Kiến thức

[Tự học python] Các hàm toán học trong Python-Phần 2. Các hàm logarit và số mũ » Cafedev.vn

Trang chủ

Tự học Python

Các hàm toán học trong Python – Phần 2. Các hàm…

[Tự học python] Các hàm toán học trong Python – Phần 2. Các hàm logarit và số mũ

Mathematical Functions in Python | Set 2 (Logarithmic and Power Functions)

610

0

Facebook

Twitter

Pinterest

Linkedin

Email

<!—-> <!—-> <!—->

🔥CHỌN LỌC TOP NHỮNG KHOÁ HỌC LẬP TRÌNH ONLINE NHIỀU NGƯỜI THEO HOC TẠI ĐÂY🔥

Bài này sẽ nói về các hàm logarit và các hàm số mũ trong Python.

1. Hàm exp(a): Hàm này sẽ trả về giá trị của phép e mũ a (tức là phép e**a).

2. Hàm log(a, b): Hàm này sẽ trả về kết quả của phép log cơ số b của a. Nếu cơ số không được chỉ định,  phép tính log sẽ được thực hiện với cơ số 10.

Dưới đây là ví dụ mô tả cách thức hoạt động của hàm exp() và hàm log()

# ----------------------------------------------------------- #Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam #@author cafedevn #Contact: cafedevn@gmail.com #Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn #Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/ #Instagram: https://instagram.com/cafedevn #Twitter: https://twitter.com/CafedeVn #Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/ #Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/ #YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/ # ----------------------------------------------------------- # Python code to demonstrate the working of # exp() and log() # importing "math" for mathematical operations import math # returning the exp of 4 print ("The e**4 value is : ", end="") print (math.exp(4)) # returning the log of 2,3 print ("The value of log 2 with base 3 is : ", end="") print (math.log(2,3)) 

Kết quả in ra là:

The e**4 value is : 54.598150033144236 The value of log 2 with base 3 is : 0.6309297535714574

3. Hàm log2(a): Hàm này sẽ tính giá trị của phép log cơ số 2 của a. Giá trị được trả về sẽ chính xác hơn so với khi sử dụng 2 hàm được đề cập trước đó là hàm exp(a) và hàm log(a, b).

4. Hàm log10(a): Hàm này sẽ tính giá trị của phép log cơ số 10 của a. Giá trị được trả về sẽ chính xác hơn so với khi sử dụng 2 hàm được đề cập trước đó là hàm exp(a) và hàm log(a, b).

Dưới đây là ví dụ mô tả cách thức hoạt động của hàm log2() và hàm log10()

 # Python code to demonstrate the working of # log2() and log10() # importing "math" for mathematical operations import math # returning the log2 of 16 print ("The value of log2 of 16 is : ", end="") print (math.log2(16)) # returning the log10 of 10000 print ("The value of log10 of 10000 is : ", end="") print (math.log10(10000)) 

Kết quả in ra là:

The value of log2 of 16 is : 4.0 The value of log10 of 10000 is : 4.0

5. Hàm pow(a, b): Hàm này được sử dụng để tính giá trị của phép a mũ b (tức là phép a**b).

<!–

–><!—-><!–<!—-><!—-><!–

–>

6. Hàm sqrt(): Hàm này sẽ trả về giá trị căn bậc hai của số được truyền vào.

Dưới đây là ví dụ mô tả cách thức hoạt động của hàm pow() và hàm sqrt():

# ----------------------------------------------------------- #Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam #@author cafedevn #Contact: cafedevn@gmail.com #Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn #Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/ #Instagram: https://instagram.com/cafedevn #Twitter: https://twitter.com/CafedeVn #Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/ #Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/ #YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/ # ----------------------------------------------------------- # Python code to demonstrate the working of # pow() and sqrt() # importing "math" for mathematical operations import math # returning the value of 3**2 print ("The value of 3 to the power 2 is : ", end="") print (math.pow(3,2)) # returning the square root of 25 print ("The value of square root of 25 : ", end="") print (math.sqrt(25)) 

Kết quả in ra là:

The value of 3 to the power 2 is : 9.0 The value of square root of 25 : 5.0

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

 • w3school

 • python.org

 • geeksforgeeks

Tài liệu từ cafedev:

 • Full series tự học Python từ cơ bản tới nâng cao tại đây nha.

 • Ebook về python tại đây.

 • Các series tự học lập trình khác

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

 • Group Facebook

 • Fanpage

 • Youtube

 • Instagram

 • Twitter

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Trang chủ

Chào thân ái và quyết thắng!

Bạn thấy chất lượng bài viết này tốt không?

Thả 1->5 ❤️ để đánh giá chất lượng bài viết.

Xếp hạng 0 / 5. Số lượng đánh giá 0

Hãy đánh giá để ủng hộ và giúp chúng tôi cải thiện bài viết tốt hơn cho bạn!

Chúng tôi xin lỗi vì bài viết chưa được chất lượng. Chúng tôi sẽ cải thiện nó sớm nhất!

Hãy gửi phản hồi của bạn cho chúng tôi

Tại sao bài viết này lại không chất lượng?

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!

Facebook

Twitter

Pinterest

Linkedin

Email

Bài trước

[Tự học python] Các hàm toán học trong Python – Phần 1. Các hàm số học

Bài tiếp theo

[Tự học python] Các hàm toán học trong Python – Phần 3. Các hàm lượng giác và hàm góc

David Xuân

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button