Kiến thức

Trường đại học công lập có được tuyển sinh hệ cao đẳng?

Bạn đang xem: Trường đại học công lập có được tuyển sinh hệ cao đẳng?

Trường đại học công lập có được tuyển sinh hệ cao đẳng?

Ngày đăng: 11:02 – 31/07/2020 Lượt xem: 435

Cỡ chữ

Vừa qua Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam nhận văn bản số 806 ĐHCNDMHN ngày 24/7/2020 về việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2020 của trường Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội.

Theo đó nhà trường cho biết Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có văn bản số 1396/TCGDNN-PCTT ngày 26/6/2020 với nội dung chính là “đề nghị Trường không tuyển sinh mới trình độ cao đẳng từ 01/01/2020”.

Nghiên cứu văn bản trên, hồ sơ nhận nhiệm vụ hoạt động theo mô hình trường đại học tự chủ thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ (Nghị quyết 77) của Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội và những văn bản có liên quan, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam có một số ý kiến.

Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội có đủ các điều kiện để tiếp tục đào tạo trình độ cao đẳng

Về điều kiện pháp lý:

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Nghị định 99).

Đối tượng áp dụng của Nghị định 99 là các trường đại học, trong đó có nhóm trường đang thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập theo Nghị quyết 77.

Bởi vậy, tại Nghị định 99 Chính phủ sử dụng điều khoản chuyển tiếp (Điều 18 của Nghị định) để cho phép các trường thuộc diện thí điểm (trong đó có Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội) được thực hiện Đề án tự chủ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị định mới về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập…

Việc thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết 77 của Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội được lồng ghép trong Dự án khả thi thành lập trường (xem quyết định số 769/QĐ-TTg ngày 4/6/2020 và Dự án).

ảnh website nhà trường

Trong đó ghi rõ nhà trường đào tạo “kỹ thuật viên,

chuyên viên thực hành

trình độ cao đẳng”; những năm 2016-2021 quy mô đào tạo của nhà trường vào khoảng 2700 – 3200, trong đó quy mô đại học tăng dần từ 700-1200, quy mô cao đẳng luôn giữ ở mức 2000.

Mặt khác, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội tại các văn bản số: 37/2017/GCNĐKHĐ-TCDN ngày 26/4/2017, số: 37a/2017/ GCNĐKHĐ – TCDN ngày 30/11/2017.

Như vậy, Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội đủ điều kiện pháp lý tuyển sinh trình độ cao đẳng. Văn bản số 1396/TCGDNN-PCTT ngày 25/6/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp là văn bản trái với Nghị định 99 tại thời điểm ban hành, đồng thời không nhất quán với giấy phép do Tổng cục giáo dục nghề nghiệp cấp trước đó.

Về đáp ứng nhân lực cho ngành dệt may:

Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng dệt may (2015).

45 trường đại học dừng tuyển sinh hệ cao đẳng từ 2020

45 trường đại học dừng tuyển sinh hệ cao đẳng từ 2020

Thế mạnh của nhà trường là đào tạo lao động lành nghề, đào tạo kỹ thuật viên trình độ cao đẳng làm chủ các dây truyền công nghệ dệt may, và từng bước đào tạo đội ngũ cử nhân – kỹ sư có khả năng sáng tạo trong lĩnh vực này.

Đã nhiều năm nay, Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội đào tạo khoảng 30%-40% nhân lực trình độ cao đẳng cho ngành dệt may.

Đây là lực lượng đang làm nòng cốt trong các dây chuyền sản xuất, góp phần tích cực vào việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước.

Không cho Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội đào tạo trình độ cao đẳng (kỹ thuật viên bậc cao) vô tình triệt tiêu một giá trị quan trọng mà ngành dệt may đang có nhu cầu lớn.

Điều này không chỉ hạn chế chờ đợi của người tiêu dùng trong nước mà còn níu kéo chủ trương xuất khẩu hàng hóa của đất nước.

Về nguồn lực đảm bảo chủ trương đổi mới cơ chế hoạt động đại học:

Các trường thuộc diện thực hiện Nghị quyết 77 trong điều kiện: nhận “thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện” đồng thời “cam kết tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư” (nghĩa là không được nhận ngân sách nhà nước). Trong điều kiện hiện nay, học phí là nguồn thu chính, giảm chỉ tiêu tuyển sinh là giảm nguồn thu của nhà trường.

Việc không cho Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội tiếp tục tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng đồng nghĩa với việc cắt 2/3 quy mô đào tạo của nhà trường mà Thủ tướng phê chuẩn.

Nên trả lại việc tự chủ trong tuyển sinh cho các trường đại học, cao đẳng

Nên trả lại việc tự chủ trong tuyển sinh cho các trường đại học, cao đẳng

Hiệp hội tính sơ bộ, điều này làm giảm gần một nửa (khoảng 44%) nguồn thu, dẫn đến nhà trường không đủ nguồn lực để thực thi Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tóm lại Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội hội đủ các điều kiện để tiếp tục đào tạo trình độ cao đẳng. Văn bản số 1396/TCGDNN-PCTT ngày 25/6/2020 về việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp là không phù hợp.

Từ những phân tích trên, Hiệp hội Các trường đại học cao đẳng Việt Nam đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội một số việc:

Một là, không điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh và can thiệp vào việc tổ chức đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học thuộc diện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ.

Tạo mọi thuận lợi để Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội được tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng như phương án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận trong Dự án khả thi thành lập trường.

Hai là, với quyền hạn của mình, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xử lý việc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành văn bản số 1396/TCGDNN-PCTT ngày 25/6/2020 trái pháp luật tại thời điểm ban hành.

Ba là, chủ động cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan tháo gỡ những vướng mắc về tổ chức đào tạo nhân lực trình độ cao đẳng tại các cơ sở giáo dục đại học.

Quan điểm của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam là các cơ sở giáo dục đại học đều là những cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Trình độ cao đẳng xuất hiện trong lòng các cơ sở giáo dục đại học của thời kỳ đổi mới. Nó vừa thuộc giáo dục nghề nghiệp vừa thuộc giáo dục đại học. Điều này phù hợp với thực tiễn Việt Nam, phù hợp với chuẩn mực quốc tế (UNESCO).

Cho dù thay đổi chủ thể quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp thì các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vẫn là chính nó.

Các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam (nhất là các trường đại học được ra đời và trưởng thành cùng nền Công – Nông nghiệp) vẫn là địa chỉ tin cậy nhất để đào tạo kỹ thuật viên trình độ cao đẳng của đất nước trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0.
Nguồn: 

https://giaoduc.net.vn/tin-hiep-hoi/truong-dai-hoc-cong-lap-co-duoc-tuyen-sinh-he-cao-dang-post211182.gd


 

Về trang trước

Gửi email

in trang

Các bài viết khác

HTU tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển học bạ đến ngày 30/6

HTU tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển học bạ đến ngày 30/6

01/06/2021
126 lượt xem

Ngày hội bầu cử tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày hội bầu cử tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

23/05/2021
228 lượt xem

Đăng ký xét tuyển trực tuyến giải pháp an toàn trong mùa dịch Covid 19

Đăng ký xét tuyển trực tuyến giải pháp an toàn trong mùa dịch Covid 19

22/05/2021
187 lượt xem

Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2015-2020

Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2015-2020

20/05/2021
44 lượt xem

Tuổi trẻ Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội hỗ trợ sinh viên vùng dịch

Tuổi trẻ Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội hỗ trợ sinh viên vùng dịch

18/05/2021
35 lượt xem

Hơn 1000 sinh viên trong khu cách ly được trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội hỗ trợ

Hơn 1000 sinh viên trong khu cách ly được trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội hỗ trợ

16/05/2021
263 lượt xem

Khoa học và Công nghệ - Kiến tạo tương lai

Khoa học và Công nghệ – Kiến tạo tương lai

16/05/2021
58 lượt xem

Cách học online hiệu quả

Cách học online hiệu quả

15/05/2021
178 lượt xem

Tuyển sinh 2021: Chuyên gia bật mí chọn ngành trong phút chót

Tuyển sinh 2021: Chuyên gia “bật mí” chọn ngành trong phút chót

13/05/2021
187 lượt xem

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội hỗ trợ sinh viên trong vùng dịch Thuận Thành, Bắc Ninh.

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội hỗ trợ sinh viên trong vùng dịch Thuận Thành, Bắc Ninh.

10/05/2021
0 lượt xem

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội hỗ trợ sinh viên trong vùng dịch Thuận Thành, Bắc Ninh.

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội hỗ trợ sinh viên trong vùng dịch Thuận Thành, Bắc Ninh.

10/05/2021
397 lượt xem

Lễ ra mắt câu lạc bộ khối trường Đại học tự chủ

Lễ ra mắt câu lạc bộ khối trường Đại học tự chủ

03/05/2021
229 lượt xem

Đảng bộ trường ĐH Công nghiệp Dệt May Hà Nội, đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Đảng ủy khối DN Trung ương

Đảng bộ trường ĐH Công nghiệp Dệt May Hà Nội, đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Đảng ủy khối DN Trung ương

03/05/2021
75 lượt xem

Giải chạy tiếp sức HTU năm 2021

Giải chạy tiếp sức HTU năm 2021

29/04/2021
92 lượt xem

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020; triển khai quán triệt các kết luận chỉ thị của TW về công tác tuyên giáo

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020; triển khai quán triệt các kết luận chỉ thị của TW về công tác tuyên giáo

25/04/2021
197 lượt xem

Khai mạc Ngày hội đọc sách HTU năm 2021

Khai mạc Ngày hội đọc sách HTU năm 2021

23/04/2021
282 lượt xem

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển

20/04/2021
725 lượt xem

Tư vấn Hướng nghiệp-Tuyển sinh năm 2021, số 4. Cùng tìm hiểu nhóm ngành Cơ điện

Tư vấn Hướng nghiệp-Tuyển sinh năm 2021, số 4. Cùng tìm hiểu nhóm ngành Cơ điện

20/04/2021
206 lượt xem

Khai giảng khoá đào tạo “Kỹ năng điều hành dây chuyên may công nghiệp” tại Công ty cổ phần may Việt Ý – Hưng Yên

Khai giảng khoá đào tạo “Kỹ năng điều hành dây chuyên may công nghiệp” tại Công ty cổ phần may Việt Ý – Hưng Yên

20/04/2021
164 lượt xem

Hội nghị đối thoại sinh viên với lãnh đạo nhà trường năm học 2020-2021

Hội nghị đối thoại sinh viên với lãnh đạo nhà trường năm học 2020-2021

16/04/2021
453 lượt xem

TS. Hoàng Xuân Hiệp, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội làm diễn giả tại Hội thảo khoa học

TS. Hoàng Xuân Hiệp, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội làm diễn giả tại Hội thảo khoa học

16/04/2021
884 lượt xem

Xét học vụ học kỳ 1 năm học 2020-2021 (Đợt 2)

Xét học vụ học kỳ 1 năm học 2020-2021 (Đợt 2)

16/04/2021
139 lượt xem

Cơ hội triển khai các dự án khoa học công nghệ với Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Cơ hội triển khai các dự án khoa học công nghệ với Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

15/04/2021
88 lượt xem

Đại sứ quán Ấn Độ tiếp tục triển khai hợp tác với trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Đại sứ quán Ấn Độ tiếp tục triển khai hợp tác với trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

14/04/2021
94 lượt xem

Ngày hội việc làm HTU 2021 đã sẵn sàng “BÙNG NỔ” vào ngày 06/5

Ngày hội việc làm HTU 2021 đã sẵn sàng “BÙNG NỔ” vào ngày 06/5

13/04/2021
430 lượt xem

Khai giảng khóa đào tạo Cán bộ quản lý cấp nhà máy thành viên tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Khai giảng khóa đào tạo Cán bộ quản lý cấp nhà máy thành viên tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

13/04/2021
343 lượt xem

Một ngày làm sinh viên trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Một ngày làm sinh viên trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

12/04/2021
592 lượt xem

Tư vấn Hướng nghiệp-Tuyển sinh, số 3 Tìm hiểu nhóm ngành Kinh tế

Tư vấn Hướng nghiệp-Tuyển sinh, số 3 “Tìm hiểu nhóm ngành Kinh tế”

12/04/2021
221 lượt xem

Bế giảng lớp tiếng Trung và khai giảng lớp tiếng Trung, tiếng Nhật

Bế giảng lớp tiếng Trung và khai giảng lớp tiếng Trung, tiếng Nhật

12/04/2021
65 lượt xem

Chào đón “HTU một ngày trải nghiệm”

Chào đón “HTU một ngày trải nghiệm”

08/04/2021
125 lượt xem

Tư vấn Hướng nghiệp-Tuyển sinh, số 2 “Dệt May, cơ hội nào cho bạn?’

Tư vấn Hướng nghiệp-Tuyển sinh, số 2 “Dệt May, cơ hội nào cho bạn?’

05/04/2021
306 lượt xem

Đón chờ “Tư vấn Hướng nghiệp-Tuyển sinh” số 02: Tìm hiểu về nhóm ngành Dệt May

Đón chờ “Tư vấn Hướng nghiệp-Tuyển sinh” số 02: Tìm hiểu về nhóm ngành Dệt May

02/04/2021
87 lượt xem

Tư vấn Hướng nghiệp-Tuyển sinh năm 2021. Số 1 Toàn cảnh tuyển sinh-Nhu cầu nhân lực-Bí quyết chọn ngành

Tư vấn Hướng nghiệp-Tuyển sinh năm 2021. Số 1 “Toàn cảnh tuyển sinh-Nhu cầu nhân lực-Bí quyết chọn ngành”

29/03/2021
434 lượt xem

Đoàn Thanh niên trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội mít tinh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội mít tinh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

27/03/2021
359 lượt xem

Thí sinh, SV ở Thái Nguyên học trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội được tài trợ 100% học phí

Thí sinh, SV ở Thái Nguyên học trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội được tài trợ 100% học phí

16/03/2021
713 lượt xem

Sinh viên trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội chính thức trở lại Trường sau kỳ nghỉ Tết

Sinh viên trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội chính thức trở lại Trường sau kỳ nghỉ Tết

15/03/2021
101 lượt xem

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3

05/03/2021
289 lượt xem

Xét tốt nghiệp, xét học vụ học kỳ 1 năm học 2020-2021

Xét tốt nghiệp, xét học vụ học kỳ 1 năm học 2020-2021

03/03/2021
156 lượt xem

Nộp hồ sơ xét tuyển trước 31/3 được giảm 10% học phí học kỳ I năm học 2021-2022

Nộp hồ sơ xét tuyển trước 31/3 được giảm 10% học phí học kỳ I năm học 2021-2022

03/03/2021
0 lượt xem

Một số lưu ý cho sinh viên HTU khi quay trở lại trường học

Một số lưu ý cho sinh viên HTU khi quay trở lại trường học

02/03/2021
598 lượt xem

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội chính thức nhận đăng ký xét tuyển học bạ THPT từ ngày 01/3

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội chính thức nhận đăng ký xét tuyển học bạ THPT từ ngày 01/3

25/02/2021
3 lượt xem

Xét tuyển học bạ vào HTU, tìm hiểu thông tin có còn sớm?

Xét tuyển học bạ vào HTU, tìm hiểu thông tin có còn sớm?

25/02/2021
464 lượt xem

Cảm nhận của sinh viên HTU về cái Tết xa nhà đầu tiên

Cảm nhận của sinh viên HTU về cái Tết xa nhà đầu tiên

17/02/2021
647 lượt xem

Trường đại học Công nghiệp Dệt May chăm lo chu đáo cho sinh viên ở lại đón Tết

Trường đại học Công nghiệp Dệt May chăm lo chu đáo cho sinh viên ở lại đón Tết

09/02/2021
888 lượt xem

Nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia

Nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia

04/02/2021
793 lượt xem

Tiền giảm học phí và ưu đãi học bổng đã đến với sinh viên tuyển thẳng năm 2020

Tiền giảm học phí và ưu đãi học bổng đã đến với sinh viên tuyển thẳng năm 2020

04/02/2021
515 lượt xem

Thông tin tuyển sinh 2021

Thông tin tuyển sinh 2021

02/02/2021
268 lượt xem

Gặp mặt cán bộ, giảng viên, công nhân viên hưu trí nhân dịp xuân Tân Sửu 2021

Gặp mặt cán bộ, giảng viên, công nhân viên hưu trí nhân dịp xuân Tân Sửu 2021

29/01/2021
205 lượt xem

Hội thảo thực tập sinh nghề nghiệp tại Nhật Bản - nâng đỡ tương lai

Hội thảo thực tập sinh nghề nghiệp tại Nhật Bản – nâng đỡ tương lai

28/01/2021
527 lượt xem

Tổng kết lớp chuyển giao phần mềm ERP

Tổng kết lớp chuyển giao phần mềm ERP

25/01/2021
141 lượt xem

Các phương thức tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2021

Các phương thức tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2021

25/01/2021
0 lượt xem

HTU Đổi mới để phát triển trong bối cảnh tự chủ, hướng tới cách mạng Công nghiệp 4.0

HTU Đổi mới để phát triển trong bối cảnh tự chủ, hướng tới cách mạng Công nghiệp 4.0

18/01/2021
0 lượt xem

Đẩy mạnh hợp tác giữa trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội và Tổng công ty may 10-Công ty cổ phần

Đẩy mạnh hợp tác giữa trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội và Tổng công ty may 10-Công ty cổ phần

15/01/2021
444 lượt xem

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tham gia chương trình Tư vấn Tuyển sinh – Hướng nghiệp năm 2021

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tham gia chương trình Tư vấn Tuyển sinh – Hướng nghiệp năm 2021

11/01/2021
490 lượt xem

Thẩm định Giáo trình “Ứng dụng Lean trong bối cảnh chuyển đổi theo công nghệ số”

Thẩm định Giáo trình “Ứng dụng Lean trong bối cảnh chuyển đổi theo công nghệ số”

06/01/2021
373 lượt xem

10 sự kiện nổi bật của HTU năm 2020

10 sự kiện nổi bật của HTU năm 2020

31/12/2020
544 lượt xem

Hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh năm 2020

Hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh năm 2020

31/12/2020
326 lượt xem

Không khí Giáng sinh tại HTU

Không khí Giáng sinh tại HTU

25/12/2020
512 lượt xem

HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU CLB VÕ THUẬT VOVINAM HTU VỚI HỌC VIỆN TOÀ ÁN VÀ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU CLB VÕ THUẬT VOVINAM HTU VỚI HỌC VIỆN TOÀ ÁN VÀ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

23/12/2020
220 lượt xem

Gặp gỡ thủ khoa đầu vào HTU năm 2020

Gặp gỡ thủ khoa đầu vào HTU năm 2020

18/12/2020
807 lượt xem

Gặp gỡ chàng trai Thời trang tái chế

Gặp gỡ chàng trai “Thời trang tái chế”

18/12/2020
1.265 lượt xem

Giám đốc trẻ Việt Mốt và hành trình theo đuổi đam mê thời trang

Giám đốc trẻ Việt Mốt và hành trình theo đuổi đam mê thời trang

18/12/2020
201 lượt xem

HTU tham gia diễn đàn Cấp cao Công nghệ thông tin và truyền thông - Ngày Chuyển đổi số Việt Nam 2020 (DX Day 2020).

HTU tham gia diễn đàn Cấp cao Công nghệ thông tin và truyền thông – Ngày Chuyển đổi số Việt Nam 2020 (DX Day 2020).

18/12/2020
387 lượt xem

LỄ TRAO HỌC BỔNG VÀ HỘI THẢO KỸ THUẬT KIM MÁY DỆT, MAY VÀ THIẾT BỊ PHỤ TRỢ ĐỘ CHÍNH XÁC CAO 2020

LỄ TRAO HỌC BỔNG VÀ HỘI THẢO KỸ THUẬT KIM MÁY DỆT, MAY VÀ THIẾT BỊ PHỤ TRỢ ĐỘ CHÍNH XÁC CAO 2020

11/12/2020
534 lượt xem

Hội nghị Tổng kết chương trình quốc gia về nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2010-2020

Hội nghị Tổng kết chương trình quốc gia về nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2010-2020

30/11/2020
424 lượt xem

Họp duyệt đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021

Họp duyệt đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021

27/11/2020
414 lượt xem

Lễ khai mạc Hội thi Sáng tạo không ngừng, Olympic các môn học năm học 2020 -2021 và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Lễ khai mạc Hội thi Sáng tạo không ngừng, Olympic các môn học năm học 2020 -2021 và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

21/11/2020
409 lượt xem

Ngày hội hiến máu năm 2020 – HTU giọt hồng hy vọng

Ngày hội hiến máu năm 2020 – HTU giọt hồng hy vọng

17/11/2020
384 lượt xem

Hội nghị đánh giá công tác đào tạo đại học khóa 1

Hội nghị đánh giá công tác đào tạo đại học khóa 1

14/11/2020
389 lượt xem

Khai giảng lớp Cao đẳng Thiết kế thời trang theo nhu cầu của Công ty CP - Tổng Công ty May Bắc Giang LGG

Khai giảng lớp Cao đẳng Thiết kế thời trang theo nhu cầu của Công ty CP – Tổng Công ty May Bắc Giang LGG

12/11/2020
306 lượt xem

Hội nghị tổng kết công tác cố vấn học tập năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2020-2021

Hội nghị tổng kết công tác cố vấn học tập năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2020-2021

09/11/2020
186 lượt xem

Khai giảng khóa đào tạo Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động năm 2020” tại Bắc Ninh

Khai giảng khóa đào tạo “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động năm 2020” tại Bắc Ninh

09/11/2020
199 lượt xem

Lễ trao bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng

Lễ trao bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng

05/11/2020
786 lượt xem

Hội thảo khoa học Mô hình Lean trong bối cảnh chuyển đổi theo công nghệ số tại doanh nghiệp may Việt Nam

Hội thảo khoa học Mô hình Lean trong bối cảnh chuyển đổi theo công nghệ số tại doanh nghiệp may Việt Nam

29/10/2020
531 lượt xem

Khai giảng: “Lớp đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động năm 2020” tại Nam Đàn, Nghệ An

Khai giảng: “Lớp đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động năm 2020” tại Nam Đàn, Nghệ An

29/10/2020
202 lượt xem

Khai giảng khóa đào tạo Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động năm 2020” tại Nam Định và Ninh Bình

Khai giảng khóa đào tạo “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động năm 2020” tại Nam Định và Ninh Bình

28/10/2020
0 lượt xem

Khai giảng khóa đào tạo Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động năm 2020” tại Nam Định và Ninh Bình

Khai giảng khóa đào tạo “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động năm 2020” tại Nam Định và Ninh Bình

26/10/2020
260 lượt xem

Lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão lụt

Lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão lụt

24/10/2020
534 lượt xem

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức Lễ tốt nghiệp Đại học khóa 1

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức Lễ tốt nghiệp Đại học khóa 1

18/10/2020
749 lượt xem

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội khai giảng chào mừng năm học mới 2020-2021

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội khai giảng chào mừng năm học mới 2020-2021

15/10/2020
507 lượt xem

Giao lưu trực tuyến: Rộng mở con đường khởi nghiệp

Giao lưu trực tuyến: Rộng mở con đường khởi nghiệp

09/10/2020
317 lượt xem

Bế giảng lớp tiếng Trung Tr1.1-2020 và khai giảng lớp tiếng Trung Tr1.2-2020, Tr1.3-2020.

Bế giảng lớp tiếng Trung Tr1.1-2020 và khai giảng lớp tiếng Trung Tr1.2-2020, Tr1.3-2020.

08/10/2020
329 lượt xem

Xét học vụ học kỳ 2 năm học 2019-2020

Xét học vụ học kỳ 2 năm học 2019-2020

08/10/2020
672 lượt xem

Khai giảng lớp Cao đẳng ngành Công nghệ May do doanh nghiệp tài trợ 100% học phí năm 2020

Khai giảng lớp Cao đẳng ngành Công nghệ May do doanh nghiệp tài trợ 100% học phí năm 2020

23/09/2020
1.299 lượt xem

Hội nghị công nhân viên chức và đối thoại năm học 2020-2021 của trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Hội nghị công nhân viên chức và đối thoại năm học 2020-2021 của trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

21/09/2020
509 lượt xem

Thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020

16/09/2020
1.846 lượt xem

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn năm học 2019-2020 và triển khai chương trình hoạt động Đoàn năm học 2020-2021

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn năm học 2019-2020 và triển khai chương trình hoạt động Đoàn năm học 2020-2021

16/09/2020
659 lượt xem

Ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội và Công đoàn Dệt may Việt Nam

Ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội và Công đoàn Dệt may Việt Nam

10/09/2020
458 lượt xem

Khai mạc tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đợt 1 năm học 2020-2021

Khai mạc tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đợt 1 năm học 2020-2021

10/09/2020
481 lượt xem

Tuyên dương thủ khoa tốt nghiệp đại học xuất sắc năm 2020

Tuyên dương thủ khoa tốt nghiệp đại học xuất sắc năm 2020

08/09/2020
628 lượt xem

Không khí ngày tựu trường đợt 1 của các tân sinh viên năm 2020

Không khí ngày tựu trường đợt 1 của các tân sinh viên năm 2020

06/09/2020
1.006 lượt xem

Xét tốt nghiệp đại học khóa 1 năm 2020

Xét tốt nghiệp đại học khóa 1 năm 2020

05/09/2020
441 lượt xem

Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp năm 2020

Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp năm 2020

28/08/2020
334 lượt xem

HƯỚNG DẪN THÍ SINH NHẬP HỌC NGÀY 05/9 (Dành cho thí sinh thất lạc giấy báo)

HƯỚNG DẪN THÍ SINH NHẬP HỌC NGÀY 05/9 (Dành cho thí sinh thất lạc giấy báo)

28/08/2020
817 lượt xem

Tổ chức hội đồng nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2020

Tổ chức hội đồng nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2020

24/08/2020
400 lượt xem

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội gặp gỡ báo chí năm 2020

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội gặp gỡ báo chí năm 2020

19/08/2020
719 lượt xem

Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025

18/08/2020
998 lượt xem

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

14/08/2020
491 lượt xem

Chung kết giải bóng đá nam HTU League 2020

Chung kết giải bóng đá nam HTU League 2020

27/07/2020
299 lượt xem

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội thăm, tặng quà nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội thăm, tặng quà nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7

26/07/2020
454 lượt xem

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button