Kiến thức

Tự học Bài Đạo hàm của hàm số lượng giác-Toán 11-Sách Toán-Học toán

Bạn đang xem: Tự học Bài Đạo hàm của hàm số lượng giác-Toán 11-Sách Toán-Học toán

Tự học Bài Đạo hàm của hàm số lượng giác – Toán 11

Đăng ngày: 09/03/2020 Biên tập:

Tự học Bài Đạo hàm của hàm số lượng giác – Toán 11


Tóm tắt lý thuyết.
Các ví dụ về các dạng toán
Tuyển tập các câu trắc nghiệm có lời giải.
Biên tập: pdf Nguyễn Chín Em.
Cắt và biên tập trên web: Admin Booktoan.com
============
dao ham
dao ham
dao ham
dao ham
dao ham
dao ham
dao ham
dao ham
dao ham
dao ham
dao ham

dao ham
dao ham
dao ham
dao ham
dao ham
dao ham
dao ham
dao ham
dao ham
dao ham
dao ham
dao ham
dao ham
dao ham
dao ham
dao ham

============

DOWNLOAD HERE file pdf

————–

<!– –>

Thuộc chủ đề:

Toán lớp 11

Đạo hàm

Bài liên quan:

 1. Đề: Cho hàm số (y=2x^{2}-3x+1). Tính số gia của hàm số tại điểm (x_{0}=2) với số gia của đối số cho tương ứng.a) (Delta x=0,1)b) (Delta x=0,2).

 2. Đề: Tính $frac{f^{‘}(1)}{varphi^{‘}(1)} $, Biết rằng $f(x)=x^{2}$ và $varphi (x)=4x+sin frac{pi x}{2}$

 3. Đề: Cho hàm số (y=f(x)=2x^{2}-x+1).a) Tìm đạo hàm của hàm số tại điểm (x).b) Tìm phương trình của tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại điểm thuộc đồ thị có hoành độ (x=1).

 4. Đề: Tìm đạo hàm cấp (n) của hàm số (f(x)=frac{1}{x^{2}-x+6}).

 5. Đề: Dùng định nghĩa tính đạo hàm của hàm số sau đây tại điểm (x).a) (y=frac{2x-1}{x+1})b) (y=sqrt{x+1}+x)

 6. Đề: Tính đạo hàm của các hàm số:a) $y = sqrt[ 5]{ ln ^3 5x} $;                            b) $y = sqrt[ 3]{frac{1+x^3}{1-x^3}  } $c) $y = left ( frac{x}{b} right)^a . left (frac{a}{x}right)^b  $ với $a> 0, b > 0$

 7. Đề: Chứng tỏ rằng hàm số $y = a cos x + b sin x$, trong đó $a,b$ là các hằng số tùy ý, thỏa mãn phương trình: $ y”+y = 0$

 8. Đề: Cho hàm số:  $ f(x) = sqrt{-x^2+3x-2}$Tìm $m$ để phương trình sau có nghiệm:  $ frac{2f^2(x)}{(3-2x)}f'(x) = sqrt{2m+x-x^2} ,,,,,,,(1)$

 9. Đề: Tìm đạo hàm của các hàm số sau : a) $y = frac{2}{sqrt{x+1}+sqrt{x-1}  }$                  b) $y = frac{1}{(x+1)sqrt{x+1} }$

 10. Đề: Dùng định nghĩa tính đạo hàm của các hàm số sau tai $x_{0}$1)$f(x)=sqrt{1-x}                        x_{0}=-2$2)$f(x)=frac{2x-3}{x-1}                                                     x_{0}=3$

 11. Đề: Tìm đạo hàm của các hàm số:a) (y=(1+sin^{2}x)^{4})b) (y=cos^{2}(frac{1-sqrt{x}}{1+sqrt{x}})).

 12. Đề: Tính đạo hàm cấp $n$ của các hàm số sau:a) $y=cos^2x$                      b)$y=sin^3x$                                 c) $y=frac{x-1}{x+1} $

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive