admin Send an email 13 Tháng Sáu, 2021
0 3 6 minutes read

Tải về

VIDEO_3D

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu 100 câu trắc nghiệm về Hàm số lượng giác lớp 11 có đáp án chi tiết. Các câu hỏi được tổng hợp và phân theo thứ từng cấp độ từ dễ đến khó, nhằm giúp các em ôn tập hiệu quả. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích dành cho các em.

<!–

var _abdm = _abdm || []; /* load placement for account: congha, site: http://hoc247.net, size: 300×50 – mobile, zone: in_page */ _abdm.push([“1494486632″,”InPage”,”1548228356″,”InPage_1548228356″]); –>

 
 
YOMEDIA

<!–

HD đặt và trả lời câu hỏi – Tích lũy điểm thưởng

–>

100 CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC LỚP 11

CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

 

Câu 1. Tìm tập xác định (y = frac{{2017}}{{sin x}}.) của hàm số

A. D = R                         

B. D = R{0}                  

C. ({rm{D}} = Rbackslash left{ {kpi ,k in Z} right}.)        

D. ({rm{D}} = Rbackslash left{ {frac{pi }{2} + kpi ,k in Z} right}.)

Lời giải

Hàm số xác định khi và chỉ khi (sin x ne 0 Leftrightarrow x ne kpi ,{rm{ }}k in Z.)

Vật tập xác định ({rm{D}} = Rbackslash left{ {kpi ,k in Z} right}.)

Chọn C

Câu 2. Tìm tập xác định D của hàm số (y = frac{{1 – sin x}}{{cos x – 1}}.)

A. D = R         B. ({rm{D}} = Rbackslash left{ {frac{pi }{2} + kpi ,k in Z} right}.)           C. ({rm{D}} = Rbackslash left{ {kpi ,k in Z} right}.)          D. ({rm{D}} = Rbackslash left{ {k2pi ,k in Z} right}.)

Lời giải

Hàm số xác định khi và chỉ khi (cos x – 1 ne 0 Leftrightarrow cos x ne 1 Leftrightarrow x ne k2pi ,{rm{ }}k in Z.)

Vậy tập xác định ({rm{D}} = Rbackslash left{ {k2pi ,k in Z} right}.)

Chọn D

Câu 3. Tìm tập xác định D của hàm số (y = frac{1}{{sin left( {x – frac{pi }{2}} right)}}.)

A. ({rm{D}} = Rbackslash left{ {kfrac{pi }{2},,k in Z} right}.)                                                  B. ({rm{D}} = Rbackslash left{ {kpi ,,k in Z} right}.)

C. ({rm{D}} = Rbackslash left{ {left( {1 + 2k} right)frac{pi }{2},,k in Z} right}.)                                         D. ({rm{D}} = Rbackslash left{ {left( {1 + 2k} right)pi ,,k in Z} right}.)

Lời giải

Hàm số xác định ( Leftrightarrow sin left( {x – frac{pi }{2}} right) ne 0 Leftrightarrow x – frac{pi }{2} ne kpi  Leftrightarrow x ne frac{pi }{2} + kpi ,{rm{ }}k in Z.)

Vậy tập xác định ({rm{D}} = Rbackslash left{ {frac{pi }{2} + kpi ,k in Z} right}.)

Chọn C

Câu 4. Tìm tập xác định D của hàm số (y = frac{1}{{sin x – cos x}}.)

A. D = R                                                                       B. ({rm{D}} = Rbackslash left{ { – frac{pi }{4} + kpi ,k in Z} right}.)

C. ({rm{D}} = Rbackslash left{ {frac{pi }{4} + k2pi ,k in Z} right}.)                                            D. ({rm{D}} = Rbackslash left{ {frac{pi }{4} + kpi ,k in Z} right}.)

Lời giải

Hàm số xác định ( Leftrightarrow sin x – cos x ne 0 Leftrightarrow tan x ne 1 Leftrightarrow x ne frac{pi }{4} + kpi ,k in Z.)

Vậy tập xác định ({rm{D}} = Rbackslash left{ {frac{pi }{4} + kpi ,k in Z} right}.)

Chọn D

Câu 5. Hàm số (y = tan ,x + cot ,x + frac{1}{{sin ,x}} + frac{1}{{cos x}}) không xác định trong khoảng nào trong các khoảng sau đây?

A. (left( {k2pi ;frac{pi }{2} + k2pi } right))  với (kin Z)                                         B. (left( {pi  + k2pi ;frac{{3pi }}{2} + k2pi } right)) với (kin Z)

C. (left( {frac{pi }{2} + k2pi ;pi  + k2pi } right)) với (kin Z)                                    D. (left( {pi  + k2pi ;2pi  + k2pi } right)) với (kin Z)

Lời giải

Hàm số xác định ( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}
sin x ne 0\
cos x ne 0
end{array} right. Leftrightarrow sin 2x ne 0 Leftrightarrow 2x ne kpi  Leftrightarrow x ne frac{{kpi }}{2},k in Z.)

Ta chọn (k = 3 to x ne frac{{3pi }}{2}) nhưng điểm (frac{{3pi }}{2}) thuộc khoảng (left( {pi  + k2pi ;2pi  + k2pi } right)).

Vậy hàm số không xác định trong khoảng (left( {pi  + k2pi ;2pi  + k2pi } right)).

Chọn D

Câu 6. Tìm tập xác định D của hàm số (y = cot left( {2x – frac{pi }{4}} right) + sin 2x.)

A. ({rm{D}} = Rbackslash left{ {frac{pi }{4} + kpi ,k in Z} right}.)   

B. D = Ø                          

C. ({rm{D}} = Rbackslash left{ {frac{pi }{8} + kfrac{pi }{2},k in Z} right}.)

D. D = R

Lời giải

Hàm số xác định (sin left( {2x – frac{pi }{4}} right) ne 0 Leftrightarrow 2x – frac{pi }{4} ne kpi  Leftrightarrow x ne frac{pi }{8} + frac{{kpi }}{2},{rm{ }}k in Z.)

Vậy tập xác định ({rm{D}} = Rbackslash left{ {frac{pi }{8} + kfrac{pi }{2},k in Z} right}.)

Chọn C

Câu 7. Tìm tập xác định  của hàm số (y = 3{tan ^2}left( {frac{x}{2} – frac{pi }{4}} right).)

A. ({rm{D}} = Rbackslash left{ {frac{{3pi }}{2} + k2pi ,k in Z} right}.)                                         

B. ({rm{D}} = Rbackslash left{ {frac{pi }{2} + k2pi ,k in Z} right}.)

C. ({rm{D}} = Rbackslash left{ {frac{{3pi }}{2} + kpi ,k in Z} right}.)       

D. ({rm{D}} = Rbackslash left{ {frac{pi }{2} + kpi ,k in Z} right}.)

Lời giải

Hàm số xác định ( Leftrightarrow {cos ^2}left( {frac{x}{2} – frac{pi }{4}} right) ne 0 Leftrightarrow frac{x}{2} – frac{pi }{4} ne frac{pi }{2} + kpi  Leftrightarrow x ne frac{{3pi }}{2} + k2pi ,{rm{ }}k in Z.)

Vậy tập xác định ({rm{D}} = Rbackslash left{ {frac{{3pi }}{2} + k2pi ,k in Z} right}.)

Chọn A

Câu 8. Hàm số  không xác định trong khoảng nào trong các khoảng sau đây?

A. (left( {frac{pi }{2} + k2pi ;,frac{{3pi }}{4} + k2pi } right)) với (kin Z)                                  B. (left( { – frac{pi }{2} + k2pi ;,frac{pi }{2} + k2pi } right)) với (kin Z)

C. (left( {frac{{3pi }}{4} + k2pi ;,frac{{3pi }}{2} + k2pi } right)) với (kin Z)                                D. (left( {pi  + k2pi ;,frac{{3pi }}{2} + k2pi } right)) với (kin Z)

 

{– xem đầy đủ nội dung Bài tập trắc nghiệm về Hàm số lượng giác lớp 11 có đáp án ở phần xem online hoặc tải về –}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bài tập trắc nghiệm về Hàm số lượng giác lớp 11 có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

>>> Các em có thể thử sức với các đề kiểm tra 1 tiết theo hình thức trắc nghiệm online tại đây :

  • Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 11 năm 2018 Trường THPT Tân Hiệp – Kiên Giang

  • Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 11 năm 2018 Trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc

<!– jQuery( function( $ ) { var tag = document.createElement(‘script’); tag.src = “https://www.youtube.com/iframe_api”; var firstScriptTag = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; firstScriptTag.parentNode.insertBefore(tag, firstScriptTag); var player; var $window = $( window ); var $featuredMedia = $( “#featured-media” ); // Container. var $featuredVideo = $( “#featured-video” ); // Actual Video. if($featuredMedia.length) //check neu co div media { var top =$featuredMedia.offset().top; //console.log(‘co’); // console.log(‘a= ‘+ ( $featuredMedia.outerHeight() / 2 ) ) ; // console.log(‘b= ‘+ Math.floor( $featuredMedia.offset().top + ( $featuredMedia.outerHeight() / 2 ) )); // var offset = Math.floor( top + ( $featuredMedia.outerHeight() / 2 ) ); var offset = Math.floor( $featuredMedia.offset().top + ( $featuredMedia.outerHeight() / 2 ) ); window.onYouTubeIframeAPIReady = function() { player = new YT.Player( “featured-video”, { events: { “onStateChange”: onPlayerStateChange } } ); }; function onPlayerStateChange( event ) { var isPlay = 1 === event.data; var isPause = 2 === event.data; var isEnd = 0 === event.data; if ( isPlay ) { $featuredVideo.removeClass( “is-paused” ); $featuredVideo.toggleClass( “is-playing” ); } if ( isPause ) { $featuredVideo.removeClass( “is-playing” ); $featuredVideo.toggleClass( “is-paused” ); } if ( isEnd ) { $featuredVideo.removeClass( “is-playing”, “is-paused” ); } } $window .on( “resize”, function() { top = $featuredMedia.offset().top; offset = Math.floor( top + ( $featuredMedia.outerHeight() / 2 ) ); } ) .on( “scroll”, function() { $featuredVideo.toggleClass( “is-sticky”, $window.scrollTop() > offset && $featuredVideo.hasClass( “is-playing” ) ); } ); } else { } } ); –>

 

 

<!–

–>

 

Tư liệu nổi bật tuần

<!–

Được đề xuất cho bạn

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

–>

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button