng tôi

TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 – thứ 7: từ 08h30 – 21h00

thithptquocgia2016.com.vn

Thỏa thuận sử dụng

Đơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà – Giám đốc Công ty CP Giáo Dục Học 247

Chuyên mục:

GIÁO DỤC

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button